Handelskonflikten mellan USA och EU

2018-03-13

I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

20180313Trilateralmeeting

EU-kommissionär Cecilia Malmström på handelsmöte med USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer samt Japans handelsminister Hiroshige Seko för att försöka minska effekterna av USA:s tullar.

President Trump meddelar samtidigt att tullarna är flexibla och undantag kan tillgripas vid behov för ”vänligt sinnade länder”, vilket fått många länder att tala om utpressning. Militära samarbetspartners till USA som budgeterar ordentligt för försvar kan exempelvis komma att undantas från tullarna har presidenten uttryckt. Kanada och Mexiko är två länder som till en början ska få undantag från införseln av tullarna, vilket ska påskynda de pågående NAFTA-förhandlingarna om ett nytt och för USA mer gynnsamt handelsavtal med Kanada och Mexiko enligt Trump. Om ett nytt NAFTA-avtal inte skulle nås förtydligar han att tullarna även kommer att omfatta dessa länder. Också Australien finns på listan över länder som inte kommer drabbas av ståltullarna.

Oro för handelskrig mellan USA och EU

Tullarna har skapat reaktioner globalt, inte minst från EU som menar att USA och EU med flera bör samarbeta om att sätta press på Kina att dra ned på sina subventioner till den egna stålindustrin som är orsaken till att billigt stål idag flödar på osunda konkurrensvillkor. EU överväger olika åtgärder för att svara på USA:s hot om att i realiteten inleda ett handelskrig som enligt president Trumps Twitterkonto skulle vara något positivt. EU överväger dessa åtgärder för att minimera skadorna på Europeisk ekonomi och sätta press på USA genom att hindra, för USA, viktig export till EU och därmed få till stånd en dialog och undantag från USA:s nya tullar. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker uttryckte i ett tal att sådana amerikanska varor som kan tullbeläggas bland annat är motorcyklar, bourbon, solglasögon samt blåjeans. Många uttrycker oro för att det skulle utvecklas till ett fullskaligt handelskrig mellan USA och EU som konsekvens av ståltullarna.

Regelverket inom världshandelsorganisationen WTO tillåter att länder svarar med motsvarande nivåer tullar på andra områden om ett land anses införa och höja tullar som inte är berättigade. USA:s argument för tullarna är att nyttja en krigstidsklausul inom WTO som ger möjlighet för länder att införa skyddstullar mot fientligt sinnade länder i en konflikt för att skydda de egna säkerhetsintressena. Något som än mer upprört EU som vill se sig som en samarbetspartner med USA, inte minst som de flesta länder i EU också är med i NATO.

Norra Sverige en av de regioner som drabbas

Konsekvenserna av tullarna i EU samt ett efterföljande handelskrig om det eskalerar kan vara allvarliga, och norra Sverige är ett område som kan drabbas. Svensk stålindustri exporterar cirka 10% av sin totala produktion till USA.

Svenska SSAB menar att resultatet på deras export från Luleå kan påverkas av tullarna. Samtidigt har SSAB även företag i USA där mestadelen av dess produktion utgår ifrån, och från det perspektivet så kan det istället i alla fall kortsiktigt rentav ge positiva resultat, dock inte för produktionen i Sverige och Luleå. En möjlighet är också att USA gör direkta undantag för stålprodukter från Sverige. Svenskt stål är mestadels så kallat specialstål och kan eventuellt av det skälet få undantag om de som i USA idag köper det inte kan ersätta det med andra inhemska leverantörer, samtidigt råder i EU principen att antingen undantas hela EU eller ingen för att upprätthålla en enad front att kunna sätta press på USA och globalt inom WTO.

Svenska Jernkontoret som är Svenska stålindustrins branschorganisation uttalar att tullarna kan ge ett överflöd av stål på den europeiska vilket skulle sänka stålpriserna ytterligare utöver det ekonomiska bortfallet som skulle uppkommit direkt på grund av tullarna. De har dock tilltro och hoppas på att EU-kommissionen ska finna en lösning på problemet inom kort, där EU redan idag har särskilda importregler gentemot Kina.

Risk för upptrappning om inte förhandlingar lyckas

En motåtgärd från USA mot att EU sätter upp tullar för amerikanska varor kan vara att USA introducerar tull även mot europeisk bilexport, något som kan påverka företag såsom LKAB. Om bilindustrin i Europa straffas av tullar så kommer produktionen också att sjunka, något som även påverkar efterfrågan av järnmalm till ståltillverkning. I realiteten är dock en stor del av även de Europeiska bilmärken som säljs i USA redan idag tillverkade i fabriker i USA och Mexiko.

Världshandeln är så integrerad och komplex att hur olika åtgärder som tullar slår är svårt att fullt ut förutse mer än att de enligt de flesta bedömare bromsar upp den globala tillväxten. Det kan tilläggas att USA visserligen idag har lägre tullar på bilar än EU, men å andra sidan har USA högre tullar på lastbilar och arbetsfordon än EU. Skillnader i tariffer som var en av frågorna i de frihandelsförhandlingar EU förde med USA, det så kallade TTIP, innan president Trump satte stopp för de diskussionerna vid sitt tillträde.

Förhandlingar mellan USA och EU med flera lär nu pågå så länge hotet om tullar finns och även när de av allt att döma införs den kommande månaden. EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström har haft möte med USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer i Bryssel men ingen konkret lösning har presenterats. Cecilia Malmström uttryckte även via Twitter den 10:e mars att EU hoppas kunna förvänta sig att undantas helt från ståltullarna då USA och att EU är nära samarbetspartners inom både handels- och säkerhetområdet.

 

Källor: SVT, Dagens Industri, Svenska Jernkontoret

Följ utvecklingen och läs mer på EU-kommissionens hemsida:

/Andreas Andersson Kurdve

Allmänna nyheter

 • NSPA arrangerade seminarium om framtidens sammanhållningspolitik i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Den 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för programperioden efter år 2020 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden. Mötet ägde rum i Europaparlamentet i Bryssel och arrangerades av NSPA-nätverket genom North Sweden, Mid Sweden, North Norway och North & East Finland. Bland de medverkande fanns för NSPA-regionerna Erik Bergkvist, Region Västerbotten, samt ansvariga företrädare från EU-kommissionen och Europaparlamentet samt även OECD för att berätta om deras studie över NSPA.

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS