EU:s Researcher’s night motsvarande ForskarFredag i norra Sverige lockar till sig unga

2018-10-08

Forskarfredag är en vetenskapsfestival som bjuder in till informella, lärorika och roliga möten mellan allmänheten och forskare varje år den sista fredagen i september månad. ForskarFredag 2018 arrangerades i 300 städer inom Europa, däribland 28 städer i Sverige, bland annat i Piteå, Luleå, Skellefteå samt Umeå. Aktiviteter hölls av forskare och var speciellt riktade mot barn och unga i syfte att inspirera och informera om forskning. Festivalen är European Researcher´s Night som finansieras av Europeiska kommissionen.

Vetenskap & Allmänhet (VA) är nationell samordnare av festivalen ForskarFredag i Sverige sedan 2006 i samarbete med Vetenskapsrådet och Vinnova. Festivalen är den del av Europainitiativet European Researcher´s Night som i sin tur finansieras av Europeiska kommissionens program Horizont 2020.

EU-kommissionen har bidragit med 12 miljoner euro till 55 olika projekt inom 27 länder under 2018- 2019, av dessa medel beviljades föreningen Vetenskap & Allmänhet 184 000 euro för att organisera ForskarFredag i Sverige. Under 2017 besöktes European Researcher´s Night av uppskattningsvis 1 miljon besökare på olika platser inom Europa. Under European Researcher´s Night 2018 deltog totalt 28 städer inom Sverige och ca 300 städer i Europa.

I hemregionen arrangerades ForskarFredag i Luleå, Umeå, Skellefteå och Piteå, där de lokala aktiviteterna anordnardes av bland annat av science centers, Universitet, föreningar och forskningscenter.

ForskarFredag vill öppna upp ögon för forskning hos unga

Syftet med ForskarFredag är att presentera den forskning som bedrivs i Sverige inom olika områden samt att belysa betydelsen av forskning och innovation för samhället och människors vardag. Inte minst att skildra forskararbete från en rolig och spännande vinkel vilket kan locka barn och unga att intressera sig för forskning och högre utbildning i framtiden. Under ForskarFredag i norra Sverige fick därför besökarna träffa forskare i samband med workshops, tävlingar, utställningar, experiment och prova-på-aktiviteter. I Umeå arrangerades ForskarFredag på Umeå universitet och hade ca 700 besökare.

– Det här är ett jätteroligt sätt att sprida vad forskning är och få allt fler unga att bli intresserade. Det är också kul att träffa så många intresserade barn och ungdomar, jag blir alltid så fascinerad över hur nyfikna de är och hur spännande de tycker att forskning verkar vara, säger Jerker Fick, forskare vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, som medverkade vid årets arrangemang.

I Skellefteå var ett av många intressanta inslag ”innovativ användning av modern trådlös teknik med målet att få förbättrad och förhoppningsvis full internettäckning även på landsbygden”, där föreläsare var Karl Andersson, från centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Under ForskarFredag i Piteå fick gymnasieelever träffa lokala forskare från RISE Energy Technology Center (RISE ETC) samt Luleå Tekniska Universitet. 

– Forskarfredag är ett bra tillfälle för oss att under lättsamma former visa ungdomar exempel på vad vi gör inom RISE och intressera dom för framtidens energilösningar, säger Malou Petersson som forskar vid RISE ETC i Piteå.

Läs mer:

Forskarfredags hemsida

Vetenskap & Allmänhet hemsida

Marie Skłodowska-Curie Actions: European research night

Marie Skłodowska-Curie Actions: Beviljade projekt 2018-2019

/Stina

Allmänna nyheter

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

 • Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

  2018-10-31

  Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS