EU-budgeten för 2018: sysselsättning, investeringar, migration och säkerhet i fokus

2017-06-14

EU-kommissionen har lagt fram ett budgetförslag för 2018 med 161 miljarder euro i åtaganden för att skapa fler arbetstillfällen, speciellt för ungdomar, samt för att främja tillväxt och strategiska investeringar.

1014310868

Nästa års EU-budget inriktar på att konkret hantera de utmaningar som migrationen medför, både inom och utanför EU. Europaparlamentet och EU-länderna kommer nu gemensamt att diskutera detta budgetförslag, med hänsyn till konsekvenser som Brexit medför för EU:s budgetmedel.

Det nuvarande budgetförslaget består av tre delar:

Främja sysselsättning och investeringar

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) syftar till att stödja sysselsättningen och stimulera tillväxten genom att använda nya och befintliga finansiella resurser på ett smartare sätt för att mobilisera privata investeringar. EU-kommissionen föreslår att man 2018 utökar garantifonden för Efsi med ytterligare 2 miljarder euro.

Struktur- och investeringsfonderna är fortfarande EU:s huvudsakliga investeringsinstrument till stöd för små och medelstora företag och insatser främst inom områdena forskning och innovation, transport, miljö och landsbygdsutveckling.

North Sweden har tidigare upplyst om ett förslag, som EU-kommissionen presenterade i år, om förlängningen av Europeiska fonden för strategiska investeringar. Läs mer om det här.  

Bättre möjligheter för unga människor

I budgetförslaget för 2018 avsätts 2,3 miljarder euro för att stödja Erasmus+, som fyller 30 i år, vilket är 9,5 % mer än budgeten för 2017. Programmet Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger ungdomar möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa. Det syftar till att öka studenternas kunskaper och färdigheter samt främja kvaliteten på utbildning, yrkesutbildning och ungdomsorganisationer. Sedan Erasmusprogrammet startade 1987 har nio miljoner människor, varav 188 000 svenskar, deltagit i ett utlandsutbyte med stöd av Erasmus+.

En annan möjlighet för unga är den europeiska solidaritetskåren, som genom att erbjuda volontärplatser, praktikperioder och jobbmöjligheter i 2–12 månader främjar solidaritet i samhällen runtom i Europa. Idag föreslår kommissionen en egen budget och rättslig grund för solidaritetskåren, så att 100 000 européer ska kunna delta fram till 2020. 

Tyck till om Erasmus+.

Läs mer om Erasmus+ här.

Läs EU-kommissionens meddelande om europeiska solidaritetskåren.

Effektiva svar på geopolitiska utmaningar

Eftersom migration och säkerhet fortfarande är av högsta prioritet planerar EU-kommissionen att fortsätta finansiera ett stort antal åtgärder på detta område inom EU, såsom att ge humanitärt bistånd, stärka förvaltningen av de yttre gränserna och stödja de mest utsatta medlemsstaterna. I budgetförslaget för 2018 avsätts 4,1 miljarder euro för migration och säkerhet.

Enligt EU:s nya budgetförslag, kommer EU-finansieringen att inriktas på förebyggande säkerhetsåtgärder, såsom att stärka samordningen och samarbetet mellan nationella brottsbekämpande myndigheter, öka säkerheten vid EU:s yttre gränser och ge stöd till medlemsstaternas insatser mot terrorism.

North Swedens nyhet om EU-kommissionens diskussionsunderlag kring det gemensamma europeiska försvaret hittar du här.

Ta del av North Swedens praktikantrapport om migration och integration i EU och Övre Norrland.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om EU-budgeten för 2018.

 /Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

 • Välkomna, Niklas & Julia!

  2018-09-12

  Innan sommaren fick North Sweden tillskott i personalstyrkan på kontoret i Bryssel med Niklas Johansson och Julia Hanson. Varmt välkomna!

 • North Sweden välkomnar de nya praktikanterna!

  2018-09-04

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Stina Skoglöf och Gustaf Swartling till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Stina och Gustaf kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS