Romfördragets 60-årsdag firas

2017-03-28

 

Den 25 mars träffades 27 ledare för EU:s medlemsstater i Rom för att högtidlighålla 60-årsdagen av det fördrag som skapade Europeiska unionen: Romfördraget. Under ceremonin undertecknades Romförklaringen - ett uttalande om unionens framtid.

Under lördagen samlades stats- och regeringscheferna för 27 EU-länder och ledarna för EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet och skrev under den så kallade Romförklaringen – ett uttalande om unionens framtid. Huvudbudskapet var vikten av enighet bland medlemsländerna med fokus på fyra områden.

I Romfördraget heter det att Europeiska unionen kommer att göras starkare och mer motståndskraftig genom ännu större enighet och solidaritet mellan medlemsländerna och respekt för gemensamma regler. Enighet är för EU både en nödvändighet och ett fritt val, enligt fördraget.

Bevisa i dag att ni är Europas ledare, att ni bryr er om detta arv som vi fått från den europeiska integrationens hjältar för 60 år sedan, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

I Romfördraget finns fyra huvudsakliga fokusområden för EU under de kommande tio åren; säkerhet, en stark ekonomi, sociala frågor och mer engagemang i världspolitiken.

Statsminister Stefan Löfven (S) sade;
– Nu måste vi titta framåt. Vi behöver skapa fler jobb, motverka klimatförändringarna, och hitta ett sätt att hantera migrationen så att förre tvingas fly och så att alla länder tar ansvar. På alla dessa områden kan och måste vi göra mer.

Under arbetet med fördraget var det en speciell formulering som hamnade i fokus. Detta var angående om huruvida vissa medlemsländer ska kunna gå vidare med egna samarbeten inom EU, något som förespråkas av bland annat de sex grundarländerna. Polen hotade dock med att inte skriva under fördraget om denna idé blev för framträdande.

I den slutliga versionen av texten står det att EU-länderna kan välja att agera i olika takt och intensitet men att de ”ska röra sig i samma riktning”.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ser optimistiskt på framtiden.

– Atmosfären är nu sådan att vi kan ta oss an detta med tillförsikt, sade Juncker.

Romfördraget ses som en hållpunkt på vägen mot att lägga ut en riktning för EU:s framtida fokus. Under året som kommer ska EU-kommissionen presentera olika utkast på med detaljerade förslag angående områdena som medlemsländerna ska ta ställning till. Om en månad kommer det första utkastet som handlar om den sociala dimensionen av EU-samarbetet.

Romförklaringen i punktform

Enligt Romförklaringen som undertecknades av de 27 stats- eller regeringscheferna, och företrädare EU-parlamentet och EU-kommissionen den 25 mars 2017 ska EU verka för:

1. Ett tryggt och säkert Europa: Skydda de yttre gränserna, ha en effektiv migrationspolitik och bekämpa terrorism och brottslighet.

2. Ett blomstrande och hållbart Europa: Skapa tillväxt och jobb, en stark inre marknad. Fullborda eurosamarbetet, säkra energiförsörjningen och ha en ren och säker miljö.

3. Ett socialt Europa: Främja jämställdhet, lika möjligheter, bekämpa arbetslöshet, diskriminering, social utestängning och fattigdom. Ta hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen och arbetsmarknadsparternas centrala roll.

4. Ett starkare Europa på den globala arenan: Vidareutvecklar och bygger nya samarbeten med länder utanför EU. Samarbete kring försvarsindustrin.

Läs hela Romförklaringen på svenska (PDF)

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

 • Välkomna, Niklas & Julia!

  2018-09-12

  Innan sommaren fick North Sweden tillskott i personalstyrkan på kontoret i Bryssel med Niklas Johansson och Julia Hanson. Varmt välkomna!

 • North Sweden välkomnar de nya praktikanterna!

  2018-09-04

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Stina Skoglöf och Gustaf Swartling till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Stina och Gustaf kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS