EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

2018-09-12

Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

För att effektivisera tidigare projekt slår man nu ihop de till ett gemensamt program, där EU satsar 150 miljoner euro på att distribuera frukt och grönsaker till skolor inom EU under läsåret 2018/19. Det är frivilligt för medlemsländerna att delta i projektet och glädjande är att alla har valt att delta under det kommande läsåret. Under föregående läsår berördes 20 miljoner elever av projektet.

Valet av produkter och livsmedel ska grundas på hälso-och miljövänliga alternativ. Alternativ som lokalproducerade livsmedel eller livsmedel efter säsong, men även korta transportsträckor eller ekologiska alternativ bör uppmanas att användas från medlemsstaterna. Produkterna får inte innehålla tillsatt fett, salt eller socker, dock kan de nationella hälsomyndigheterna godkänna produkter som innehåller detta i en begränsad mängd.

Utbildningsprogram i näringslära

Förutom fokus på livsmedel satsar projektet även på utbildning och andra aktiviteter för skolelever. Syftet är att förbättra elevernas kunskaper inom näringslära samt att öka förståelsen kring hur livsmedel produceras och deras ursprung. EU-medlemsländerna kan själva välja att anpassa utbildningsprogrammet och produkterna, samt att utöka projektet med nationella medel.

– Jag är mycket glad över det nya skolprogram som införs i morgon, säger jordbrukskommissionär Phil Hogan. Programmet är ett värdefullt stöd för miljoner skolbarn och tusentals jordbrukare i EU. Framför allt under de senaste åren har stödet visat sig vara särskilt viktigt för jordbrukarna, och de ökade anslagen understryker stödets betydelse. Dessutom är det nya programmet i linje med mitt mål att prioritera förenkling genom att de tidigare skolmjölks- och frukt- och grönsaksprogrammen nu slås samman till ett enda program. Tillsammans med kommissionärerna Andriukaitis och Navracsics har vi inlett ett initiativ för att främja en hälsosam livsstil, och där kan programmet spela en viktig roll.

Sverige deltar i EU:s mjölkprogram men inte i grönsaksprogrammet. Syftet med att delta i mjölkprogrammet är att säkerställa att elever erbjuds mjölk vid måltiderna i skolan samt att informera om mjölkens hälsobringade effekter.

/ Stina Skoglöf

Läs mer:

Pressmeddelande från kommissionen: barn får mjölk, frukt och grönsaker tack vare EU-program

Europeiska kommissionen: Frukt, grönsaks-och mjölkprogrammet

Jordbruk och landsbygdsutveckling: Sveriges mjölkstrategi i skolan under åren 2017/18-2022/23

Allmänna nyheter

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

 • Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

  2018-10-31

  Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS