EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

2018-09-12

Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

För att effektivisera tidigare projekt slår man nu ihop de till ett gemensamt program, där EU satsar 150 miljoner euro på att distribuera frukt och grönsaker till skolor inom EU under läsåret 2018/19. Det är frivilligt för medlemsländerna att delta i projektet och glädjande är att alla har valt att delta under det kommande läsåret. Under föregående läsår berördes 20 miljoner elever av projektet.

Valet av produkter och livsmedel ska grundas på hälso-och miljövänliga alternativ. Alternativ som lokalproducerade livsmedel eller livsmedel efter säsong, men även korta transportsträckor eller ekologiska alternativ bör uppmanas att användas från medlemsstaterna. Produkterna får inte innehålla tillsatt fett, salt eller socker, dock kan de nationella hälsomyndigheterna godkänna produkter som innehåller detta i en begränsad mängd.

Utbildningsprogram i näringslära

Förutom fokus på livsmedel satsar projektet även på utbildning och andra aktiviteter för skolelever. Syftet är att förbättra elevernas kunskaper inom näringslära samt att öka förståelsen kring hur livsmedel produceras och deras ursprung. EU-medlemsländerna kan själva välja att anpassa utbildningsprogrammet och produkterna, samt att utöka projektet med nationella medel.

– Jag är mycket glad över det nya skolprogram som införs i morgon, säger jordbrukskommissionär Phil Hogan. Programmet är ett värdefullt stöd för miljoner skolbarn och tusentals jordbrukare i EU. Framför allt under de senaste åren har stödet visat sig vara särskilt viktigt för jordbrukarna, och de ökade anslagen understryker stödets betydelse. Dessutom är det nya programmet i linje med mitt mål att prioritera förenkling genom att de tidigare skolmjölks- och frukt- och grönsaksprogrammen nu slås samman till ett enda program. Tillsammans med kommissionärerna Andriukaitis och Navracsics har vi inlett ett initiativ för att främja en hälsosam livsstil, och där kan programmet spela en viktig roll.

Sverige deltar i EU:s mjölkprogram men inte i grönsaksprogrammet. Syftet med att delta i mjölkprogrammet är att säkerställa att elever erbjuds mjölk vid måltiderna i skolan samt att informera om mjölkens hälsobringade effekter.

/ Stina Skoglöf

Läs mer:

Pressmeddelande från kommissionen: barn får mjölk, frukt och grönsaker tack vare EU-program

Europeiska kommissionen: Frukt, grönsaks-och mjölkprogrammet

Jordbruk och landsbygdsutveckling: Sveriges mjölkstrategi i skolan under åren 2017/18-2022/23

Allmänna nyheter

 • Umeåbaserad förening en av vinnarna av Europeiska medborgarpriset 2018

  2018-10-19

  Europeiska medborgarpriset är ett årligt återkommande pris som delas ut av Europaparlamentet och uppmärksammar projekt samt initiativ som främjar europeiska värden. Årets pris som delades ut den 9 oktober hade 50 vinnare, däribland den Umeåbaserade föreningen FATTA! som drivit frågan om att Sverige ska anta en samtyckeslag till sexuellt umgänge vilket infördes i Sverige den 2 juli 2018.

 • North Sweden med på EU-kommissionens seminarium om specifika geografier

  2018-10-19

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities anordnade EU-kommissionen seminariet EU close to Mountains, Islands and Sparsely Populated Areasdär fokus riktades mot regioner med geografiska karaktärsdrag som präglas av både utmaningar och möjligheter och ESPON-programmet 2020 som har som syfte att främja europeiskt utvecklingssamarbete mellan offentliga myndigheter och politiska aktörer på alla nivåer. På förmiddagen hölls föredrag där Mikael Janson medverkade från North Sweden för Northern Sparsely Populated Areas samverkan mellan glesbefolkade regioner i norr . På eftermiddagen fortsatte diskussionerna med företrädare från olika regionkategorier och forskningsteamet från ESPON kring EU:s stöd för regioner med särskilda karaktärsdrag.

 • Seminarium om hållbart Arktis

  2018-10-10

  Ett viktigt evenemang för North Sweden under European Week of Region and Cities var seminariet Sustainable development of the Arctic for the benefit of all of Europe.

 • Filmvisning av Sameblod

  2018-10-10

  Den 9 oktober under EWRC hölls filmvisningen av Sameblod på Sveriges Representation till EU. Sameblod vann 2017 det prestigefulla LUX-priset.

 • EU:s Researcher’s night motsvarande ForskarFredag i norra Sverige lockar till sig unga

  2018-10-08

  Forskarfredag är en vetenskapsfestival som bjuder in till informella, lärorika och roliga möten mellan allmänheten och forskare varje år den sista fredagen i september månad. ForskarFredag 2018 arrangerades i 300 städer inom Europa, däribland 28 städer i Sverige, bland annat i Piteå, Luleå, Skellefteå samt Umeå. Aktiviteter hölls av forskare och var speciellt riktade mot barn och unga i syfte att inspirera och informera om forskning. Festivalen är European Researcher´s Night som finansieras av Europeiska kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS