EU:s Researcher’s night motsvarande ForskarFredag i norra Sverige lockar till sig unga

2018-10-08

Forskarfredag är en vetenskapsfestival som bjuder in till informella, lärorika och roliga möten mellan allmänheten och forskare varje år den sista fredagen i september månad. ForskarFredag 2018 arrangerades i 300 städer inom Europa, däribland 28 städer i Sverige, bland annat i Piteå, Luleå, Skellefteå samt Umeå. Aktiviteter hölls av forskare och var speciellt riktade mot barn och unga i syfte att inspirera och informera om forskning. Festivalen är European Researcher´s Night som finansieras av Europeiska kommissionen.

Vetenskap & Allmänhet (VA) är nationell samordnare av festivalen ForskarFredag i Sverige sedan 2006 i samarbete med Vetenskapsrådet och Vinnova. Festivalen är den del av Europainitiativet European Researcher´s Night som i sin tur finansieras av Europeiska kommissionens program Horizont 2020.

EU-kommissionen har bidragit med 12 miljoner euro till 55 olika projekt inom 27 länder under 2018- 2019, av dessa medel beviljades föreningen Vetenskap & Allmänhet 184 000 euro för att organisera ForskarFredag i Sverige. Under 2017 besöktes European Researcher´s Night av uppskattningsvis 1 miljon besökare på olika platser inom Europa. Under European Researcher´s Night 2018 deltog totalt 28 städer inom Sverige och ca 300 städer i Europa.

I hemregionen arrangerades ForskarFredag i Luleå, Umeå, Skellefteå och Piteå, där de lokala aktiviteterna anordnardes av bland annat av science centers, Universitet, föreningar och forskningscenter.

ForskarFredag vill öppna upp ögon för forskning hos unga

Syftet med ForskarFredag är att presentera den forskning som bedrivs i Sverige inom olika områden samt att belysa betydelsen av forskning och innovation för samhället och människors vardag. Inte minst att skildra forskararbete från en rolig och spännande vinkel vilket kan locka barn och unga att intressera sig för forskning och högre utbildning i framtiden. Under ForskarFredag i norra Sverige fick därför besökarna träffa forskare i samband med workshops, tävlingar, utställningar, experiment och prova-på-aktiviteter. I Umeå arrangerades ForskarFredag på Umeå universitet och hade ca 700 besökare.

– Det här är ett jätteroligt sätt att sprida vad forskning är och få allt fler unga att bli intresserade. Det är också kul att träffa så många intresserade barn och ungdomar, jag blir alltid så fascinerad över hur nyfikna de är och hur spännande de tycker att forskning verkar vara, säger Jerker Fick, forskare vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, som medverkade vid årets arrangemang.

I Skellefteå var ett av många intressanta inslag ”innovativ användning av modern trådlös teknik med målet att få förbättrad och förhoppningsvis full internettäckning även på landsbygden”, där föreläsare var Karl Andersson, från centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Under ForskarFredag i Piteå fick gymnasieelever träffa lokala forskare från RISE Energy Technology Center (RISE ETC) samt Luleå Tekniska Universitet. 

– Forskarfredag är ett bra tillfälle för oss att under lättsamma former visa ungdomar exempel på vad vi gör inom RISE och intressera dom för framtidens energilösningar, säger Malou Petersson som forskar vid RISE ETC i Piteå.

Läs mer:

Forskarfredags hemsida

Vetenskap & Allmänhet hemsida

Marie Skłodowska-Curie Actions: European research night

Marie Skłodowska-Curie Actions: Beviljade projekt 2018-2019

/Stina

Allmänna nyheter

 • Umeåbaserad förening en av vinnarna av Europeiska medborgarpriset 2018

  2018-10-19

  Europeiska medborgarpriset är ett årligt återkommande pris som delas ut av Europaparlamentet och uppmärksammar projekt samt initiativ som främjar europeiska värden. Årets pris som delades ut den 9 oktober hade 50 vinnare, däribland den Umeåbaserade föreningen FATTA! som drivit frågan om att Sverige ska anta en samtyckeslag till sexuellt umgänge vilket infördes i Sverige den 2 juli 2018.

 • North Sweden med på EU-kommissionens seminarium om specifika geografier

  2018-10-19

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities anordnade EU-kommissionen seminariet EU close to Mountains, Islands and Sparsely Populated Areasdär fokus riktades mot regioner med geografiska karaktärsdrag som präglas av både utmaningar och möjligheter och ESPON-programmet 2020 som har som syfte att främja europeiskt utvecklingssamarbete mellan offentliga myndigheter och politiska aktörer på alla nivåer. På förmiddagen hölls föredrag där Mikael Janson medverkade från North Sweden för Northern Sparsely Populated Areas samverkan mellan glesbefolkade regioner i norr . På eftermiddagen fortsatte diskussionerna med företrädare från olika regionkategorier och forskningsteamet från ESPON kring EU:s stöd för regioner med särskilda karaktärsdrag.

 • Seminarium om hållbart Arktis

  2018-10-10

  Ett viktigt evenemang för North Sweden under European Week of Region and Cities var seminariet Sustainable development of the Arctic for the benefit of all of Europe.

 • Filmvisning av Sameblod

  2018-10-10

  Den 9 oktober under EWRC hölls filmvisningen av Sameblod på Sveriges Representation till EU. Sameblod vann 2017 det prestigefulla LUX-priset.

 • EU:s Researcher’s night motsvarande ForskarFredag i norra Sverige lockar till sig unga

  2018-10-08

  Forskarfredag är en vetenskapsfestival som bjuder in till informella, lärorika och roliga möten mellan allmänheten och forskare varje år den sista fredagen i september månad. ForskarFredag 2018 arrangerades i 300 städer inom Europa, däribland 28 städer i Sverige, bland annat i Piteå, Luleå, Skellefteå samt Umeå. Aktiviteter hölls av forskare och var speciellt riktade mot barn och unga i syfte att inspirera och informera om forskning. Festivalen är European Researcher´s Night som finansieras av Europeiska kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS