Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • Välkommen till lanseringen av OECD:s rapport om NSPA!

  2016-12-14

  Save the date: Den 13 mars 2017 lanseras officiellt OECD-studien för regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Rapporten pekar ut viktiga utvecklingsområden med rekommendationer med förslag på åtgärder i regionerna för att stärka utvecklingen i det nordligaste Europa. Den unika OECD-studien över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas offentliggörs i samband med att den presenteras i Bryssel och du är hjärtligt välkommen.

 • EU-pris till Norrbotten

  2016-12-13

  Norrbotten har fått EU:s mest prestigefyllda pris för e-hälsa för sitt arbete kring aktivt och hälsosamt åldrande. Norrbotten ses med detta som en viktig aktör inom området.

 • Gymnasielever från Skellefteå tar tempen på EU-samarbetet

  2016-12-01

  Under en vecka hade North Sweden besök av Isabell Söderström och Rickard Smed i Bryssel. Isabell och Rickard går tredje året på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå och deltar i projektet ”EU på riktigt” vars syfte är att öka intresset och kunskapen om EU-samarbetet. De var två av de utvalda att ”jobbskugga” oss på kontoret för att lära sig mer om hur vi jobbar med att påverka och bevaka viktiga frågor för norra Sveriges på plats i Bryssel.

 • Europaforum Norra Sverige tar plats i Europahuset i Stockholm

  2016-12-01

  25 november samlades Europaforum Norra Sveriges (EFNS) till ett utökade rapportörsmöte i Europahuset i Stockholm. Dagen fokuserade på Norra Sveriges roll i europeiska Arktis samt presenterades en sammanfattning med de viktigaste prioriteringarna av den OECD-rapport som antogs i Paris den 7 november. Rapporten omfattar 14 regioner i Finland, Norge inklusive de fyra nordligaste i Sverige med rekommendationer till nationell och EU-nivå för regional utveckling.

 • Lyft regionens arbete med social ekonomi till EU-nivå

  2016-11-30

  Nu kan du lämna in ditt bidrag för att ha chansen att vinna REVES Excellence Award 2017. Ett pris på EU-nivå som lyfter samarbete mellan offentlig verksamhet och social ekonomi för de gemensammas bästa. Ansök senast 28 februari.

 • EU-kommissionen vill att euroländerna ska öppna den statliga plånboken

  2016-11-29

  16 november presenterade EU-kommissionen delar av ett dokumentpaket om ekonomiska och sociala prioriteringar och målsättningar för den ekonomiska politiken i EU, euroområdet och medlemsländerna under det kommande året . Denna tillväxtöversyn inleder den europeiska planeringsterminen för 2017. Den kanske viktigaste nyheten var att EU-kommissionen vill att de euroländer som har överskott i sina budgetar använder dessa för att investera under nästa år.

 • Tyck till om det tredje hälsoprogrammet (2014-2020)

  2016-11-29

  EU-kommissionen har öppnat för ett samråd som en del av halvtidsutvärderingen av det tredje hälsoprogrammet (2014-2020). Resultatet kommer att användas i denna halvtidsutvärdering, samt offentliggöras i ett arbetsdokument och en sammanfattning i mitten av 2017.

 • Hälsoläget i Europa år 2016 och vägen framåt

  2016-11-29

  OECD och EU-kommissionen har publicerat en rapport ”Health at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU Cycle”. Rapporten handlar om hälsosystemen i EU:s 28 medlemsländer, fem kandidatländer och tre EFTA-länder under år 2016 samt hur man i framtiden ska kunna skapa en mer hållbar vård.

 • Sverige förväntas 2,4 % BNP-tillväxt 2017

  2016-11-29

  Enligt EU-kommissionens ekonomiska prognos som presenterades 9 november förväntas BNP-tillväxten inom EU fortsätta i måttlig takt med en viss ökning. Den förutsedda tillväxten på 1,6 % år 2017 och 1,8 % 2018 är dock en mindre höjning. Den största bidragsfaktorn till en uppgång i tillväxten förutspås vara en ökad privat konsumtion.

 • Skellefteå i framkant inom tillgänglighetsarbetet i EU

  2016-11-29

  Skellefteå är en av sju städer i Europa som nominerats till det europeiska tillgänglighetspriset Access City Awards 2017 som lyfter städer som ligger i framkant inom tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder. I år fick Skellefteå hedersomnämnandet för tillgängliga arbetsplatser. Nomineringen löd att Skellefteå trots sin storlek och sin geografiska placering i ett glesbefolkat område lyckats skapa tillgängliga arbetsplatser för alla.

Prenumerera på Nyheter via RSS