Umeå Universitet på besök

2018-02-14

Under 7–8 februari var en forskargrupp ledd av Matts Björklund och Petter Gustavsson från Umeå Universitet på besök i Bryssel. Syftet med studieresan var att få inblick i de program EU har kopplat till innovation och vetenskap, samt hur dessa skulle kunna gynna Umeå Universitet och dess forskning.

IMG_3742beskärd

Besöksgruppen med forskare från Umeå Universitet

Besök på North Sweden European Office samt föreläsning av ERRIN

Umeå Universitet är en av huvudaktörerna bakom North Sweden European Offices verksamhet varav de under torsdagen den 8e februari fick besöka vårt kontor i Bryssel. Under förmiddagen fick de ta del av hur vår verksamhet arbetar kring forskning- och innovationsfrågor samt lyssna till en föreläsning arrangerad av ERRIN och framförd av Pernille Dagoe. ERRIN är ett nätverk som arbetar med forskning- och innovationsfrågor ur ett regionalt EU-perspektiv för att koppla samman aktörer på området.

IMG_3740beskärd

Pernilla Dagoe redovisar ERRINs verksamhet och vad den kan tillföra Umeå Universitet

Hur arbetar Vinnova samt Sveriges ständiga representation i Bryssel?

På eftermiddagen fick gruppen lyssna på en föreläsning kring Vinnovas arbete som bedrivs i Bryssel. Dan Andrée på Vinnovas kontor i Bryssel redovisade kopplingen mellan EU och innovationsområdet och kommande ramprogram inom forskning och innovation, FP9 och hur det kan användas av regioner för att bidra till högre innovations- och forskningspotential.

Efter besöket på Vinnovas kontor fortsatte gruppen till den Sveriges ständiga representation i EU för att lyssna på en redovisning om vilka huvudsakliga forskningsfrågor inom FP9 som Sverige driver på i EU. Presentationen hölls av forskarrådet Per-Erik Yngwe.

IMG_3747beskärd

Dan Andrée för Vinnova i Bryssel

Mingelkväll för alumner vid Umeå Universitet

På kvällen anordnades sedan ett mingel för alumner vid Umeå Universitet på South Denmark House i Bryssel för alla som var intresserade med koppling till universitetet. Det var ett lyckat och uppskattat arrangemang med föreläsningar och tillbakablickar till studietiden för de som deltog.

Vi på North Sweden hoppas att besöket i Bryssel var givande och önskar representanter för Umeå Universitet varmt välkomna åter.

/Andreas Andersson Kurdve

Besök Umeå Universitets Facebook-sida här:

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS