Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • North Sweden och NSPA anordnar öppet seminarium i Europaparlamentet

  2018-05-16

  Den 19 juni kommer North Sweden tillsammans med Northern Sparesly Populated Areas (NSPA) att finnas på plats i Europaparlamentet för att anordna ett öppet seminarium med fokus på norra Europas regioner och dess potentialer samt behov. Seminariet presenteras av den svenska Europaparlamentarikern Aleksander Gabelic samt den finska Europaparlamentarikern Elsi Katainen. Medverkande är bland annat företrädare från regionerna som ingår i NSPA, företrädare från EU-kommissionen samt från OECD.

 • State of play: Budget post-2020

  2018-05-08

  EU-kommissionen har presenterat sitt förslag till budget för EU avseende åren 2021 till 2027. Ett förslag som nu kommer att diskuteras, dissikeras och manglas inom EU.

 • ”State of Play”: Slimmad och vässad regionalpolitik

  2018-05-08

  EU-kommissionens förslag till budget för kommande programperioden 2021-2027 är nu framlagd. Hur budgeten skulle påverka regionalpolitiken, den så kallade sammanhållningspolitiken med sina struktur- och investeringsfonder, rent allmänt och för norra Sverige specifikt är förstås högintressant. Sammanhållningspolitiken innehåller idag viktiga investeringsmedel för regionens utveckling men det finns inga garantier för att regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, per automatik får ett fortsatt särskilt stöd från EU. Mycket är ännu oklart och mer detaljer och konkret innehåll kommer när regleringarna för nästa generations regionalfonder och program presenteras i slutet av maj. Det gäller att vara fortsatt på tå, om än i nuläget ändå försiktigt positiv kring utveckling.

 • North Sweden på European Week of Regions and Cities 2018

  2018-05-08

  North Sweden European Office kommer den 9:e oktober att delta med ett bidrag under European Week of Regions and Cities 2018. Bidraget framförs tillsammans med partnersamarbetet European North Atlantic Arctic Partnership som innefattar en rad regionala aktörer belägna i Norra Europas arktiska regioner. Partnersamarbetet ska framföra bidraget ”Sustainable development of the Arctic region for the benefit of all of Europe”. Bidraget behandlar de arktiska regionernas potentialer samt hur EU bör gå tillväga för att försäkra tillväxt i dessa regioner samt hållbarhet för hela arktiska regionen.

 • Recap NSPA forum 2018

  2018-05-04

  Den 2-3 maj anordnades årets forum för nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, på Storhogna högfjällshotell i Region Jämtland Härjedalen.

 • Förslag till EU-budget post-2020 presenterad

  2018-05-03

  Den 2 maj presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Günther Oettinger, kommissionär ansvarig för budgetfrågan, förslaget till nästkommande budgetperioden 2021-2027. Det är ett omfattande paket med budgetposter för allt det som EU arbetar med och förslaget är att, för att kompensera att Storbritannien lämnar EU, utöka budgetramen till att omfatta 1,11% av EU-ländernas samlade ekonomier för ”EU-27” mot dagens drygt 1% för ”EU-28”.

 • Mikael Janson på North Sweden intervjuas i P4

  2018-04-26

  Förra veckan hälsade Per Vallgårda, reporter från P4 Norrbotten, på hos North Sweden för att höra hur kontoret arbetar med att företräda regionen på Brysselarenan. Mikael Janson, direktör på North Sweden, gav i en intervju en överblick över verksamheten och belyste några exempel på frågor där North Sweden varit drivande i påverkansarbetet gentemot EU-institutioner vilket resulterat i goda resultat på hemmaplan.

 • "Europe in my region" i Skellefteå

  2018-04-25

  Den 24 april anordnade Region Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Skellefteå, SKL och SKL:s Europeiska nätverk CEMR samt EU-kommissionen en heldag om framtidens regionalpolitik i EU. Det var en del av satsningen ”Europe in my Region” som syftar till att öka kunskapen om betydelsen av EU:s sammanhållningspolitik för regionerna och länderna i EU inklusive Sverige och inte minst norra Sverige. Dagen bjöd på regionala politiker och aktörer från akademi och näringsliv, företrädare från EU och regeringen samt North Sweden med redovisningar om vad EU:s så kallade sammanhållningspolitik inneburit för Övre Norrland och om vad det går att tro om kommande förslag för nästa programperiod ”Post 2020”.

 • Samråd om EU:s gemensamma framtida jordbrukspolitik ”CAP”

  2018-04-23

  Fredagen den 20 april bjöd Lantbrukarnas riksförbund i Bryssel in till ett möte för att informera om EU-kommissionen kommande förslag till nytt regelverk i CAP (Common Agricultural Policy), EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som beräknas presenteras före sommaren. Just nu är ett samråd ute för den som vill att ge sin syn om framtidens jordbrukspolitik i EU. I dagsläget kommer 15-20 procent av de svenska lantbrukarnas inkomster från CAP och reglerna i CAP påverkar hur jordbruket bedrivs genom olika direktstöd till jordbruket samt i övrigt insatser för utveckling av landsbygden. I och med den nya tänkta jordbrukspolitiken, som ska gälla för EU:s nästa långtidsbudget, vill EU-kommissionen se en mer moderniserad CAP som ska öka produktivitet inom jordbruket, säkerhetsställa levnadsstandarden, stabilisera marknaden och säkerhetsställa skäliga pris.

 • Norra Sverige nominerade att delta vid European Week of Cities and Regions 2018

  2018-04-18

  Den 8 – 11 oktober äger European Week of Cities and Regions 2018 rum i Bryssel. För att sondera utifrån deltagarnas preferenser vad arrangemanget ska innehålla har arrangörerna valt att i år genomföra en omröstning för att välja ut 20 aktiviteter som ska äga rum under veckan i oktober. Norra Sveriges regioner och NSPA tillsammans med partnergrupperingen “European North Atlantic Arctic Partnership” deltar i röstningen med bidraget ”Sustainable development of the Arctic region for the benefit of all of Europe”.

Prenumerera på Nyheter via RSS