Romfördragets 60-årsdag firas

2017-03-28

 

Den 25 mars träffades 27 ledare för EU:s medlemsstater i Rom för att högtidlighålla 60-årsdagen av det fördrag som skapade Europeiska unionen: Romfördraget. Under ceremonin undertecknades Romförklaringen - ett uttalande om unionens framtid.

Under lördagen samlades stats- och regeringscheferna för 27 EU-länder och ledarna för EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet och skrev under den så kallade Romförklaringen – ett uttalande om unionens framtid. Huvudbudskapet var vikten av enighet bland medlemsländerna med fokus på fyra områden.

I Romfördraget heter det att Europeiska unionen kommer att göras starkare och mer motståndskraftig genom ännu större enighet och solidaritet mellan medlemsländerna och respekt för gemensamma regler. Enighet är för EU både en nödvändighet och ett fritt val, enligt fördraget.

Bevisa i dag att ni är Europas ledare, att ni bryr er om detta arv som vi fått från den europeiska integrationens hjältar för 60 år sedan, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

I Romfördraget finns fyra huvudsakliga fokusområden för EU under de kommande tio åren; säkerhet, en stark ekonomi, sociala frågor och mer engagemang i världspolitiken.

Statsminister Stefan Löfven (S) sade;
– Nu måste vi titta framåt. Vi behöver skapa fler jobb, motverka klimatförändringarna, och hitta ett sätt att hantera migrationen så att förre tvingas fly och så att alla länder tar ansvar. På alla dessa områden kan och måste vi göra mer.

Under arbetet med fördraget var det en speciell formulering som hamnade i fokus. Detta var angående om huruvida vissa medlemsländer ska kunna gå vidare med egna samarbeten inom EU, något som förespråkas av bland annat de sex grundarländerna. Polen hotade dock med att inte skriva under fördraget om denna idé blev för framträdande.

I den slutliga versionen av texten står det att EU-länderna kan välja att agera i olika takt och intensitet men att de ”ska röra sig i samma riktning”.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ser optimistiskt på framtiden.

– Atmosfären är nu sådan att vi kan ta oss an detta med tillförsikt, sade Juncker.

Romfördraget ses som en hållpunkt på vägen mot att lägga ut en riktning för EU:s framtida fokus. Under året som kommer ska EU-kommissionen presentera olika utkast på med detaljerade förslag angående områdena som medlemsländerna ska ta ställning till. Om en månad kommer det första utkastet som handlar om den sociala dimensionen av EU-samarbetet.

Romförklaringen i punktform

Enligt Romförklaringen som undertecknades av de 27 stats- eller regeringscheferna, och företrädare EU-parlamentet och EU-kommissionen den 25 mars 2017 ska EU verka för:

1. Ett tryggt och säkert Europa: Skydda de yttre gränserna, ha en effektiv migrationspolitik och bekämpa terrorism och brottslighet.

2. Ett blomstrande och hållbart Europa: Skapa tillväxt och jobb, en stark inre marknad. Fullborda eurosamarbetet, säkra energiförsörjningen och ha en ren och säker miljö.

3. Ett socialt Europa: Främja jämställdhet, lika möjligheter, bekämpa arbetslöshet, diskriminering, social utestängning och fattigdom. Ta hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen och arbetsmarknadsparternas centrala roll.

4. Ett starkare Europa på den globala arenan: Vidareutvecklar och bygger nya samarbeten med länder utanför EU. Samarbete kring försvarsindustrin.

Läs hela Romförklaringen på svenska (PDF)

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • 250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS