Europeiska kulturarvsåret 2018: därför är det viktigt

2017-04-26

Kulturarv är vad som ger Europa som helhet och de enskilda länderna en identitet och minnen. Våra ekonomier är även en viktig del med grund i kulturarvet, då de kulturskatter som finns är något som ofta gynnar turistnäringen, vilket i sin tur ger fler jobb.

27 april röstar Europaparlamentet om att göra 2018 till europeiskt kulturarvsår.

Genom att främja kulturarvets roll i och med att satsa på bland annat huvudmål som inkluderar;

- att främja det europeiska kulturarvets roll som en del av den kulturella mångfalden och den interkulturella dialogen.

- att förbättra det europeiska kulturarvets bidrag till ekonomi och samhälle genom sin direkta och indirekta ekonomiska potential.

- att bidra till att främja kulturarvet som ett viktigt inslag i EU:s internationella närvaro. Främjandet av värdet av kulturarvet är också ett svar på den nu pågående och avsiktliga förstörelsen av kulturskatter i Mellanöstern,

Genom de strategiska satsningarna vill EU kunna återföra kulturarvet till det offentliga medvetandet och ge det den värdighet som det förtjänar och i och med det kunna stärka länders identiteter. Samtidigt kan man återupptäcka det som ligger till grund för det samhälla vi lever i idag.

Efter förhandlingar med medlemsländernas nationella regeringarna i ministerrådet och EU-kommissionen har Europaparlamentet säkerställt en budget på 8 miljoner euro för marknadsföring av kulturarvsåret under 2018.

Projektet ”Cultural Heritage Count for Europé” visar att cirka 300 000 människor arbetar inom kulturarvssektorn i EU och så många som 7,8 miljoner arbetstillfällen skapas indirekt av sektorn.

Läs mer om projektet här

Läs om utvärderingen av Umeå som kulturhuvudstad 2014 här

/Sanna Schumacher

 

 

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS