EU-pengar till företag som vill arbeta med internationalisering

2017-05-09

Nu finns möjlighet för din organisation som vill utveckla internationella klustersamarbeten att ansöka om finansiering inom COSME, EU:s konkurrenskraftsprogram och ger stöd till små- och medelstora företag.

Syftet med utlysningen är att intensifiera samarbetet mellan kluster och företagsnätverk över nationsgränser och sektorsgränser och stötta Europeiska strategiska klusterpartnerskap i att etablera sig så att dessa kan driva på utvecklingssamarbeten utanför EU.

Det är möjligt att söka stöd för en av tre olika inriktningar:

1a. Att etablera European Strategic Cluster Partnership – Going International. Inga särskilda begränsningar finns när det gäller sektorer.

1b. Att etablera European Strategic Cluster Partnership – Going International. Särskilt riktat till kluster inom "earth observation" och för att dra nytta av affärsmöjligheterna med satellitobservationer.

2. Att implementera, testa och utveckla insatser från tidigare Cluster Go

Vilken typ av projekt?

Projektet får inte finansieras för samma insats med andra EU-pengar. Det finns inga möjligheter att få ersättning för retroaktiva kostnader. EU-stödet får heller inte syfta till att generera vinst och den beskrivna budgeten ska anges i euro.

Ni som sökande måste bifoga intyg för varje partner där de bekräftar sitt aktiva deltagande när det gäller nätverkande, lärande och att stödja små och medelstora företags innovation.

Det måste ingå minst tre partners i projektet, som alla är klusterorganisationer eller motsvarande och finns inom EU. Dessutom måste de vara registrerade eller planera att registrera sig på European Cluster Collaboration Platform (EECP).
Projekten beräknas kunna starta i november-december 2017. Maximal längd för projektet är 24 månader.

Budget
Den totala budgeten för insatsen är 5 790 000 euro. Beräknat antal projekt är 19.

Maxbelopp per projekt är 200 000 euro förutom för inriktningen på ”earth observation” där maxbeloppet är satt till 448 750 euro.

Maximal EU-finansiering är 75 procent.

Hur ansöker jag?
Skicka er ansökan elektroniskt genom EU-kommissionens webbplats, clustercollaboration.eu
Sista dagen att ansöka är 23 maj 2017.

Kontakt:

För övergripande frågor:
kontakta Maria Evertsson, Tillväxtverket

Telefon: 08-681 91 26

För detaljerade frågor om ansökan:

kontakta ec.europa.eu

Läs mer och ansök här 

Läs North Swedens informationsblad om COSME

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • Norra Sveriges internetförsörjning framhävs i Eurostats årsbok 2018

  2018-09-25

  EU:s statistikmyndighet Eurostat har publicerat ny statistik för europeiska regioner och städer i 2018 års årsbok. Eurostats uppgifter används ofta som underlag i planeringen av EU:s regionalpolitik och innehåller en rad olika uppgifter om regioners förutsättningar som bland annat rör ekonomi, hälsa och arbetsmarknad. Årsboken 2018 visar bland annat att Övre Norrland är framstående i försörjning av internet och bredband och är en av de regioner i EU som använder internet mest, då majoriteten av regionens befolkning använder internet dagligen tack vare den goda bredbandsförsörjningen.

 • EU Arctic Forum ”Knowing, developing and connecting Arctic” med urfolksdialog

  2018-09-20

  Den 17 september gick det första EU Arctic Forum i regi av EU-kommissionen av stapeln i Bryssel. Temat ”förstå, utveckla och förena Arktis” inkluderade även den årliga dialogen med den arktiska ursprungsbefolkningen. Företrädare från regioner och EU, forskning samt näringsliv och nationella Arktiska aktörer var på plats. Diskussioner om bland annat bredbandsförsörjning i Arktis, handelsmöjligheter, hållbara och innovativa utvecklingsmöjligheter byggde på den arktiska samrådsrapport i EU som nätverket för Northern Sparsely Populated Area (NSPA) bidragit till avseende EU:s framtida investeringsstöd till det nordligaste Europa. Från hemregionerna medverkade Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten, och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Med från norra Sverige fanns även Åsa Larsson-Blind företrädande Samerådet.

 • Vi välkomnar höstens praktikanter, Michaela och Stina!

  2018-09-20

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Michaela och Stina kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS