Europaforum i Sollefteå

2018-02-28

Den 21-22 februari hölls Europaforum Norra Sverige, där Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland diskuterade hur de vill att framtidens EU-politik ska se ut. Det var den 24:e upplagan av Europaforum Norra Sverige (EFNS) och temat för konferensen var Regionen plats i morgondagens EU. C:a 200 politiker och tjänstepersoner med koppling till EU-frågor samlades på Hotell Hallstaberget i Sollefteå för att fördjupa sig i aktuella EU-frågor och tillsammans anta länsöverskridande politik med bäring på EU-nivå. Under dagarna antar politiker från de fyra nordligaste regionerna gemensamma ställningstaganden i EU-politiska frågor.

20180228CeciliaM

EU-kommissionär Cecilia Malmström på plats i Sollefteå

Europaforums konferens hade inte ont om aktuella ämnen att diskutera i och med att allt är på gång i EU, med EU:s förestående förhandlingar om budgeten efter 2020 och där EU-kommissionen i veckan före hade presenterat ett budgetpapper och ett toppmöte om budgeten hölls i Bryssel bara dagen efter avslutad konferens.

Bland talarna fanns Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handelspolitiken, Lena Andersson Pench, direktör EU-kommissionen och Jan Olsson, ambassadör och regeringens Brexitförhandlare.

-Sammanhållningspolitiken i EU är hotad, sade Erik Bergkvist, ordförande för EFNS och regionråd vid Region Västerbotten samt inledningstalare på forumet. Vi behöver jobba aktivt för att få behålla de resurser och EU-medel som bidrar till tillväxt i norra Sverige och som främjar samarbeta mellan Europas regioner. Samtidigt måste vi ständigt utveckla samarbetet inom EU.

Storbritanniens val att lämna EU medverkar till att EU:s budget kommer att minska till nästa programperiod. På plats under första konferensdagen fanns Lena Andersson Pench, direktör vid EU-kommissionens generaldirektorat för regional och stadspolitik som berättade om sammanhållningspolitiken efter 2020 där hårda förhandlingar väntar eftersom medlemsländerna är oense kring nästa programperiods budget. Pench pekade på vilken stor roll för inte minst norra Sverige EU-fonderna har för olika innovationssatsningar.

Sverige vill ha en regionalpolitik på något vis
Sveriges regering vill att budgeten ska minska med lika mycket som Storbritannien bidrar med, det vill säga 13 procent. Mattias Moberg, Tf Avdelningschef, Näringsdepartementet berättade om regeringens position med en framtida regionalpolitik och indikerade att Sverige tycker att den extra gleshetspotten är viktig för regionala förutsättningarna efter 2020.

Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för EU:s handelspolitik, inledde EFNS andra dag och berättade om de aktuella förhandlingarna i Brexit, EU:s budget och handel. För bara ett år sedan var stämningen dyster efter Brexit-omröstningen, Trumps vinst i USA, den ekonomiska krisen och migrationstrycket påminde hon om. Malmström var dock övertygad om att EU kommer att överleva Brexit då alla ekonomier i EU utom just den brittiska går framåt och det som många trodde skulle bli fler krav på utträde från EU istället blivit en insikt om vilken betydelse EU-samverkan har för länderna och medborgarna som snarare stärkt sammanhållningen. Samtidigt står unionen inför många fortsatta utmaningar inklusive globalt motstånd mot en öppen och fri handel.

- Norrländska små och medelstora företag vinner på att EU jobbar aktivt med att sluta handelsavtal utanför Europa.

20180228JanOlsson

Jan Olsson, Sveriges Brexitansvarige

Jan Olsson, ambassadör och Brexitansvarig i Regeringskansliet menade att Vi måste se vilken typ av relation vi ska ha med britterna inför framtiden. På EU-sidan förbereder vi oss i frågor om handel men vi väntar fortfarande på signal om vad britterna vill ha. Sverige kommer arbeta för ett så nära samarbete med Storbritannien som möjligt, då de är en viktig handelspartner, men samtidigt är det inte öppet för någon ”cherrypicking”.

20180228EvaSjögren

Eva Sjögren, Svenska institutet för Europapolitiska Studier (SIEPS)

Eva Sjögren direktör från Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) gav sin syn på EU:s framtid. Hon betonade att denna budgetförhandlingen blir mer komplex än någonsin och att man inte kan förvänta sig "business as usual".  Trots att det finns många utmaningar som står inför dörren så kunde Eva Sjögren berätta att i många medlemsländer går opinionen upp, stödet bland folket för EU ökar. 

Under de två dagarna anordnades också dels parallella seminarier kring EU-relaterade perspektiv på att koppla ihop Europa i norr, behovet av Norra Sverige EU:s regionalpolitik, Nya EU-regelverk för ett fossilfritt Sverige och dess påverkan på norra Sverige och vilken roll  universiteten har i hur vi tillsammans bygger Norra Sveriges kapacitet för forskning och innovation i framtidens EU, där rektorer och vice rektorer för de fyra regionernas alla universitet var samlade för en gemensam diskussion.

Vid Europaforum Norra Sverige i Sollefteå 22 februari 2018 har sex positioner och ett arbetsprogram antagits. Läs vår nyhet och ta del av samtliga av positionerna

Ta del av konferensen i efterhand via webbinspelning som du hittar här

Mer information om Europaforum Norra Sverige hittar du här

/ Martha Bahta

Allmänna nyheter

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

 • Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

  2018-10-31

  Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS