EU-budgeten för 2018: sysselsättning, investeringar, migration och säkerhet i fokus

2017-06-14

EU-kommissionen har lagt fram ett budgetförslag för 2018 med 161 miljarder euro i åtaganden för att skapa fler arbetstillfällen, speciellt för ungdomar, samt för att främja tillväxt och strategiska investeringar.

1014310868

Nästa års EU-budget inriktar på att konkret hantera de utmaningar som migrationen medför, både inom och utanför EU. Europaparlamentet och EU-länderna kommer nu gemensamt att diskutera detta budgetförslag, med hänsyn till konsekvenser som Brexit medför för EU:s budgetmedel.

Det nuvarande budgetförslaget består av tre delar:

Främja sysselsättning och investeringar

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) syftar till att stödja sysselsättningen och stimulera tillväxten genom att använda nya och befintliga finansiella resurser på ett smartare sätt för att mobilisera privata investeringar. EU-kommissionen föreslår att man 2018 utökar garantifonden för Efsi med ytterligare 2 miljarder euro.

Struktur- och investeringsfonderna är fortfarande EU:s huvudsakliga investeringsinstrument till stöd för små och medelstora företag och insatser främst inom områdena forskning och innovation, transport, miljö och landsbygdsutveckling.

North Sweden har tidigare upplyst om ett förslag, som EU-kommissionen presenterade i år, om förlängningen av Europeiska fonden för strategiska investeringar. Läs mer om det här.  

Bättre möjligheter för unga människor

I budgetförslaget för 2018 avsätts 2,3 miljarder euro för att stödja Erasmus+, som fyller 30 i år, vilket är 9,5 % mer än budgeten för 2017. Programmet Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger ungdomar möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa. Det syftar till att öka studenternas kunskaper och färdigheter samt främja kvaliteten på utbildning, yrkesutbildning och ungdomsorganisationer. Sedan Erasmusprogrammet startade 1987 har nio miljoner människor, varav 188 000 svenskar, deltagit i ett utlandsutbyte med stöd av Erasmus+.

En annan möjlighet för unga är den europeiska solidaritetskåren, som genom att erbjuda volontärplatser, praktikperioder och jobbmöjligheter i 2–12 månader främjar solidaritet i samhällen runtom i Europa. Idag föreslår kommissionen en egen budget och rättslig grund för solidaritetskåren, så att 100 000 européer ska kunna delta fram till 2020. 

Tyck till om Erasmus+.

Läs mer om Erasmus+ här.

Läs EU-kommissionens meddelande om europeiska solidaritetskåren.

Effektiva svar på geopolitiska utmaningar

Eftersom migration och säkerhet fortfarande är av högsta prioritet planerar EU-kommissionen att fortsätta finansiera ett stort antal åtgärder på detta område inom EU, såsom att ge humanitärt bistånd, stärka förvaltningen av de yttre gränserna och stödja de mest utsatta medlemsstaterna. I budgetförslaget för 2018 avsätts 4,1 miljarder euro för migration och säkerhet.

Enligt EU:s nya budgetförslag, kommer EU-finansieringen att inriktas på förebyggande säkerhetsåtgärder, såsom att stärka samordningen och samarbetet mellan nationella brottsbekämpande myndigheter, öka säkerheten vid EU:s yttre gränser och ge stöd till medlemsstaternas insatser mot terrorism.

North Swedens nyhet om EU-kommissionens diskussionsunderlag kring det gemensamma europeiska försvaret hittar du här.

Ta del av North Swedens praktikantrapport om migration och integration i EU och Övre Norrland.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om EU-budgeten för 2018.

 /Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • 250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS