Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

2018-12-03

Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

Europaparlamentet har inför EU-valet i maj 2019 lanserat en ny hemsida ”Det här gör EU för mig” med information om EU:s positiva inverkan inom kategorierna ”min region”, ”i mitt liv” och fördjupningsdelen ”i fokus”. Den nya hemsidan, som byggts upp av Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) och EU-institutionernas kommunikations- och översättningstjänster, finns en rad korta och lättlästa texter på flera språk om den positiva inverkan EU haft på olika områden.

Mätning av hur medborgarna gynnas av EU-medlemskapet

Den senaste Eurobarometerundersökningen, som publicerades i oktober, visade att 68 % av de svarande tyckte att deras land gynnats av medlemskapet. Ambitionen med ”Det här gör EU för mig” är att illustrera i vilken utsträckning som EU har gjort och gör skillnad. Tidigare har det funnits få försök till att förklara de konkreta fördelarna för invånarna som EU-medlemskapet innebär.

I samband med lanseringen av ”Det här gör EU för mig” sade Europaparlamentets talman, Antonio Tajani, så här ”Europas invånare frågar sig ofta vad EU har gjort för dem och Europaparlamentets nya hemsida erbjuder tydliga och jargongfria svar. Hemsidan kommer att bli ett viktigt verktyg för att föra Europa närmare medborgarna”.

Exempel på projekt och initiativ i Norr- och Västerbotten stödda av EU

”Det här gör EU för mig” listar dessa initiativ i både Norr- och Västerbotten som erhållit EU-stöd för sina idérika projekt:

 • Pegin XL som hjälper små och medelstora företag i Norrbotten att expandera utanför regionen.
 • Hotell Gästis som syftade till att bevara hotellet i centrum av Jokkmokk. Med hjälp av Norrbottens ramprojekt för företagsstöd kunde hotellet satsa på en nystart som kulturell mötesplats.
 • Snöakademin vid Luleå Tekniska Universitet syftar till att utveckla snö- och iskunskap för regionens näringsliv.
 • Business Capacity Development in Swedish Lapland, samverkansprojektet mellan Norr- och Västerbotten, med målet att skapa långsiktig tillväxt för små och medelstora företag inom besöksnäringen för destinationen Swedish Lapland, vilket innefattar alla kommuner i Norrbotten samt Sorsele och Skellefteå kommun i Västerbottens län.
 • Skellefteå hamn 2020 som vill modernisera hamnen för att uppfylla ökade miljö- och säkerhetskrav, hamnaktörers efterfrågan av mer yta och magasinering samt större hamndjup för större fartyg.
 • Upplevelsecenter - the Västerbotten experience med målet att skapa fem årstidsanpassade upplevelsecenter i Västerbotten, som kan erbjuda naturturism av världsklass, listas som ett framgångsrikt EU-finansierat projekt.
 • Dåva Terminal som syftar till att möjliggöra godstransporter på järnväg till och från Dåva företagspark.

Den här gången röstar jag

Europaparlamentet har också lanserat en institutionell opartisk kommunikationskampanj ”den här gången röstar jag”, som är oberoende av politiska partier eller ideologier. Kampanjens mål är att främja det demokratiska engagemanget i EU-valet. Europaparlamentet som institution stödjer inget enskilt politiskt parti eller någon särskild kandidat.

Kampanjen går ut på att privatpersoner anmäler sitt intresse och därefter får instruktioner om hur man kan engagera sig både på nätet och där man bor. Kampanjen vill föra samman människor som vill stå upp för demokratin och arbeta för ett ökat valdeltagande i EU-valet.

Här kan du läsa om ”Det här gör EU för mig” i Norr- och Västerbotten

Här kan du läsa mer om ”Den här gången röstar jag”

/Michaela Wikdahl

Allmänna nyheter

 • Tyck till i samråd om EU:s jämställdhetspolitik

  2019-03-15

  EU-kommissionen har startat ett samråd angående jämställdhetsfrågor. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om jämställdhet. Nu finns det möjlighet att bidra med synpunkter inför EU:s kommande strategiska jämställdhetsarbete med avseende perioden 2020-2025.

 • EU-parlamentet besöker Luleå

  2019-03-12

  En delegation från EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) besökte Luleå 27 feb – 1 mars, för att bl.a. lära sig om Norrbottens bidrag till EU:s ekonomi

 • Samtal om Arktisk politik

  2019-03-11

  North Sweden medverkade vid ett möte med EU och UD, för att diskutera EU:s arktiska politik och hur den skall utvecklas. Det är en del av EU:s ökande engagemang i Arktis.

 • Praktisera på North Sweden

  2019-02-26

  North Sweden European Office söker två praktikanter inför höstterminen 2019. Praktiken ger Dig möjlighet att få en god insyn och förståelse om hur regionala frågor drivs i Bryssel.

 • Vinnare i Euroscola-tävlingen

  2019-02-19

  Tornedalsskolan i Haparanda och Baldergymnasiet i Skellefteå vunnit möjligheten att åka till Bryssel som en del av Euroscola-projektet - som startades av EU-parlamentet 1990.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS