Arbete i närliggande regioner för att överkomma gränsöverskridande hinder

2017-10-02

EU-kommissionen arbetar för att överkomma gränsöverskridande hinder som förekommer i gränsregioner i EU. Genom att identifiera problemen vill de lyfta fram goda exempel på hur gränsregioner har arbetat för att sprida vidare.

För att överkomma hinder och fullt utnyttja den potential som finns i EU:s gränsregioner så har EU-kommissionen lanserat ”Border Focal Point” som ska stödja regioner för att arbeta mot problem som förekommer i EU:s gränsregioner. Dessa regioner motsvarar 40 procent av EU:s yta vilket gör det ytterst viktigt för regionerna att samarbeta med varandra. I EU-kommissionens granskning från 2015 identifierades över 200 problem som kräver förbättring i gränsregionerna för att regionerna ska uppnå sin fulla ekonomiska potential.

Problemen i gränsregionerna

Vanliga problem som EU-kommissionens gransking upptäckte i gränsregioner i EU kan placeras i tre olika kategorier:

Hinder med att arbeta på andrasidan gränsen, såsom att få sin kompetens erkänd i ett annat land eller att det inte finns möjlighet till samma sociala trygghet då man inte bor i samma land som man jobbar i.

– Problematiken i att göra gränsöverskridande affärer, exempelvis att företag inte utnyttjar marknaden i grannlandets region på grund av kostnader med språk och certifiering.

Inskränkning i att gränsöverskridande använda offentliga tjänster, det kan vara så att det närmaste sjukhuset ligger i gränsregionen som även är ett annat land vilket skapar problem med språkmurar eller hinder för ambulans att komma fram. Resultatet blir att man tvingas välja ett sjukhus längre bort.

Samarbete mellan olika nivåer nödvändigt för att lösa problemen

”Border Focal Point” ska främja samarbeta med EU-länder, regionala och lokala myndigheter genom ett nytt digitalt nätverk med start 2018. Det digitala nätverket kommer att samla in goda exempel från gränsregioner som  kan spridas till andra regioner, men också för att ta tag i gemensamma utmaningar gränsregioner har.

Informationen som samlas in från gränsregionerna via "Border Focal Point" kommer också EU:s program Interreg att arbeta vidare. Interreg arbetar med lokala och regionala frågor och gränssamarbeten inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för att finna gemensamma lösningar på problemen genom olika program. I kommande programperiod kommer feedback samlat genom "Border Focal Point" samt andra innovationsprojekt som kommer arr ligga till grund för utformningen av kommande Interreg-program efter 2020.

EU-kommissionen vill lyfta fram innovativa lösningar

I slutet av 2017 kommer EU-kommissionen ha möjlighet att lyfta fram 20 förebilder på gränsöverskridande arbete i regioner och belöna dem med en summa från det totala beloppet av 600 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Regioner som kan visa på de bästa innovativa lösningar på utmaningar som förekommer i gränsregioner har chansen att tilldelas utmärkelsen. 

Mer information finns här och här.

/Sofia Baumgartner

Allmänna nyheter

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

 • Välkomna, Niklas & Julia!

  2018-09-12

  Innan sommaren fick North Sweden tillskott i personalstyrkan på kontoret i Bryssel med Niklas Johansson och Julia Hanson. Varmt välkomna!

 • North Sweden välkomnar de nya praktikanterna!

  2018-09-04

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Stina Skoglöf och Gustaf Swartling till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Stina och Gustaf kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS