Kreativa Europa har öppnat två utlysningar för kulturarv

2017-10-02

År 2018 är det Europaåret för kulturarv och då vill EU-kommissionen uppmärksamma olika kulturarv som finns i Europa. De stöd som EU:s kulturprogram Kreativa Europa utlyser är för att främja kulturarv med en total budget på sammanlagt 10 miljoner euro.

EU-kommissionen vill finansiera transnationella samarbetsprojekt som är kopplade till Europaåret för kulturarv. Genom projekt som ökar medvetenhet om kulturella arv ska projekten göra påverkan på långsikt i EU. Kulturprogrammet Kreativa Europa är ett ramprogram inom EU-kommissionens Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) där samverkan inom kultur, konst, film, tv och dataspel främjas.

Kreativa Europa utlyser två olika stöd för ökad medvetenhet och förstärka samarbetet på den kulturella sektorn

Den första utlysningen är till stöd för samarbetsprojekt som är relaterade till Europaåret för kulturarv. Tanken bakom detta stöd är att visa uppskattning för kulturarv och öka medvetenheten om dem i Europa samt att förstärka känslan av samhörighet i EU. Sista ansökningsdag för den första utlysningen är 22 november 2017.

EU-kommissionen utlyser också ett annat stöd för europeiska samarbetsprojekt. Till skillnad från det första stödet är målet att förstärka samarbetet på de kulturella och kreativa sektorerna både transnationellt men också internationellt för att bidra till innovation inom sektorerna. Sista ansökningsdag för den andra utlysningen är 18 januari 2018.

Vem kan söka?

För att kunna ansöka om dessa stöd från Kreativa Europa, måste sökanden vara europeiska kulturella aktörer och arbeta aktivt i sektorn för kreativitet och kultur. Dessutom måste aktörerna vara skapade juridiskt i ett land som är med i delprogrammet Kultur. Det är inte möjligt för fysiska personer att ansöka om stöd.

Läs mera om utlysningarna här.

Vad är Europaåret för kulturarv 2018?

Kulturella arv är litteratur, konst, mat, filmer, berättelser vi berättar och mycket mera. Dessa arv har en roll i samhällen i EU historiskt men också i framtiden. Digitalisering ger tillgång till kulturarv på ett helt nytt sätt. Genom att fira kulturarv i EU år 2018 är målet att främja Europas rika och mångsidiga kulturarv men också att höja uppskattningen för arven samt att skydda dem. 

Läs mer om Europaåret för kulturarv här.

/Sofia Baumgartner

Allmänna nyheter

 • NSPA arrangerade seminarium om framtidens sammanhållningspolitik i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Den 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för programperioden efter år 2020 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden. Mötet ägde rum i Europaparlamentet i Bryssel och arrangerades av NSPA-nätverket genom North Sweden, Mid Sweden, North Norway och North & East Finland. Bland de medverkande fanns för NSPA-regionerna Erik Bergkvist, Region Västerbotten, samt ansvariga företrädare från EU-kommissionen och Europaparlamentet samt även OECD för att berätta om deras studie över NSPA.

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS