Europeiska kulturarvsåret 2018: därför är det viktigt

2017-04-26

Kulturarv är vad som ger Europa som helhet och de enskilda länderna en identitet och minnen. Våra ekonomier är även en viktig del med grund i kulturarvet, då de kulturskatter som finns är något som ofta gynnar turistnäringen, vilket i sin tur ger fler jobb.

27 april röstar Europaparlamentet om att göra 2018 till europeiskt kulturarvsår.

Genom att främja kulturarvets roll i och med att satsa på bland annat huvudmål som inkluderar;

- att främja det europeiska kulturarvets roll som en del av den kulturella mångfalden och den interkulturella dialogen.

- att förbättra det europeiska kulturarvets bidrag till ekonomi och samhälle genom sin direkta och indirekta ekonomiska potential.

- att bidra till att främja kulturarvet som ett viktigt inslag i EU:s internationella närvaro. Främjandet av värdet av kulturarvet är också ett svar på den nu pågående och avsiktliga förstörelsen av kulturskatter i Mellanöstern,

Genom de strategiska satsningarna vill EU kunna återföra kulturarvet till det offentliga medvetandet och ge det den värdighet som det förtjänar och i och med det kunna stärka länders identiteter. Samtidigt kan man återupptäcka det som ligger till grund för det samhälla vi lever i idag.

Efter förhandlingar med medlemsländernas nationella regeringarna i ministerrådet och EU-kommissionen har Europaparlamentet säkerställt en budget på 8 miljoner euro för marknadsföring av kulturarvsåret under 2018.

Projektet ”Cultural Heritage Count for Europé” visar att cirka 300 000 människor arbetar inom kulturarvssektorn i EU och så många som 7,8 miljoner arbetstillfällen skapas indirekt av sektorn.

Läs mer om projektet här

Läs om utvärderingen av Umeå som kulturhuvudstad 2014 här

/Sanna Schumacher

 

 

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS