Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • EU-parlamentarikerna tycker till: Bästa och Sämsta besluten i EU

  2016-11-28

  De 20 svenska EU-parlamentarikerna har fått dela med sig av vilka beslut de tycker varit bäst respektive sämst under den nuvarande mandatperioden 2014-2019 i Europaparlamentet.

 • Ny rapport om glesbygdsområden och dess förutsättningar inom tillväxt

  2016-11-16

  Regional Outlook årliga utblicksrapport finns nu att läsa i sin helhet som OECD gjort om innovation i mindre urbana regioner, som kontrast till tidigare studier med huvudfokus på städer. Årets rapport fokuserar bland annat på glesbygdsområden och dess förutsättningar inom tillväxt.

 • OECD-studien godkänd

  2016-11-14

  Den 7 november samlades företrädare från samtliga 14 regioner inom NSPA i Paris för att hos OECD, diskutera och delta i beslutet om den studie OECD gjort om NSPA.

 • EU:s nya rymdstrategi ska hjälpa oss i vår vardag

  2016-11-02

  EU-kommissionen har lanserat en ny rymdstrategi i syfte att öka konkurrensen inom Europa och förbättra människors vardagliga liv. Via investeringar i strategin ska nya jobb skapas och hjälpa entreprenörer till fler företagsmöjligheter och nya tjänster.

 • EU-kommissionen har presenterat 2017 års arbetsprogram

  2016-11-01

  EU-kommissionen lanserade 25 oktober nästa års arbetsprogram, dvs vilka nya förslag som planeras initieras under 2017 och i vilken riktning unionen ska röra sig. I arbetsprogrammet för 2017 uppmärksammas 21 centrala initiativ inom bland annat EU efter Brexit, EU-budgeten efter 2020 och en social pelare som ska bidra till en bättre fungerande och mer rättvis arbetsmarknad och välfärdssystem i EU.

 • Regionen toppar EU:s index

  2016-10-28

  EU-kommissionen har tagit fram ett index för social utveckling för att vidga synen på regioner utöver bruttonationalprodukt (BNP).

 • Vill du lära dig mer om EU:s budget? Delta i EU-kommissionens onlinekurs

  2016-10-24

  EU-kommissionen erbjuder en onlinekurs om EU:s budget och finansiering med start 31 oktober. Kursen ska informera om vad budgeten består utav och hur pengarna fördelas, samt en överblick i EU:s finansieringsmöjligheter på regional och lokal nivå.

 • Kreativa Europa öppnar ny utlysning till europeiska nätverk

  2016-10-18

  Nu finns det möjlighet att ansöka om nätverksstöd inom EU:s kulturprogram Kreativa Europa. Nätverksstödet ska främja aktörer inom kultursektorn att arbeta internationellt och att stärka kompetensen och konkurrenskraften inom sektorn. Utlysningen berör aktörer som är verksamma inom den kulturella och kreativa sektorn.

 • Öppet samråd sysselsättning och sociala frågor

  2016-10-18

  EU-kommissionen vill ha in dina åsikter kring sysselsättning och sociala frågor i ett nu öppnat samråd. Målet med samrådet är att samla in åsikter inför halvtidsutvärderingen av EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI). Samrådet gäller policyområden som sysselsättning, social innovation, rörlighet i arbetslivet, mikrofinansiering och socialt entreprenörskap. Samrådet kommer bidra till bedömningen av programmets relevans, effektivitet, sammanhållning, EU-värde samt utformningen av EaSI’s framtid.

 • Ny utlysning med fokus på EU:s politik inom ungdomsområdet

  2016-10-18

  Arbetar du med ungdomar och vill ansöka om projektfinansiering av EU? Nu har EU-kommissionen öppnat en utlysning via EU:s program för utbildning, ungdom och sport – Erasmus +, med målet att öka kännedom och engagemang inom EU:s ungdomsstrategi och utbildningssamarbete.

Prenumerera på Nyheter via RSS