Norrbottningar i Bryssel

2010-03-03

 

100304 elever3
På bilden från vänster: Sebastian Johansson, Josefina Fernberg, Nils Åström, Marit Paulsen, Erik Nordström, Kalle Eriksson, North Swedens praktikant Tereza Nuaila och Alice Nilsson.

Det var efter en kurs i internationella relationer i Älvsbyn som Alice, Josefina och Erik fick ett intresse för EU och ville därför förvalta teori till praktik. För eleverna från Strömbackaskolan var det EU-valet med kampanjer i TV och tidningar som fick de att bestämma sig för att åka till Bryssel. Trots bra EU-undervisning kände de att det var svårt att få en överblick och förståelse för arbetet. Under hösten 2009 bestämde de sig för att tillsammans åka till Bryssel och tog kontakt med North Sweden.

Väl i Bryssel besökte de Europaparlamentarikerna Marit Paulsen, Eva-Britt Svensson och Anna Hedh. De fick även sitta med och höra hur diskussionerna gick i Europaparlamentets jämställdhetsutskott.  På Sveriges EU-representation fick de lära sig om svenska regeringens arbete i EU och på North Swedens Brysselkontor om hur Norrbotten och Västerbotten arbetar med EU-frågor.

- Det var roligt att sitta med på utskottsmötet och se hur beslutsfattandet går till, sa gruppen efteråt.

Eleverna från Strömbackaskolan har som projektarbete är att utreda Europaparlamentets roll och arbete.

- Vi har fått större respekt för Europaparlamentarikernas roll och insett att det faktiskt är viktigt vem vi röstar på när det EU-val, då den enskilde politikern faktiskt kan påverka EU:s arbete mer än man tror, säger Nils, Sebastian och Kalle.

Älvsby-eleverna har valt att koncentrera sig på Lissabonfördraget och dess inverkan på Europaparlamentarikernas arbete.

- Eftersom parlamentarikernas roll inte uppmärksammas så mycket i samhället har man inte så stor inblick i vad parlamentarikerna gör. Vi hade tillexempel inte tänkt på att över 60 % av besluten som tas i kommunerna är grundade på EU-direktiv, äger Alice, Josefina och Erik.

 Det var mycket nöjda elever som blickade tillbaka på besöket i Bryssel, och avslutningsvis är alla helt eniga om att alla borde åka till Bryssel på studiebesök.

- Vi har länge varit sugna på ett besök i Bryssel för att ta del i den speciella EU-atmosfären. På ett sätt var det lika givande att äta en belgisk våffla som att träffa en Europaparlamentariker!

/Tereza Nuaila

Allmänna nyheter

 • Tack Anthony Scully!

  2018-07-04

  Tony har varit ansvarig för forskning och innovation och efter tre år på North Sweden, ska Tony Scully nu fortsätta sin karriär på Linnéuniversitetet i Kalmar.

 • Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

  2018-07-04

  Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

 • Norra Sverige i Almedalen debatterar för ett starkare EU

  2018-07-04

  Under Almedalen är norra Sverige engagerat i olika aktiviteter för att stärka regionens intressen. Under veckan diskuteras också EU-relevanta frågor. Bland annat arrangerade Region Västerbotten med regionrådet Erik Bergkvist tillika ordförande för Europaforum Norra Sverige ett särskilt EU-mingel den 2 juli öppet för vem som ville att ge sin syn på EU och hur EU bör utvecklas. Erik Bergkvist medverkade även i paneldebatter arrangerade av EU-kommissionen i Sverige på ”Europahuset” i Almedalen såsom en debatt den 3 juli om EU:s budget ”Hur mycket ska Sverige betala? – Och till vad?”

 • Tack till Julia och Andreas!

  2018-07-02

  Nu när sommaren tar vid tackar North Sweden för praktikanterna Julia och Andreas insatser och deras tid på kontoret mellan 22 januari- 22 juni och önskar dem lycka till!

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS