Europaforum i Sollefteå

2018-02-28

Den 21-22 februari hölls Europaforum Norra Sverige, där Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland diskuterade hur de vill att framtidens EU-politik ska se ut. Det var den 24:e upplagan av Europaforum Norra Sverige (EFNS) och temat för konferensen var Regionen plats i morgondagens EU. C:a 200 politiker och tjänstepersoner med koppling till EU-frågor samlades på Hotell Hallstaberget i Sollefteå för att fördjupa sig i aktuella EU-frågor och tillsammans anta länsöverskridande politik med bäring på EU-nivå. Under dagarna antar politiker från de fyra nordligaste regionerna gemensamma ställningstaganden i EU-politiska frågor.

20180228CeciliaM

EU-kommissionär Cecilia Malmström på plats i Sollefteå

Europaforums konferens hade inte ont om aktuella ämnen att diskutera i och med att allt är på gång i EU, med EU:s förestående förhandlingar om budgeten efter 2020 och där EU-kommissionen i veckan före hade presenterat ett budgetpapper och ett toppmöte om budgeten hölls i Bryssel bara dagen efter avslutad konferens.

Bland talarna fanns Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handelspolitiken, Lena Andersson Pench, direktör EU-kommissionen och Jan Olsson, ambassadör och regeringens Brexitförhandlare.

-Sammanhållningspolitiken i EU är hotad, sade Erik Bergkvist, ordförande för EFNS och regionråd vid Region Västerbotten samt inledningstalare på forumet. Vi behöver jobba aktivt för att få behålla de resurser och EU-medel som bidrar till tillväxt i norra Sverige och som främjar samarbeta mellan Europas regioner. Samtidigt måste vi ständigt utveckla samarbetet inom EU.

Storbritanniens val att lämna EU medverkar till att EU:s budget kommer att minska till nästa programperiod. På plats under första konferensdagen fanns Lena Andersson Pench, direktör vid EU-kommissionens generaldirektorat för regional och stadspolitik som berättade om sammanhållningspolitiken efter 2020 där hårda förhandlingar väntar eftersom medlemsländerna är oense kring nästa programperiods budget. Pench pekade på vilken stor roll för inte minst norra Sverige EU-fonderna har för olika innovationssatsningar.

Sverige vill ha en regionalpolitik på något vis
Sveriges regering vill att budgeten ska minska med lika mycket som Storbritannien bidrar med, det vill säga 13 procent. Mattias Moberg, Tf Avdelningschef, Näringsdepartementet berättade om regeringens position med en framtida regionalpolitik och indikerade att Sverige tycker att den extra gleshetspotten är viktig för regionala förutsättningarna efter 2020.

Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för EU:s handelspolitik, inledde EFNS andra dag och berättade om de aktuella förhandlingarna i Brexit, EU:s budget och handel. För bara ett år sedan var stämningen dyster efter Brexit-omröstningen, Trumps vinst i USA, den ekonomiska krisen och migrationstrycket påminde hon om. Malmström var dock övertygad om att EU kommer att överleva Brexit då alla ekonomier i EU utom just den brittiska går framåt och det som många trodde skulle bli fler krav på utträde från EU istället blivit en insikt om vilken betydelse EU-samverkan har för länderna och medborgarna som snarare stärkt sammanhållningen. Samtidigt står unionen inför många fortsatta utmaningar inklusive globalt motstånd mot en öppen och fri handel.

- Norrländska små och medelstora företag vinner på att EU jobbar aktivt med att sluta handelsavtal utanför Europa.

20180228JanOlsson

Jan Olsson, Sveriges Brexitansvarige

Jan Olsson, ambassadör och Brexitansvarig i Regeringskansliet menade att Vi måste se vilken typ av relation vi ska ha med britterna inför framtiden. På EU-sidan förbereder vi oss i frågor om handel men vi väntar fortfarande på signal om vad britterna vill ha. Sverige kommer arbeta för ett så nära samarbete med Storbritannien som möjligt, då de är en viktig handelspartner, men samtidigt är det inte öppet för någon ”cherrypicking”.

20180228EvaSjögren

Eva Sjögren, Svenska institutet för Europapolitiska Studier (SIEPS)

Eva Sjögren direktör från Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) gav sin syn på EU:s framtid. Hon betonade att denna budgetförhandlingen blir mer komplex än någonsin och att man inte kan förvänta sig "business as usual".  Trots att det finns många utmaningar som står inför dörren så kunde Eva Sjögren berätta att i många medlemsländer går opinionen upp, stödet bland folket för EU ökar. 

Under de två dagarna anordnades också dels parallella seminarier kring EU-relaterade perspektiv på att koppla ihop Europa i norr, behovet av Norra Sverige EU:s regionalpolitik, Nya EU-regelverk för ett fossilfritt Sverige och dess påverkan på norra Sverige och vilken roll  universiteten har i hur vi tillsammans bygger Norra Sveriges kapacitet för forskning och innovation i framtidens EU, där rektorer och vice rektorer för de fyra regionernas alla universitet var samlade för en gemensam diskussion.

Vid Europaforum Norra Sverige i Sollefteå 22 februari 2018 har sex positioner och ett arbetsprogram antagits. Läs vår nyhet och ta del av samtliga av positionerna

Ta del av konferensen i efterhand via webbinspelning som du hittar här

Mer information om Europaforum Norra Sverige hittar du här

/ Martha Bahta

Allmänna nyheter

 • Tyck till i samråd om EU:s jämställdhetspolitik

  2019-03-15

  EU-kommissionen har startat ett samråd angående jämställdhetsfrågor. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om jämställdhet. Nu finns det möjlighet att bidra med synpunkter inför EU:s kommande strategiska jämställdhetsarbete med avseende perioden 2020-2025.

 • EU-parlamentet besöker Luleå

  2019-03-12

  En delegation från EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) besökte Luleå 27 feb – 1 mars, för att bl.a. lära sig om Norrbottens bidrag till EU:s ekonomi

 • Samtal om Arktisk politik

  2019-03-11

  North Sweden medverkade vid ett möte med EU och UD, för att diskutera EU:s arktiska politik och hur den skall utvecklas. Det är en del av EU:s ökande engagemang i Arktis.

 • Praktisera på North Sweden

  2019-02-26

  North Sweden European Office söker två praktikanter inför höstterminen 2019. Praktiken ger Dig möjlighet att få en god insyn och förståelse om hur regionala frågor drivs i Bryssel.

 • Vinnare i Euroscola-tävlingen

  2019-02-19

  Tornedalsskolan i Haparanda och Baldergymnasiet i Skellefteå vunnit möjligheten att åka till Bryssel som en del av Euroscola-projektet - som startades av EU-parlamentet 1990.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS