EU-pengar till företag som vill arbeta med internationalisering

2017-05-09

Nu finns möjlighet för din organisation som vill utveckla internationella klustersamarbeten att ansöka om finansiering inom COSME, EU:s konkurrenskraftsprogram och ger stöd till små- och medelstora företag.

Syftet med utlysningen är att intensifiera samarbetet mellan kluster och företagsnätverk över nationsgränser och sektorsgränser och stötta Europeiska strategiska klusterpartnerskap i att etablera sig så att dessa kan driva på utvecklingssamarbeten utanför EU.

Det är möjligt att söka stöd för en av tre olika inriktningar:

1a. Att etablera European Strategic Cluster Partnership – Going International. Inga särskilda begränsningar finns när det gäller sektorer.

1b. Att etablera European Strategic Cluster Partnership – Going International. Särskilt riktat till kluster inom "earth observation" och för att dra nytta av affärsmöjligheterna med satellitobservationer.

2. Att implementera, testa och utveckla insatser från tidigare Cluster Go

Vilken typ av projekt?

Projektet får inte finansieras för samma insats med andra EU-pengar. Det finns inga möjligheter att få ersättning för retroaktiva kostnader. EU-stödet får heller inte syfta till att generera vinst och den beskrivna budgeten ska anges i euro.

Ni som sökande måste bifoga intyg för varje partner där de bekräftar sitt aktiva deltagande när det gäller nätverkande, lärande och att stödja små och medelstora företags innovation.

Det måste ingå minst tre partners i projektet, som alla är klusterorganisationer eller motsvarande och finns inom EU. Dessutom måste de vara registrerade eller planera att registrera sig på European Cluster Collaboration Platform (EECP).
Projekten beräknas kunna starta i november-december 2017. Maximal längd för projektet är 24 månader.

Budget
Den totala budgeten för insatsen är 5 790 000 euro. Beräknat antal projekt är 19.

Maxbelopp per projekt är 200 000 euro förutom för inriktningen på ”earth observation” där maxbeloppet är satt till 448 750 euro.

Maximal EU-finansiering är 75 procent.

Hur ansöker jag?
Skicka er ansökan elektroniskt genom EU-kommissionens webbplats, clustercollaboration.eu
Sista dagen att ansöka är 23 maj 2017.

Kontakt:

För övergripande frågor:
kontakta Maria Evertsson, Tillväxtverket

Telefon: 08-681 91 26

För detaljerade frågor om ansökan:

kontakta ec.europa.eu

Läs mer och ansök här 

Läs North Swedens informationsblad om COSME

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS