Romfördragets 60-årsdag firas

2017-03-28

 

Den 25 mars träffades 27 ledare för EU:s medlemsstater i Rom för att högtidlighålla 60-årsdagen av det fördrag som skapade Europeiska unionen: Romfördraget. Under ceremonin undertecknades Romförklaringen - ett uttalande om unionens framtid.

Under lördagen samlades stats- och regeringscheferna för 27 EU-länder och ledarna för EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet och skrev under den så kallade Romförklaringen – ett uttalande om unionens framtid. Huvudbudskapet var vikten av enighet bland medlemsländerna med fokus på fyra områden.

I Romfördraget heter det att Europeiska unionen kommer att göras starkare och mer motståndskraftig genom ännu större enighet och solidaritet mellan medlemsländerna och respekt för gemensamma regler. Enighet är för EU både en nödvändighet och ett fritt val, enligt fördraget.

Bevisa i dag att ni är Europas ledare, att ni bryr er om detta arv som vi fått från den europeiska integrationens hjältar för 60 år sedan, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

I Romfördraget finns fyra huvudsakliga fokusområden för EU under de kommande tio åren; säkerhet, en stark ekonomi, sociala frågor och mer engagemang i världspolitiken.

Statsminister Stefan Löfven (S) sade;
– Nu måste vi titta framåt. Vi behöver skapa fler jobb, motverka klimatförändringarna, och hitta ett sätt att hantera migrationen så att förre tvingas fly och så att alla länder tar ansvar. På alla dessa områden kan och måste vi göra mer.

Under arbetet med fördraget var det en speciell formulering som hamnade i fokus. Detta var angående om huruvida vissa medlemsländer ska kunna gå vidare med egna samarbeten inom EU, något som förespråkas av bland annat de sex grundarländerna. Polen hotade dock med att inte skriva under fördraget om denna idé blev för framträdande.

I den slutliga versionen av texten står det att EU-länderna kan välja att agera i olika takt och intensitet men att de ”ska röra sig i samma riktning”.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ser optimistiskt på framtiden.

– Atmosfären är nu sådan att vi kan ta oss an detta med tillförsikt, sade Juncker.

Romfördraget ses som en hållpunkt på vägen mot att lägga ut en riktning för EU:s framtida fokus. Under året som kommer ska EU-kommissionen presentera olika utkast på med detaljerade förslag angående områdena som medlemsländerna ska ta ställning till. Om en månad kommer det första utkastet som handlar om den sociala dimensionen av EU-samarbetet.

Romförklaringen i punktform

Enligt Romförklaringen som undertecknades av de 27 stats- eller regeringscheferna, och företrädare EU-parlamentet och EU-kommissionen den 25 mars 2017 ska EU verka för:

1. Ett tryggt och säkert Europa: Skydda de yttre gränserna, ha en effektiv migrationspolitik och bekämpa terrorism och brottslighet.

2. Ett blomstrande och hållbart Europa: Skapa tillväxt och jobb, en stark inre marknad. Fullborda eurosamarbetet, säkra energiförsörjningen och ha en ren och säker miljö.

3. Ett socialt Europa: Främja jämställdhet, lika möjligheter, bekämpa arbetslöshet, diskriminering, social utestängning och fattigdom. Ta hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen och arbetsmarknadsparternas centrala roll.

4. Ett starkare Europa på den globala arenan: Vidareutvecklar och bygger nya samarbeten med länder utanför EU. Samarbete kring försvarsindustrin.

Läs hela Romförklaringen på svenska (PDF)

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS