Ta del av lanseringen av OECD:s studie över NSPA i efterhand

2017-03-29

Den 13-14 mars lanserades OECD:s studie över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, på den Europeiska Regonkommittén i Bryssel. Under två dagar samlades representanter från lokala, regionala, och nationella nivån, samt OECD, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regionkommittén med flera för att lyssna på intressanta föreläsare och diskutera norra Europas utveckling.

Nu kan du ta del av dokumentationen från lanseringsseminariet den 13 mars och det efterföljande fördjupningsforumet den 14 mars. Det var nätverket NSPA som tillsammans med OECD och den Europeiska Regionkommittén bjöd in till lanseringen av den samma dag publicerade så kallade territorial review som OECD gjort för de 14 regionerna i NSPA, där Norrbotten och Västerbotten ingår.

DSC_1031

Fullsatt i Europeiska Regionkommittén i Bryssel vid lanseringen av OECD:s rapport om NSPA med medverkan från ledande företrädare från OECD, EU, regeringarna och regionerna med flera

Studien, utförd av världens ledande analysorgan för ekonomisk utveckling, Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, är viktig för tillväxtarbetet och framtagande av kommande regionala utvecklingsplaner och för arbetet i att överlag stärka norra Europas utveckling i samspel med EU och de berörda länderna och regionerna. OECD, tillsammans med NSPA:s nätverk samt ledande företrädare från EU men även berörda länders regeringar med flera, presenterade och diskutera rapporten och dess huvudpunkter. Studien ger rekommendationer med förslag på åtgärder i regionerna men också gentemot nationell nivå i Sverige, Finland och Norge samt hela EU, för att stärka utvecklingen i det nordligaste Europa.

Den efterföljande konferensen arrangerades också av North Sweden tillsammans med regionkontoren för NSPA och bjöd på ledande aktörer i EU samt en fördjupning från OECD för att mellan NSPA-representanterna diskutera hur nu arbetet tas vidare på hemmaplan och gentemot EU.

På vår hemsida hittar du dokumentation och presentationer från lanseringens första gemensamma dag samt från fördjupningsseminariets andra dagen.

Dokumentation från lanseringen av OECD-rapporten för NSPA 13 mars


Programmet hittar du här

Ta del av Chris McDonalds, OECD, presentation av rapporten 13 mars

Läs NSPA:s nyhet om lanseringen

Läs North Swedens nyhet om lanseringen av OECD-rapporten i Bryssel 13 mars

NSPA:s pressmeddelande 13 mars hittar du här

Dokumentation från fördjupningsseminariet av OECD-rapporten för NSPA 14 mars


Programmet hittar du här


Ta del av Chris McDonalds, OECD, presentation 14 mars

Läs NSPA:s nyhet om fördjupningsforumet

Läs North Swedens nyhet om fördjupningsforumet

Hela OECD-rapporten för NSPA


Ta del av OECD-rapporten för NSPA i sin helhet med länkar till de regionala kapitlen 

Ta del av den Policy Highlight för OECD Territorial Review on NSPA som också tagits fram av OECD

Tidigare nyheter från North Sweden om OECD-rapporten för NSPA

Läs mer om studien och länkar till underlag i samband med att den beslutades av OECD i Paris under hösten 2016

Läs Mikael Janson, Direktör North Sweden, State of Play: Vad säger egentligen OECD om NSPA?

/Martha Bahta

 

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS