Umeå Universitet på besök

2018-02-14

Under 7–8 februari var en forskargrupp ledd av Matts Björklund och Petter Gustavsson från Umeå Universitet på besök i Bryssel. Syftet med studieresan var att få inblick i de program EU har kopplat till innovation och vetenskap, samt hur dessa skulle kunna gynna Umeå Universitet och dess forskning.

IMG_3742beskärd

Besöksgruppen med forskare från Umeå Universitet

Besök på North Sweden European Office samt föreläsning av ERRIN

Umeå Universitet är en av huvudaktörerna bakom North Sweden European Offices verksamhet varav de under torsdagen den 8e februari fick besöka vårt kontor i Bryssel. Under förmiddagen fick de ta del av hur vår verksamhet arbetar kring forskning- och innovationsfrågor samt lyssna till en föreläsning arrangerad av ERRIN och framförd av Pernille Dagoe. ERRIN är ett nätverk som arbetar med forskning- och innovationsfrågor ur ett regionalt EU-perspektiv för att koppla samman aktörer på området.

IMG_3740beskärd

Pernilla Dagoe redovisar ERRINs verksamhet och vad den kan tillföra Umeå Universitet

Hur arbetar Vinnova samt Sveriges ständiga representation i Bryssel?

På eftermiddagen fick gruppen lyssna på en föreläsning kring Vinnovas arbete som bedrivs i Bryssel. Dan Andrée på Vinnovas kontor i Bryssel redovisade kopplingen mellan EU och innovationsområdet och kommande ramprogram inom forskning och innovation, FP9 och hur det kan användas av regioner för att bidra till högre innovations- och forskningspotential.

Efter besöket på Vinnovas kontor fortsatte gruppen till den Sveriges ständiga representation i EU för att lyssna på en redovisning om vilka huvudsakliga forskningsfrågor inom FP9 som Sverige driver på i EU. Presentationen hölls av forskarrådet Per-Erik Yngwe.

IMG_3747beskärd

Dan Andrée för Vinnova i Bryssel

Mingelkväll för alumner vid Umeå Universitet

På kvällen anordnades sedan ett mingel för alumner vid Umeå Universitet på South Denmark House i Bryssel för alla som var intresserade med koppling till universitetet. Det var ett lyckat och uppskattat arrangemang med föreläsningar och tillbakablickar till studietiden för de som deltog.

Vi på North Sweden hoppas att besöket i Bryssel var givande och önskar representanter för Umeå Universitet varmt välkomna åter.

/Andreas Andersson Kurdve

Besök Umeå Universitets Facebook-sida här:

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS