EU-pengar till företag som vill arbeta med internationalisering

2017-05-09

Nu finns möjlighet för din organisation som vill utveckla internationella klustersamarbeten att ansöka om finansiering inom COSME, EU:s konkurrenskraftsprogram och ger stöd till små- och medelstora företag.

Syftet med utlysningen är att intensifiera samarbetet mellan kluster och företagsnätverk över nationsgränser och sektorsgränser och stötta Europeiska strategiska klusterpartnerskap i att etablera sig så att dessa kan driva på utvecklingssamarbeten utanför EU.

Det är möjligt att söka stöd för en av tre olika inriktningar:

1a. Att etablera European Strategic Cluster Partnership – Going International. Inga särskilda begränsningar finns när det gäller sektorer.

1b. Att etablera European Strategic Cluster Partnership – Going International. Särskilt riktat till kluster inom "earth observation" och för att dra nytta av affärsmöjligheterna med satellitobservationer.

2. Att implementera, testa och utveckla insatser från tidigare Cluster Go

Vilken typ av projekt?

Projektet får inte finansieras för samma insats med andra EU-pengar. Det finns inga möjligheter att få ersättning för retroaktiva kostnader. EU-stödet får heller inte syfta till att generera vinst och den beskrivna budgeten ska anges i euro.

Ni som sökande måste bifoga intyg för varje partner där de bekräftar sitt aktiva deltagande när det gäller nätverkande, lärande och att stödja små och medelstora företags innovation.

Det måste ingå minst tre partners i projektet, som alla är klusterorganisationer eller motsvarande och finns inom EU. Dessutom måste de vara registrerade eller planera att registrera sig på European Cluster Collaboration Platform (EECP).
Projekten beräknas kunna starta i november-december 2017. Maximal längd för projektet är 24 månader.

Budget
Den totala budgeten för insatsen är 5 790 000 euro. Beräknat antal projekt är 19.

Maxbelopp per projekt är 200 000 euro förutom för inriktningen på ”earth observation” där maxbeloppet är satt till 448 750 euro.

Maximal EU-finansiering är 75 procent.

Hur ansöker jag?
Skicka er ansökan elektroniskt genom EU-kommissionens webbplats, clustercollaboration.eu
Sista dagen att ansöka är 23 maj 2017.

Kontakt:

För övergripande frågor:
kontakta Maria Evertsson, Tillväxtverket

Telefon: 08-681 91 26

För detaljerade frågor om ansökan:

kontakta ec.europa.eu

Läs mer och ansök här 

Läs North Swedens informationsblad om COSME

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

 • Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

  2018-10-31

  Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS