Arbetsgivare och EU-kommissionen går samman för ökad integration

2017-06-14

EU-kommissionen har lanserat ett nytt initiativ ”Arbetsgivare tillsammans för integration”, som för samman privata och offentliga aktörer och syftar till att stödja integrationen av flyktingar och andra migranter på arbetsmarknaden.

C6woPIlWgAAm8R0

Bakgrunden till initiativet är den europeiska dialogen om kompetens och migration, som är en dialogplattform mellan EU-kommissionen och näringslivets och arbetsmarknadens parter i frågor som rör arbetskraftsmigration. Plattformen lanserades 2016 som ett svar på utmaningen som Europa står inför, då forskningen visar att tredjelandsmedborgare stöter på hinder för att komma in på arbetsmarknaden. År 2016 var sysselsättningsgraden för tredjelandsmedborgare 15,2 procentenheter lägre än för EU-medborgare.

Målet är att stärka arbetsmarknaden med ökad integration i EU
För att stärka arbetsmarknaden på lång sikt, antog EU-kommissionen en handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare. På det andra mötet mellan de berörda parterna lanserades initiativet ”Arbetsgivare tillsammans för integration”, som inriktar sig på att främja arbetsgivares insatser runt om i Europa för att stödja integrationen av flyktingar och andra migranter på arbetsmarknaden.

Uppmaning från EU-kommissionen att arbetsgivare ska ansluta sig
Genom initiativet "Arbetsgivare tillsammans för integration" vill EU-kommissionen lyfta fram engagemanget hos enskilda arbetsgivare för att främja integration och uppmuntra fler att ansluta sig. Från och med i dag kan intresserade arbetsgivare ansluta sig till initiativet genom en online enkät (se länken nedan). Ett antal svenska företag, såsom IKEA, NCC och Scandic, har redan demonstrerat sitt engagemang i detta initiativ.

Att vi lyckas med integrationen är inte bara en social angelägenhet, det är också mycket viktigt ur ekonomisk synpunkt, säger Dmitris Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Endast genom en framgångsrik integration av alla migranter i EU kan vi göra migration till en möjlighet. Arbetsgivanas engagemang är avgörande för detta. Jag välkomnar de många pågående insatserna runt om i Europa och uppmanar fler arbetsgivare att visa vägen och ansluta sig till initiativet.

Anmäl dig till initiativet ”Arbetsgivare tillsammans för integration”.

Mer information om initiativet hittar du här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om initiativet här.

Kommissionens handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare.

/Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • 250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS