EU-pengar till företag som vill arbeta med internationalisering

2017-05-09

Nu finns möjlighet för din organisation som vill utveckla internationella klustersamarbeten att ansöka om finansiering inom COSME, EU:s konkurrenskraftsprogram och ger stöd till små- och medelstora företag.

Syftet med utlysningen är att intensifiera samarbetet mellan kluster och företagsnätverk över nationsgränser och sektorsgränser och stötta Europeiska strategiska klusterpartnerskap i att etablera sig så att dessa kan driva på utvecklingssamarbeten utanför EU.

Det är möjligt att söka stöd för en av tre olika inriktningar:

1a. Att etablera European Strategic Cluster Partnership – Going International. Inga särskilda begränsningar finns när det gäller sektorer.

1b. Att etablera European Strategic Cluster Partnership – Going International. Särskilt riktat till kluster inom "earth observation" och för att dra nytta av affärsmöjligheterna med satellitobservationer.

2. Att implementera, testa och utveckla insatser från tidigare Cluster Go

Vilken typ av projekt?

Projektet får inte finansieras för samma insats med andra EU-pengar. Det finns inga möjligheter att få ersättning för retroaktiva kostnader. EU-stödet får heller inte syfta till att generera vinst och den beskrivna budgeten ska anges i euro.

Ni som sökande måste bifoga intyg för varje partner där de bekräftar sitt aktiva deltagande när det gäller nätverkande, lärande och att stödja små och medelstora företags innovation.

Det måste ingå minst tre partners i projektet, som alla är klusterorganisationer eller motsvarande och finns inom EU. Dessutom måste de vara registrerade eller planera att registrera sig på European Cluster Collaboration Platform (EECP).
Projekten beräknas kunna starta i november-december 2017. Maximal längd för projektet är 24 månader.

Budget
Den totala budgeten för insatsen är 5 790 000 euro. Beräknat antal projekt är 19.

Maxbelopp per projekt är 200 000 euro förutom för inriktningen på ”earth observation” där maxbeloppet är satt till 448 750 euro.

Maximal EU-finansiering är 75 procent.

Hur ansöker jag?
Skicka er ansökan elektroniskt genom EU-kommissionens webbplats, clustercollaboration.eu
Sista dagen att ansöka är 23 maj 2017.

Kontakt:

För övergripande frågor:
kontakta Maria Evertsson, Tillväxtverket

Telefon: 08-681 91 26

För detaljerade frågor om ansökan:

kontakta ec.europa.eu

Läs mer och ansök här 

Läs North Swedens informationsblad om COSME

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS