Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • Folkbildning Västerbotten på besök i Bryssel

  2018-04-11

  Folkbildning Västerbotten som var på besök i Bryssel den 9 och 10 april är en paraplyorganisation för de sju folkhögskolorna och tio studieförbunden i Västerbotten. Folkbildning Västerbotten syftar till att sprida information och kunskap om folkbildning och arbetar för samordning och samverkan för länets folkbildning

 • Inbjudan till NSPA-forum 2018

  2018-03-26

  North Sweden bjuder tillsammans med NSPA in till NSPA-forum 2018 den 2-3 maj i Storhogna Högfjällshotell & Spa, i Vemdalen, Jämtland Härjedalen.

 • Umeå Universitet i Bryssel!

  2018-03-26

  Den 22 mars var Umeå Universitets ledningsgrupp på besök i Bryssel vilket organiserades av North Sweden. Gruppen ville b.la. lära sig mer om EU:s forskningsprogram.

 • Europaparlamentet bjuder in EU-medborgare att delta i konferens om den digitala ekonomins möjligheter och utmaningar

  2018-03-26

  Den 25 april 2018 äger konferensen ”Utformningen av vår digitala framtid: den digitala revolutionens utmaningar” rum i Europaparlamentet i Bryssel. En gemensam digital marknad skulle kunna bidra med 415 miljarder euro årligen till Europas ekonomi och dessutom skapa nya jobb. Men samtidigt som tekniken skapar ett nytt spelutrymme för företag och innovation kan en digital utveckling innebära att en klyfta uppstår inom EU där vissa medlemsländer förhindras från att utnyttja tekniken i samma utsträckning som andra medlemsländer.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

 • Tyst minut i Europaparlamentet för Jens Nilsson (S)

  2018-03-13

  Den svenska Europaparlamentarikern och Socialdemokraten Jens Nilsson från Östersund har avlidit efter en kort tids sjukdom, 69 år gammal.

Prenumerera på Nyheter via RSS