Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • Sverige bäst på jämställdhet i EU

  2017-11-27

  Jämställdheten i EU har blivit rankad av European Institute for Gender Equality (EIGE) som placerade Sverige i topp med högst resultat i hela EU.

 • Toppmötet resulterade i EU:s sociala pelare

  2017-11-27

  EU:s stats- och regeringschefer, institutioner och arbetsmarknadens parter samlades den 17 november till ett informellt toppmöte i Göteborg. I fokus stod arbetsmarknadsfrågor och den sociala dimensionen där alla EU-länder ställde sig bakom EU-pelarens tjugo allmänna principer om rättvisa och trygghet.

 • Samråd om kulturarv digitalt

  2017-11-22

  År 2018 är det Europaåret för kulturarv och därför är EU-kommissionen intresserad av att utforska hur databasen för kulturarv - Europeana, används. Nu har du möjlighet att tycka till genom att svara på en enkät om databasen.

 • NSPA Forum 2017 i Rovaniemi om smarta glesbygdsregioner

  2017-11-15

  Den 9 november anordnades årets Northern Sparsely Populated Areas Forum i Rovaniemi, Finland. Mötet var delvis integrerat med att den Europiska Regionkommitténs ekonomiska utskott sammanträdde i Rovaniemi. Fokus låg på smart specialisering för utveckling i det nordligaste Europa. Forumet föregicks också av ett arbetsmöte mellan de 14 regionerna i NSPA om möjlig samverkan utifrån förslaget från OECD i deras studie över NSPA.

 • Europaforum Norra Sverige vill öka regionernas inverkan i framtidens EU

  2017-11-15

  Vid Europaforum Norra Sveriges (EFNS) utökade rapportörsmöte i Stockholm den 10 november 2017 var EU:s framtid tema för dagen och diskussionerna om förhandlingarna kring EU:s sammanhållningspolitik post 2020. Under sammankomsten antog de fyra nordligaste länen med Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland i EFNS en politisk position med 16 krav till EU-kommissionens Vitbok om EU:s framtid och en position om mervärdet av EU:s sammanhållningspolitik för norra Sveriges utveckling.

 • ”Sameblod” tilldelas Europaparlamentets filmpris

  2017-11-15

  Filmen Sameblod har vunnit Europaparlamentets filmpris, Lux. Filmen som är regisserad av den Västerbottniska Amanda Kernell belyser och skildrar på ett gripande sätt 30-talets rasbiologi och dess konsekvenser och påverkan på samers liv i Sverige. Det är första gången sedan priset instiftades 2007 som priset går till en svensk film.

 • EU-kommissionens om den Arktiska samrådsprocessen

  2017-11-15

  EU-kommissionen bjöd in till ett uppföljningsmöte i Bryssel om EU:s arktiska högnivåkonferens i Oulu, för att diskutera EU-kommissionens sammanställning av den arktiska samrådsprocessen för investeringar.

 • Vad planerar EU-kommissionen för 2018?

  2017-11-01

  EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade 2014 en plan på tio prioriteringar för EU-kommissionens arbete för tidsperioden fram till 2019. Nästa år strävar EU-kommissionen efter att arbeta för att förverkliga de uppsatta prioriteringar som inte redan är uppfyllda samt att börja bygga en framtid för de 27 kvarvarande EU-länderna då Storbritannien planeras utträda EU i mars 2019.

 • Hej och välkommen tillbaka Lars Wikman!

  2017-11-01

  North Sweden välkomnar Lars Wikman, vikarierande Senior Adviser in European Affairs och ”nygammal” medarbetare till North Swedens kontor. Lars kommer närmaste tiden att stötta oss på Forsknings & innovationsområdet.

 • Ökad finansiering och förändringar i EU:s program Erasmus+ för 2018

  2017-11-01

  EU:s program för utbildning, träning och ungdoms- och sportprojekt, Erasmus+, får 2018 en budgetökning på 200 miljoner euro. Det är en ökning på 8 procent som kommer göra det möjligt för fler att ta del finansieringsprogrammet.

Prenumerera på Nyheter via RSS