Arbetsgivare och EU-kommissionen går samman för ökad integration

2017-06-14

EU-kommissionen har lanserat ett nytt initiativ ”Arbetsgivare tillsammans för integration”, som för samman privata och offentliga aktörer och syftar till att stödja integrationen av flyktingar och andra migranter på arbetsmarknaden.

C6woPIlWgAAm8R0

Bakgrunden till initiativet är den europeiska dialogen om kompetens och migration, som är en dialogplattform mellan EU-kommissionen och näringslivets och arbetsmarknadens parter i frågor som rör arbetskraftsmigration. Plattformen lanserades 2016 som ett svar på utmaningen som Europa står inför, då forskningen visar att tredjelandsmedborgare stöter på hinder för att komma in på arbetsmarknaden. År 2016 var sysselsättningsgraden för tredjelandsmedborgare 15,2 procentenheter lägre än för EU-medborgare.

Målet är att stärka arbetsmarknaden med ökad integration i EU
För att stärka arbetsmarknaden på lång sikt, antog EU-kommissionen en handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare. På det andra mötet mellan de berörda parterna lanserades initiativet ”Arbetsgivare tillsammans för integration”, som inriktar sig på att främja arbetsgivares insatser runt om i Europa för att stödja integrationen av flyktingar och andra migranter på arbetsmarknaden.

Uppmaning från EU-kommissionen att arbetsgivare ska ansluta sig
Genom initiativet "Arbetsgivare tillsammans för integration" vill EU-kommissionen lyfta fram engagemanget hos enskilda arbetsgivare för att främja integration och uppmuntra fler att ansluta sig. Från och med i dag kan intresserade arbetsgivare ansluta sig till initiativet genom en online enkät (se länken nedan). Ett antal svenska företag, såsom IKEA, NCC och Scandic, har redan demonstrerat sitt engagemang i detta initiativ.

Att vi lyckas med integrationen är inte bara en social angelägenhet, det är också mycket viktigt ur ekonomisk synpunkt, säger Dmitris Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Endast genom en framgångsrik integration av alla migranter i EU kan vi göra migration till en möjlighet. Arbetsgivanas engagemang är avgörande för detta. Jag välkomnar de många pågående insatserna runt om i Europa och uppmanar fler arbetsgivare att visa vägen och ansluta sig till initiativet.

Anmäl dig till initiativet ”Arbetsgivare tillsammans för integration”.

Mer information om initiativet hittar du här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om initiativet här.

Kommissionens handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare.

/Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS