Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • Möte med EU-kommissionen om OECD-studien över NSPA

  2017-02-10

  Den 9 februari träffade representanter för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, EU-kommissionen med Normunds Popens, vice Generaldirektör för den regionala enheten, i spetsen. Syftet var att informera om den OECD-studie som NSPA genomfört och resultaten i den samt hur det kopplar till EU:s framtida regionalpolitik och den arktiska samrådsprocess som NSPA i samverkan med EU-kommissionen genomför på hemmaplan. För North Sweden medverkade som politiska företrädare Erik Bergkvist, Region Västerbotten, och Anders Josefsson, Region Norrbotten.

 • Välkommen till NSPA:s uppföljningsforum om OECD-rapporten

  2017-02-08

  Den 14 mars, dagen efter den officiella lanseringen av OECD:s rapport om NSPA, bjuder NSPA:s Brysselkontor in till ett uppföljningsforum för regionala företrädare från NSPA-området. Målet med forumet är att fördjupa den gemensamma förståelsen för OECD:s Territorial Review om NSPA och kunna planera det gemensamma arbetet framåt med att implementera studien och dess rekommendationer.

 • Anmäl dig till lanseringen av OECD:s rapport om NSPA

  2017-02-08

  Måndagen den 13 mars klockan 15.00 publicerar organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, officiellt den studie som de har genomfört på de regioner som ingår i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. OECD kommer, tillsammans med NSPA:s nätverk samt ledande företrädare från EU men även berörda länders regeringar med flera, att presentera och diskutera rapporten och dess huvudpunkter.

 • Svara på samrådet norra Sverige i Arktis

  2017-02-07

  Fram till den 27 februari kan de fyra svenska nordligaste regionerna framföra sin syn på vad EU bör satsa på i norra Sverige och hur de olika stödsystemen såsom regionalfonden med flera EU-fonder och program skall utformas för att stödja det. Syftet är att från EU:s sida bättre anpassa och få ut mer av insatserna i de områden som ingår i det europeiska Arktis, till vilket norra Sverige räknas.

 • Öppet samråd: Vad ska EU satsa på i norra Sverige?

  2017-02-07

  Fram till den 27 februari kan alla aktörer i de fyra svenska nordligaste regionerna komma in med sin syn på vad EU bör satsa på i norra Sverige och hur de olika stödsystem såsom regionalfonden med flera EU-fonder och program ska utformas för att stödja det. Syftet är att från EU:s sida bättre anpassa och få ut mer av insatserna i de områden som ingår i det Europeiska Arktis, till vilka Norrbotten och Västerbotten hör. Bakgrunden är den nya arktiska politik som EU presenterade 2016 och som utöver klimatarbete och internationell samverkan fokuserar på att bidra till en hållbar utveckling med fokus på de egna arktiska regionerna i norra Sverige och Finland.

 • Nyaste tillskottet på kontoret: Maria och Sanna

  2017-02-03

  Under våren kommer Sanna Schumacher och Maria Sandberg att göra sin praktik på North Sweden European Office i Bryssel. De kommer att hjälpa oss med olika uppgifter, såsom att skriva artiklar, underhålla och uppdatera hemsida, bevaka olika event och överhuvudtaget stötta oss i vårt dagliga arbete. Vi på North Sweden vill hälsa dem hjärtligt välkomna!

 • Umeå som kulturhuvudstad

  2017-02-01

  Umeås kommunalråd berättade på konferensen i Europaparlamentet om erfarenheterna från värdskapet som Europas Kulturhuvudstad 2014.

 • Ny talman vald till Europaparlamentet

  2017-01-31

  Europaparlamentet har valt ny talman föll på denonservative italienske parlamentarikern Antonio Tajani. Tajani har tidigare varit EU-kommissionär med ansvar för bl.a. transporter och industri och har nu fått mandat att leda Europaparlamentets arbete.

 • Ny konsultation för EU-programmet Kreativa Europa

  2017-01-31

  EU-kommissionen har lanserat en konsultation för EU-programmet kreativa Europa. Syftet är att samla in feedback från professionella inom de kulturella och kreativa sektorerna för att förbättra programmet för framtiden för att kunna skapa ett ännu mer ändamålsenligt kommande EU-program.

 • Norra Sverige med EU på Arctic Frontiers i Norge

  2017-01-26

  Den 22-27 januari gick årets Arctic Frontiers av stapeln i Tromsö, Norge. Konferensen samlar arktiska aktörer från hela världen.

Prenumerera på Nyheter via RSS