Arbete i närliggande regioner för att överkomma gränsöverskridande hinder

2017-10-02

EU-kommissionen arbetar för att överkomma gränsöverskridande hinder som förekommer i gränsregioner i EU. Genom att identifiera problemen vill de lyfta fram goda exempel på hur gränsregioner har arbetat för att sprida vidare.

För att överkomma hinder och fullt utnyttja den potential som finns i EU:s gränsregioner så har EU-kommissionen lanserat ”Border Focal Point” som ska stödja regioner för att arbeta mot problem som förekommer i EU:s gränsregioner. Dessa regioner motsvarar 40 procent av EU:s yta vilket gör det ytterst viktigt för regionerna att samarbeta med varandra. I EU-kommissionens granskning från 2015 identifierades över 200 problem som kräver förbättring i gränsregionerna för att regionerna ska uppnå sin fulla ekonomiska potential.

Problemen i gränsregionerna

Vanliga problem som EU-kommissionens gransking upptäckte i gränsregioner i EU kan placeras i tre olika kategorier:

Hinder med att arbeta på andrasidan gränsen, såsom att få sin kompetens erkänd i ett annat land eller att det inte finns möjlighet till samma sociala trygghet då man inte bor i samma land som man jobbar i.

– Problematiken i att göra gränsöverskridande affärer, exempelvis att företag inte utnyttjar marknaden i grannlandets region på grund av kostnader med språk och certifiering.

Inskränkning i att gränsöverskridande använda offentliga tjänster, det kan vara så att det närmaste sjukhuset ligger i gränsregionen som även är ett annat land vilket skapar problem med språkmurar eller hinder för ambulans att komma fram. Resultatet blir att man tvingas välja ett sjukhus längre bort.

Samarbete mellan olika nivåer nödvändigt för att lösa problemen

”Border Focal Point” ska främja samarbeta med EU-länder, regionala och lokala myndigheter genom ett nytt digitalt nätverk med start 2018. Det digitala nätverket kommer att samla in goda exempel från gränsregioner som  kan spridas till andra regioner, men också för att ta tag i gemensamma utmaningar gränsregioner har.

Informationen som samlas in från gränsregionerna via "Border Focal Point" kommer också EU:s program Interreg att arbeta vidare. Interreg arbetar med lokala och regionala frågor och gränssamarbeten inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för att finna gemensamma lösningar på problemen genom olika program. I kommande programperiod kommer feedback samlat genom "Border Focal Point" samt andra innovationsprojekt som kommer arr ligga till grund för utformningen av kommande Interreg-program efter 2020.

EU-kommissionen vill lyfta fram innovativa lösningar

I slutet av 2017 kommer EU-kommissionen ha möjlighet att lyfta fram 20 förebilder på gränsöverskridande arbete i regioner och belöna dem med en summa från det totala beloppet av 600 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Regioner som kan visa på de bästa innovativa lösningar på utmaningar som förekommer i gränsregioner har chansen att tilldelas utmärkelsen. 

Mer information finns här och här.

/Sofia Baumgartner

Allmänna nyheter

 • 250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS