Lärare från Norrbotten och Västerbotten besöker Bryssel

2016-09-07

I veckan hade North Sweden och Bryssel besök från 30 stycken lärare från Norrbotten och Västerbotten. Studieresan är en del i en utbildningssatsning för att höja kunskaperna och intresset för att jobba med EU på skolorna runt om i våra län. 

160907 läraregrupp

Under Brysselbesöket fylldes dagarna med möten på bland annat North Sweden, Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, Europaparlamentarikerna Jens Nilsson och Jakop Dalunde, SKL, och Sveriges ständiga representation vid EU.

Viktigt att lärare får utbildning i Europakunskap och praktisk kunskap om ”EU på riktigt”

Annika Niklasson, samhälls- och historielärare på Strömbackaskolans gymnasium i Piteå, är en av lärarna som var med på resan i Bryssel.

 Jag tycker det har varit jättebra. Fantastiskt bra. En bra mix.

Annika nämner också betydelsen av att inte bara representera länder i EU utan även regioner, särskilt regioner, och kanske framförallt norra Sverige; Norrbotten och Västerbotten.

Jonas Nuldén och Jan Hult, Europa Direkt Västerbotten/Norrbotten, är initiativtagare för utbildningssatsningen och förklarar att den här resan är viktig för att det visat sig att lärare, journalister och politiker generellt har för låg kunskap och kännedom om EU. Om lärare inte känner sig trygga i att diskutera EU kommer inte debatten om EU i Norr- och Västerbotten bli bra framgent varpå en resa som denna blir viktig för regionen i sin helhet.

Intensiva dagar i EU-politikens huvudstad 
Besöket började med en kort presentation om North Swedens verksamhet i Bryssel och hur kontoret arbetar med aktuella EU-frågor som påverkar norra Sverige regioner. Påverkansarbete och intressebevakning är två av North Swedens viktigaste område och vår direktör Mikael Janson gav gruppen en genomgång för var beslut fattas och hur regionen jobbar med att påverka besluten.

160908 Cecilia Malmström
Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär

Dagen fortsatte med information om EU:s energipolitik där Pierre Schellekens, biträdande kanslichef för EU-kommissionär Miguel Arias Cañete, med ansvar för EU:s klimat- och energipolitik, kabinett. Pierre berättade om arbetet med EU:s arbete med en ny energipolitik i EU och om klimatförhandlingarna i Paris. Pierre sa att förutsättningarna är goda för ett framgångsrikt klimatavtal då det är ett internationellt avtal och att det innefattar alla system, som kan jämföras med Kyotoavtalet som endast innefattade 13%.  

160907 Jens Nilsson
Dagen avslutades med besök på Europaparlamentet där Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet. Han berättade om hur det är att arbeta i en internationell organisation som parlamentet och hur arbetet är organiserat. Jens Nilsson, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna berättade om sitt arbete med regionala frågor och transportfrågor i Europaparlamentet där han kände igen mycket från sin tidigare erfarenhet i kommunpolitiken.  Jens lyfte att det är viktigt att samarbeta med andra för att kunna påverka EU-politiken. 


Följande dagar besökte gruppen flera olika aktörer som arbetar med EU-politik däribland Sveriges Ständiga representation vid EU och Sveriges kommuner och landsting. Sista dagen fick lärarna möjlighet att träffa Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, med ansvar för frågor om handel med länder utanför EU, bland annat frihandelsavtalet med USA.

Jens Nilsson, Europaparlamentariker

Vill du göra studiebesök i EU?

North Sweden hjälper våra huvudmän i norra Sverige med att planera och genomföra studiebesök i Bryssel. Utifrån gruppens intressen och målsättning hjälper vi till att formulera programmen och hitta de nyckelpersoner som är intressanta att träffa.

Läs mer hur North Sweden kan hjälpa till med studiebesök

För mer information kontakta Martha Bahta

Allmänna nyheter

 • Norra Europa positionerar sig för EU:s långtidsbudget

  2018-05-23

  EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU kommande programperioden 2021—2027 presenterades den 2 maj och i slutet av maj och början av juni kommer de konkreta regleringarna för de olika budgetområdena såsom utformningen av regionalpolitiken. Nätverken för Europaforum Norra Sverige, EFNS, med de fyra nordligaste svenska regionerna samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för norra Sverige, Finland och Norge har tagit fram var sin första kommentar i form av positioner för vad nu lagda förslag betyder för regionerna i norr inför kommande regleringar och stundande förhandlingar i EU. Utgångspunkten är en positiv syn på EU-kommissionens lagda budgetförslag.

 • Umeå kreativa EU-ledare

  2018-05-23

  EU-kommissionen har släppt en rapport om socio-ekonomisk utveckling i regioner och städer i Europa med fokus på utveckling av kultur och kreativa sektorer.

 • Näringsliv från Norr på besök

  2018-05-23

  22-23 maj var yrkesverksamma näringslivsutvecklare från Skellefteå, Piteå och Älvsbyn på besök i Bryssel med intresse för bland annat entreprenörskap och nyföretagande.

 • Arctic Project Awards 2018

  2018-05-16

  För andra gången lanseras The Arctic Project Awards. Priset delas ut i syfte att uppmärksamma och förespråka goda exempel på gränsöverskridande samarbete i de arktiska regionerna.

 • North Sweden och NSPA anordnar öppet seminarium i Europaparlamentet

  2018-05-16

  Den 19 juni kommer North Sweden tillsammans med Northern Sparesly Populated Areas (NSPA) att finnas på plats i Europaparlamentet för att anordna ett öppet seminarium med fokus på norra Europas regioner och dess potentialer samt behov. Seminariet presenteras av den svenska Europaparlamentarikern Aleksander Gabelic samt den finska Europaparlamentarikern Elsi Katainen. Medverkande är bland annat företrädare från regionerna som ingår i NSPA, företrädare från EU-kommissionen samt från OECD.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS