Kreativa Europa har öppnat två utlysningar för kulturarv

2017-10-02

År 2018 är det Europaåret för kulturarv och då vill EU-kommissionen uppmärksamma olika kulturarv som finns i Europa. De stöd som EU:s kulturprogram Kreativa Europa utlyser är för att främja kulturarv med en total budget på sammanlagt 10 miljoner euro.

EU-kommissionen vill finansiera transnationella samarbetsprojekt som är kopplade till Europaåret för kulturarv. Genom projekt som ökar medvetenhet om kulturella arv ska projekten göra påverkan på långsikt i EU. Kulturprogrammet Kreativa Europa är ett ramprogram inom EU-kommissionens Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) där samverkan inom kultur, konst, film, tv och dataspel främjas.

Kreativa Europa utlyser två olika stöd för ökad medvetenhet och förstärka samarbetet på den kulturella sektorn

Den första utlysningen är till stöd för samarbetsprojekt som är relaterade till Europaåret för kulturarv. Tanken bakom detta stöd är att visa uppskattning för kulturarv och öka medvetenheten om dem i Europa samt att förstärka känslan av samhörighet i EU. Sista ansökningsdag för den första utlysningen är 22 november 2017.

EU-kommissionen utlyser också ett annat stöd för europeiska samarbetsprojekt. Till skillnad från det första stödet är målet att förstärka samarbetet på de kulturella och kreativa sektorerna både transnationellt men också internationellt för att bidra till innovation inom sektorerna. Sista ansökningsdag för den andra utlysningen är 18 januari 2018.

Vem kan söka?

För att kunna ansöka om dessa stöd från Kreativa Europa, måste sökanden vara europeiska kulturella aktörer och arbeta aktivt i sektorn för kreativitet och kultur. Dessutom måste aktörerna vara skapade juridiskt i ett land som är med i delprogrammet Kultur. Det är inte möjligt för fysiska personer att ansöka om stöd.

Läs mera om utlysningarna här.

Vad är Europaåret för kulturarv 2018?

Kulturella arv är litteratur, konst, mat, filmer, berättelser vi berättar och mycket mera. Dessa arv har en roll i samhällen i EU historiskt men också i framtiden. Digitalisering ger tillgång till kulturarv på ett helt nytt sätt. Genom att fira kulturarv i EU år 2018 är målet att främja Europas rika och mångsidiga kulturarv men också att höja uppskattningen för arven samt att skydda dem. 

Läs mer om Europaåret för kulturarv här.

/Sofia Baumgartner

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS