Romfördragets 60-årsdag firas

2017-03-28

 

Den 25 mars träffades 27 ledare för EU:s medlemsstater i Rom för att högtidlighålla 60-årsdagen av det fördrag som skapade Europeiska unionen: Romfördraget. Under ceremonin undertecknades Romförklaringen - ett uttalande om unionens framtid.

Under lördagen samlades stats- och regeringscheferna för 27 EU-länder och ledarna för EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet och skrev under den så kallade Romförklaringen – ett uttalande om unionens framtid. Huvudbudskapet var vikten av enighet bland medlemsländerna med fokus på fyra områden.

I Romfördraget heter det att Europeiska unionen kommer att göras starkare och mer motståndskraftig genom ännu större enighet och solidaritet mellan medlemsländerna och respekt för gemensamma regler. Enighet är för EU både en nödvändighet och ett fritt val, enligt fördraget.

Bevisa i dag att ni är Europas ledare, att ni bryr er om detta arv som vi fått från den europeiska integrationens hjältar för 60 år sedan, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

I Romfördraget finns fyra huvudsakliga fokusområden för EU under de kommande tio åren; säkerhet, en stark ekonomi, sociala frågor och mer engagemang i världspolitiken.

Statsminister Stefan Löfven (S) sade;
– Nu måste vi titta framåt. Vi behöver skapa fler jobb, motverka klimatförändringarna, och hitta ett sätt att hantera migrationen så att förre tvingas fly och så att alla länder tar ansvar. På alla dessa områden kan och måste vi göra mer.

Under arbetet med fördraget var det en speciell formulering som hamnade i fokus. Detta var angående om huruvida vissa medlemsländer ska kunna gå vidare med egna samarbeten inom EU, något som förespråkas av bland annat de sex grundarländerna. Polen hotade dock med att inte skriva under fördraget om denna idé blev för framträdande.

I den slutliga versionen av texten står det att EU-länderna kan välja att agera i olika takt och intensitet men att de ”ska röra sig i samma riktning”.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ser optimistiskt på framtiden.

– Atmosfären är nu sådan att vi kan ta oss an detta med tillförsikt, sade Juncker.

Romfördraget ses som en hållpunkt på vägen mot att lägga ut en riktning för EU:s framtida fokus. Under året som kommer ska EU-kommissionen presentera olika utkast på med detaljerade förslag angående områdena som medlemsländerna ska ta ställning till. Om en månad kommer det första utkastet som handlar om den sociala dimensionen av EU-samarbetet.

Romförklaringen i punktform

Enligt Romförklaringen som undertecknades av de 27 stats- eller regeringscheferna, och företrädare EU-parlamentet och EU-kommissionen den 25 mars 2017 ska EU verka för:

1. Ett tryggt och säkert Europa: Skydda de yttre gränserna, ha en effektiv migrationspolitik och bekämpa terrorism och brottslighet.

2. Ett blomstrande och hållbart Europa: Skapa tillväxt och jobb, en stark inre marknad. Fullborda eurosamarbetet, säkra energiförsörjningen och ha en ren och säker miljö.

3. Ett socialt Europa: Främja jämställdhet, lika möjligheter, bekämpa arbetslöshet, diskriminering, social utestängning och fattigdom. Ta hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen och arbetsmarknadsparternas centrala roll.

4. Ett starkare Europa på den globala arenan: Vidareutvecklar och bygger nya samarbeten med länder utanför EU. Samarbete kring försvarsindustrin.

Läs hela Romförklaringen på svenska (PDF)

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

 • North Swedens Ägarråd 2018

  2018-06-04

  North Sweden European Office's ägarråd har gått igenom det gångna årets verksamhet och beslutat för det kommande. Verksamhetsberättelsen och direktiv finns nu att ta del av.

 • Norra Europa positionerar sig för EU:s långtidsbudget

  2018-05-23

  EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU kommande programperioden 2021—2027 presenterades den 2 maj och i slutet av maj och början av juni kommer de konkreta regleringarna för de olika budgetområdena såsom utformningen av regionalpolitiken. Nätverken för Europaforum Norra Sverige, EFNS, med de fyra nordligaste svenska regionerna samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för norra Sverige, Finland och Norge har tagit fram var sin första kommentar i form av positioner för vad nu lagda förslag betyder för regionerna i norr inför kommande regleringar och stundande förhandlingar i EU. Utgångspunkten är en positiv syn på EU-kommissionens lagda budgetförslag.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS