EU-budgeten för 2018: sysselsättning, investeringar, migration och säkerhet i fokus

2017-06-14

EU-kommissionen har lagt fram ett budgetförslag för 2018 med 161 miljarder euro i åtaganden för att skapa fler arbetstillfällen, speciellt för ungdomar, samt för att främja tillväxt och strategiska investeringar.

1014310868

Nästa års EU-budget inriktar på att konkret hantera de utmaningar som migrationen medför, både inom och utanför EU. Europaparlamentet och EU-länderna kommer nu gemensamt att diskutera detta budgetförslag, med hänsyn till konsekvenser som Brexit medför för EU:s budgetmedel.

Det nuvarande budgetförslaget består av tre delar:

Främja sysselsättning och investeringar

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) syftar till att stödja sysselsättningen och stimulera tillväxten genom att använda nya och befintliga finansiella resurser på ett smartare sätt för att mobilisera privata investeringar. EU-kommissionen föreslår att man 2018 utökar garantifonden för Efsi med ytterligare 2 miljarder euro.

Struktur- och investeringsfonderna är fortfarande EU:s huvudsakliga investeringsinstrument till stöd för små och medelstora företag och insatser främst inom områdena forskning och innovation, transport, miljö och landsbygdsutveckling.

North Sweden har tidigare upplyst om ett förslag, som EU-kommissionen presenterade i år, om förlängningen av Europeiska fonden för strategiska investeringar. Läs mer om det här.  

Bättre möjligheter för unga människor

I budgetförslaget för 2018 avsätts 2,3 miljarder euro för att stödja Erasmus+, som fyller 30 i år, vilket är 9,5 % mer än budgeten för 2017. Programmet Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger ungdomar möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa. Det syftar till att öka studenternas kunskaper och färdigheter samt främja kvaliteten på utbildning, yrkesutbildning och ungdomsorganisationer. Sedan Erasmusprogrammet startade 1987 har nio miljoner människor, varav 188 000 svenskar, deltagit i ett utlandsutbyte med stöd av Erasmus+.

En annan möjlighet för unga är den europeiska solidaritetskåren, som genom att erbjuda volontärplatser, praktikperioder och jobbmöjligheter i 2–12 månader främjar solidaritet i samhällen runtom i Europa. Idag föreslår kommissionen en egen budget och rättslig grund för solidaritetskåren, så att 100 000 européer ska kunna delta fram till 2020. 

Tyck till om Erasmus+.

Läs mer om Erasmus+ här.

Läs EU-kommissionens meddelande om europeiska solidaritetskåren.

Effektiva svar på geopolitiska utmaningar

Eftersom migration och säkerhet fortfarande är av högsta prioritet planerar EU-kommissionen att fortsätta finansiera ett stort antal åtgärder på detta område inom EU, såsom att ge humanitärt bistånd, stärka förvaltningen av de yttre gränserna och stödja de mest utsatta medlemsstaterna. I budgetförslaget för 2018 avsätts 4,1 miljarder euro för migration och säkerhet.

Enligt EU:s nya budgetförslag, kommer EU-finansieringen att inriktas på förebyggande säkerhetsåtgärder, såsom att stärka samordningen och samarbetet mellan nationella brottsbekämpande myndigheter, öka säkerheten vid EU:s yttre gränser och ge stöd till medlemsstaternas insatser mot terrorism.

North Swedens nyhet om EU-kommissionens diskussionsunderlag kring det gemensamma europeiska försvaret hittar du här.

Ta del av North Swedens praktikantrapport om migration och integration i EU och Övre Norrland.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om EU-budgeten för 2018.

 /Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS