Arbete i närliggande regioner för att överkomma gränsöverskridande hinder

2017-10-02

EU-kommissionen arbetar för att överkomma gränsöverskridande hinder som förekommer i gränsregioner i EU. Genom att identifiera problemen vill de lyfta fram goda exempel på hur gränsregioner har arbetat för att sprida vidare.

För att överkomma hinder och fullt utnyttja den potential som finns i EU:s gränsregioner så har EU-kommissionen lanserat ”Border Focal Point” som ska stödja regioner för att arbeta mot problem som förekommer i EU:s gränsregioner. Dessa regioner motsvarar 40 procent av EU:s yta vilket gör det ytterst viktigt för regionerna att samarbeta med varandra. I EU-kommissionens granskning från 2015 identifierades över 200 problem som kräver förbättring i gränsregionerna för att regionerna ska uppnå sin fulla ekonomiska potential.

Problemen i gränsregionerna

Vanliga problem som EU-kommissionens gransking upptäckte i gränsregioner i EU kan placeras i tre olika kategorier:

Hinder med att arbeta på andrasidan gränsen, såsom att få sin kompetens erkänd i ett annat land eller att det inte finns möjlighet till samma sociala trygghet då man inte bor i samma land som man jobbar i.

– Problematiken i att göra gränsöverskridande affärer, exempelvis att företag inte utnyttjar marknaden i grannlandets region på grund av kostnader med språk och certifiering.

Inskränkning i att gränsöverskridande använda offentliga tjänster, det kan vara så att det närmaste sjukhuset ligger i gränsregionen som även är ett annat land vilket skapar problem med språkmurar eller hinder för ambulans att komma fram. Resultatet blir att man tvingas välja ett sjukhus längre bort.

Samarbete mellan olika nivåer nödvändigt för att lösa problemen

”Border Focal Point” ska främja samarbeta med EU-länder, regionala och lokala myndigheter genom ett nytt digitalt nätverk med start 2018. Det digitala nätverket kommer att samla in goda exempel från gränsregioner som  kan spridas till andra regioner, men också för att ta tag i gemensamma utmaningar gränsregioner har.

Informationen som samlas in från gränsregionerna via "Border Focal Point" kommer också EU:s program Interreg att arbeta vidare. Interreg arbetar med lokala och regionala frågor och gränssamarbeten inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för att finna gemensamma lösningar på problemen genom olika program. I kommande programperiod kommer feedback samlat genom "Border Focal Point" samt andra innovationsprojekt som kommer arr ligga till grund för utformningen av kommande Interreg-program efter 2020.

EU-kommissionen vill lyfta fram innovativa lösningar

I slutet av 2017 kommer EU-kommissionen ha möjlighet att lyfta fram 20 förebilder på gränsöverskridande arbete i regioner och belöna dem med en summa från det totala beloppet av 600 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Regioner som kan visa på de bästa innovativa lösningar på utmaningar som förekommer i gränsregioner har chansen att tilldelas utmärkelsen. 

Mer information finns här och här.

/Sofia Baumgartner

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS