Besök av Norrlands blivande EU-ambassadörer

2017-09-29

Under måndagsförmiddagen hade North Sweden European Office besök av 14 kunskapstörstande och blivande EU-ambassadörer för sina respektive skolor i Norrbotten och Västerbotten. Eleverna som går på gymnasiet representerar flertalet skolor i vår region och innan resan till Bryssel har de genomgått en utbildning med informationskontoret Europa Direkt Norrbotten och Västerbotten. Målet är att EU-ambassadörerna under studiebesök i Bryssel samt genom utbildningen skall lära sig om EU och dess system, för att sedan sprida den kunskapen på hemmaplan och minska det avstånd som ibland kan kännas så långt mellan norra Sverige och Bryssel.

170929 EU-ambassadörer

De blivande EU-ambassadörerna utanför North Swedens kontor 
Foto: Adam Jonsson

Här hos oss på North Sweden fick de en genomgång av kontorets arbete på den europeiska arenan då direktör Mikael Janson höll en presentation om vårt arbete. De fick också en kort inblick i hur livet är som praktikant på organisationen såväl som i Bryssel. Vidare fick de också bekanta sig med Pierre Schellekens, biträdande chef för EU-kommissionär Miguel Arias Cañetes kabinett som ansvarar för energi och klimatfrågorna för EU-kommissionens räkning. I samtalet lyfte Schellekens fram vikten i ungdomarnas engagemang för EU frågor och betydelsen det har för att öka EU-kunskapen hos ungdomar i Norrland och Sverige.

170929 Pierre Schellekens

Pierre Schellekens talar om sitt arbete på kommissionen
Foto: Adam Jonsson

Vi tackar Europa Direkt som arrangerat studieresan och de framtida EU-ambassadörerna för ett trevligt besök och önskar dem lycka till med sina framtida uppdrag!

Läs mer om projektet "EU på riktigt" där två elever från Anderstorpsgymnasiet fick möjlighet att besöka Bryssel med sina lärare

/Lovisa Jonsson

 

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS