Arbete i närliggande regioner för att överkomma gränsöverskridande hinder

2017-10-02

EU-kommissionen arbetar för att överkomma gränsöverskridande hinder som förekommer i gränsregioner i EU. Genom att identifiera problemen vill de lyfta fram goda exempel på hur gränsregioner har arbetat för att sprida vidare.

För att överkomma hinder och fullt utnyttja den potential som finns i EU:s gränsregioner så har EU-kommissionen lanserat ”Border Focal Point” som ska stödja regioner för att arbeta mot problem som förekommer i EU:s gränsregioner. Dessa regioner motsvarar 40 procent av EU:s yta vilket gör det ytterst viktigt för regionerna att samarbeta med varandra. I EU-kommissionens granskning från 2015 identifierades över 200 problem som kräver förbättring i gränsregionerna för att regionerna ska uppnå sin fulla ekonomiska potential.

Problemen i gränsregionerna

Vanliga problem som EU-kommissionens gransking upptäckte i gränsregioner i EU kan placeras i tre olika kategorier:

Hinder med att arbeta på andrasidan gränsen, såsom att få sin kompetens erkänd i ett annat land eller att det inte finns möjlighet till samma sociala trygghet då man inte bor i samma land som man jobbar i.

– Problematiken i att göra gränsöverskridande affärer, exempelvis att företag inte utnyttjar marknaden i grannlandets region på grund av kostnader med språk och certifiering.

Inskränkning i att gränsöverskridande använda offentliga tjänster, det kan vara så att det närmaste sjukhuset ligger i gränsregionen som även är ett annat land vilket skapar problem med språkmurar eller hinder för ambulans att komma fram. Resultatet blir att man tvingas välja ett sjukhus längre bort.

Samarbete mellan olika nivåer nödvändigt för att lösa problemen

”Border Focal Point” ska främja samarbeta med EU-länder, regionala och lokala myndigheter genom ett nytt digitalt nätverk med start 2018. Det digitala nätverket kommer att samla in goda exempel från gränsregioner som  kan spridas till andra regioner, men också för att ta tag i gemensamma utmaningar gränsregioner har.

Informationen som samlas in från gränsregionerna via "Border Focal Point" kommer också EU:s program Interreg att arbeta vidare. Interreg arbetar med lokala och regionala frågor och gränssamarbeten inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för att finna gemensamma lösningar på problemen genom olika program. I kommande programperiod kommer feedback samlat genom "Border Focal Point" samt andra innovationsprojekt som kommer arr ligga till grund för utformningen av kommande Interreg-program efter 2020.

EU-kommissionen vill lyfta fram innovativa lösningar

I slutet av 2017 kommer EU-kommissionen ha möjlighet att lyfta fram 20 förebilder på gränsöverskridande arbete i regioner och belöna dem med en summa från det totala beloppet av 600 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Regioner som kan visa på de bästa innovativa lösningar på utmaningar som förekommer i gränsregioner har chansen att tilldelas utmärkelsen. 

Mer information finns här och här.

/Sofia Baumgartner

Allmänna nyheter

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

 • North Swedens Ägarråd 2018

  2018-06-04

  North Sweden European Office's ägarråd har gått igenom det gångna årets verksamhet och beslutat för det kommande. Verksamhetsberättelsen och direktiv finns nu att ta del av.

 • Norra Europa positionerar sig för EU:s långtidsbudget

  2018-05-23

  EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU kommande programperioden 2021—2027 presenterades den 2 maj och i slutet av maj och början av juni kommer de konkreta regleringarna för de olika budgetområdena såsom utformningen av regionalpolitiken. Nätverken för Europaforum Norra Sverige, EFNS, med de fyra nordligaste svenska regionerna samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för norra Sverige, Finland och Norge har tagit fram var sin första kommentar i form av positioner för vad nu lagda förslag betyder för regionerna i norr inför kommande regleringar och stundande förhandlingar i EU. Utgångspunkten är en positiv syn på EU-kommissionens lagda budgetförslag.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS