Arbetsgivare och EU-kommissionen går samman för ökad integration

2017-06-14

EU-kommissionen har lanserat ett nytt initiativ ”Arbetsgivare tillsammans för integration”, som för samman privata och offentliga aktörer och syftar till att stödja integrationen av flyktingar och andra migranter på arbetsmarknaden.

C6woPIlWgAAm8R0

Bakgrunden till initiativet är den europeiska dialogen om kompetens och migration, som är en dialogplattform mellan EU-kommissionen och näringslivets och arbetsmarknadens parter i frågor som rör arbetskraftsmigration. Plattformen lanserades 2016 som ett svar på utmaningen som Europa står inför, då forskningen visar att tredjelandsmedborgare stöter på hinder för att komma in på arbetsmarknaden. År 2016 var sysselsättningsgraden för tredjelandsmedborgare 15,2 procentenheter lägre än för EU-medborgare.

Målet är att stärka arbetsmarknaden med ökad integration i EU
För att stärka arbetsmarknaden på lång sikt, antog EU-kommissionen en handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare. På det andra mötet mellan de berörda parterna lanserades initiativet ”Arbetsgivare tillsammans för integration”, som inriktar sig på att främja arbetsgivares insatser runt om i Europa för att stödja integrationen av flyktingar och andra migranter på arbetsmarknaden.

Uppmaning från EU-kommissionen att arbetsgivare ska ansluta sig
Genom initiativet "Arbetsgivare tillsammans för integration" vill EU-kommissionen lyfta fram engagemanget hos enskilda arbetsgivare för att främja integration och uppmuntra fler att ansluta sig. Från och med i dag kan intresserade arbetsgivare ansluta sig till initiativet genom en online enkät (se länken nedan). Ett antal svenska företag, såsom IKEA, NCC och Scandic, har redan demonstrerat sitt engagemang i detta initiativ.

Att vi lyckas med integrationen är inte bara en social angelägenhet, det är också mycket viktigt ur ekonomisk synpunkt, säger Dmitris Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Endast genom en framgångsrik integration av alla migranter i EU kan vi göra migration till en möjlighet. Arbetsgivanas engagemang är avgörande för detta. Jag välkomnar de många pågående insatserna runt om i Europa och uppmanar fler arbetsgivare att visa vägen och ansluta sig till initiativet.

Anmäl dig till initiativet ”Arbetsgivare tillsammans för integration”.

Mer information om initiativet hittar du här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om initiativet här.

Kommissionens handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare.

/Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • EU Arctic Forum ”Knowing, developing and connecting Arctic” med urfolksdialog

  2018-09-20

  Den 17 september gick det första EU Arctic Forum i regi av EU-kommissionen av stapeln i Bryssel. Temat ”förstå, utveckla och förena Arktis” inkluderade även den årliga dialogen med den arktiska ursprungsbefolkningen. Företrädare från regioner och EU, forskning samt näringsliv och nationella Arktiska aktörer var på plats. Diskussioner om bland annat bredbandsförsörjning i Arktis, handelsmöjligheter, hållbara och innovativa utvecklingsmöjligheter byggde på den arktiska samrådsrapport i EU som nätverket för Northern Sparsely Populated Area (NSPA) bidragit till avseende EU:s framtida investeringsstöd till det nordligaste Europa. Från hemregionerna medverkade Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten, och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Med från norra Sverige fanns även Åsa Larsson-Blind företrädande Samerådet.

 • Vi välkomnar höstens praktikanter, Michaela och Stina!

  2018-09-20

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Michaela och Stina kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS