EU-budgeten för 2018: sysselsättning, investeringar, migration och säkerhet i fokus

2017-06-14

EU-kommissionen har lagt fram ett budgetförslag för 2018 med 161 miljarder euro i åtaganden för att skapa fler arbetstillfällen, speciellt för ungdomar, samt för att främja tillväxt och strategiska investeringar.

1014310868

Nästa års EU-budget inriktar på att konkret hantera de utmaningar som migrationen medför, både inom och utanför EU. Europaparlamentet och EU-länderna kommer nu gemensamt att diskutera detta budgetförslag, med hänsyn till konsekvenser som Brexit medför för EU:s budgetmedel.

Det nuvarande budgetförslaget består av tre delar:

Främja sysselsättning och investeringar

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) syftar till att stödja sysselsättningen och stimulera tillväxten genom att använda nya och befintliga finansiella resurser på ett smartare sätt för att mobilisera privata investeringar. EU-kommissionen föreslår att man 2018 utökar garantifonden för Efsi med ytterligare 2 miljarder euro.

Struktur- och investeringsfonderna är fortfarande EU:s huvudsakliga investeringsinstrument till stöd för små och medelstora företag och insatser främst inom områdena forskning och innovation, transport, miljö och landsbygdsutveckling.

North Sweden har tidigare upplyst om ett förslag, som EU-kommissionen presenterade i år, om förlängningen av Europeiska fonden för strategiska investeringar. Läs mer om det här.  

Bättre möjligheter för unga människor

I budgetförslaget för 2018 avsätts 2,3 miljarder euro för att stödja Erasmus+, som fyller 30 i år, vilket är 9,5 % mer än budgeten för 2017. Programmet Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger ungdomar möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa. Det syftar till att öka studenternas kunskaper och färdigheter samt främja kvaliteten på utbildning, yrkesutbildning och ungdomsorganisationer. Sedan Erasmusprogrammet startade 1987 har nio miljoner människor, varav 188 000 svenskar, deltagit i ett utlandsutbyte med stöd av Erasmus+.

En annan möjlighet för unga är den europeiska solidaritetskåren, som genom att erbjuda volontärplatser, praktikperioder och jobbmöjligheter i 2–12 månader främjar solidaritet i samhällen runtom i Europa. Idag föreslår kommissionen en egen budget och rättslig grund för solidaritetskåren, så att 100 000 européer ska kunna delta fram till 2020. 

Tyck till om Erasmus+.

Läs mer om Erasmus+ här.

Läs EU-kommissionens meddelande om europeiska solidaritetskåren.

Effektiva svar på geopolitiska utmaningar

Eftersom migration och säkerhet fortfarande är av högsta prioritet planerar EU-kommissionen att fortsätta finansiera ett stort antal åtgärder på detta område inom EU, såsom att ge humanitärt bistånd, stärka förvaltningen av de yttre gränserna och stödja de mest utsatta medlemsstaterna. I budgetförslaget för 2018 avsätts 4,1 miljarder euro för migration och säkerhet.

Enligt EU:s nya budgetförslag, kommer EU-finansieringen att inriktas på förebyggande säkerhetsåtgärder, såsom att stärka samordningen och samarbetet mellan nationella brottsbekämpande myndigheter, öka säkerheten vid EU:s yttre gränser och ge stöd till medlemsstaternas insatser mot terrorism.

North Swedens nyhet om EU-kommissionens diskussionsunderlag kring det gemensamma europeiska försvaret hittar du här.

Ta del av North Swedens praktikantrapport om migration och integration i EU och Övre Norrland.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om EU-budgeten för 2018.

 /Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

 • North Swedens Ägarråd 2018

  2018-06-04

  North Sweden European Office's ägarråd har gått igenom det gångna årets verksamhet och beslutat för det kommande. Verksamhetsberättelsen och direktiv finns nu att ta del av.

 • Norra Europa positionerar sig för EU:s långtidsbudget

  2018-05-23

  EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU kommande programperioden 2021—2027 presenterades den 2 maj och i slutet av maj och början av juni kommer de konkreta regleringarna för de olika budgetområdena såsom utformningen av regionalpolitiken. Nätverken för Europaforum Norra Sverige, EFNS, med de fyra nordligaste svenska regionerna samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för norra Sverige, Finland och Norge har tagit fram var sin första kommentar i form av positioner för vad nu lagda förslag betyder för regionerna i norr inför kommande regleringar och stundande förhandlingar i EU. Utgångspunkten är en positiv syn på EU-kommissionens lagda budgetförslag.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS