Lärare från Norrbotten och Västerbotten besöker Bryssel

2016-09-07

I veckan hade North Sweden och Bryssel besök från 30 stycken lärare från Norrbotten och Västerbotten. Studieresan är en del i en utbildningssatsning för att höja kunskaperna och intresset för att jobba med EU på skolorna runt om i våra län. 

160907 läraregrupp

Under Brysselbesöket fylldes dagarna med möten på bland annat North Sweden, Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, Europaparlamentarikerna Jens Nilsson och Jakop Dalunde, SKL, och Sveriges ständiga representation vid EU.

Viktigt att lärare får utbildning i Europakunskap och praktisk kunskap om ”EU på riktigt”

Annika Niklasson, samhälls- och historielärare på Strömbackaskolans gymnasium i Piteå, är en av lärarna som var med på resan i Bryssel.

 Jag tycker det har varit jättebra. Fantastiskt bra. En bra mix.

Annika nämner också betydelsen av att inte bara representera länder i EU utan även regioner, särskilt regioner, och kanske framförallt norra Sverige; Norrbotten och Västerbotten.

Jonas Nuldén och Jan Hult, Europa Direkt Västerbotten/Norrbotten, är initiativtagare för utbildningssatsningen och förklarar att den här resan är viktig för att det visat sig att lärare, journalister och politiker generellt har för låg kunskap och kännedom om EU. Om lärare inte känner sig trygga i att diskutera EU kommer inte debatten om EU i Norr- och Västerbotten bli bra framgent varpå en resa som denna blir viktig för regionen i sin helhet.

Intensiva dagar i EU-politikens huvudstad 
Besöket började med en kort presentation om North Swedens verksamhet i Bryssel och hur kontoret arbetar med aktuella EU-frågor som påverkar norra Sverige regioner. Påverkansarbete och intressebevakning är två av North Swedens viktigaste område och vår direktör Mikael Janson gav gruppen en genomgång för var beslut fattas och hur regionen jobbar med att påverka besluten.

160908 Cecilia Malmström
Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär

Dagen fortsatte med information om EU:s energipolitik där Pierre Schellekens, biträdande kanslichef för EU-kommissionär Miguel Arias Cañete, med ansvar för EU:s klimat- och energipolitik, kabinett. Pierre berättade om arbetet med EU:s arbete med en ny energipolitik i EU och om klimatförhandlingarna i Paris. Pierre sa att förutsättningarna är goda för ett framgångsrikt klimatavtal då det är ett internationellt avtal och att det innefattar alla system, som kan jämföras med Kyotoavtalet som endast innefattade 13%.  

160907 Jens Nilsson
Dagen avslutades med besök på Europaparlamentet där Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet. Han berättade om hur det är att arbeta i en internationell organisation som parlamentet och hur arbetet är organiserat. Jens Nilsson, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna berättade om sitt arbete med regionala frågor och transportfrågor i Europaparlamentet där han kände igen mycket från sin tidigare erfarenhet i kommunpolitiken.  Jens lyfte att det är viktigt att samarbeta med andra för att kunna påverka EU-politiken. 


Följande dagar besökte gruppen flera olika aktörer som arbetar med EU-politik däribland Sveriges Ständiga representation vid EU och Sveriges kommuner och landsting. Sista dagen fick lärarna möjlighet att träffa Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, med ansvar för frågor om handel med länder utanför EU, bland annat frihandelsavtalet med USA.

Jens Nilsson, Europaparlamentariker

Vill du göra studiebesök i EU?

North Sweden hjälper våra huvudmän i norra Sverige med att planera och genomföra studiebesök i Bryssel. Utifrån gruppens intressen och målsättning hjälper vi till att formulera programmen och hitta de nyckelpersoner som är intressanta att träffa.

Läs mer hur North Sweden kan hjälpa till med studiebesök

För mer information kontakta Martha Bahta

Allmänna nyheter

 • "State of Play": Framtidens regionalpolitik i ett osäkert läge

  2018-02-21

  Den 14 februari presenterade EU-kommissionen ett diskussionsunderlag avseende budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt, ”Post-2020”. Det som nu sägs är att det konkreta budgetförslaget kommer redan den 2 maj och har därmed flyttats fram ytterligare i tiden i syfte att ge mer tid för de helt klart komplicerade förhandlingar som följer. I förra ”State of Play” diskuterades hur debatten nu går övergripande om budgeten. I denna följer en fördjupning kring vad som går att tro om regionalpolitiken, den så kallade sammanhållningspolitiken, med sitt stöd till inte minst norra Sverige.

 • Umeå Universitet på besök

  2018-02-14

  Under förra veckan var en forskargrupp från Umeå Universitet på besök i Bryssel. Syftet var att få insikt i EU:s FOI-politik och dess effekter.

 • Praktikantrapport om nya Sidenvägen

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Swedens kontor i Bryssel hösten 2017 fick praktikanterna skriva rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner valde i samråd med Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden, att skriva sin rapport om handelsrutten ”Northern Axis- Sidenvägen” som sträcker sig mellan Kouvola i Finland och Xi’an i Kina, samt ruttens koppling till Norrbotten och Västerbotten.

 • North Sweden i Stockholm

  2018-02-12

  North Sweden medverkade på två arrangemang i Stockholm, dels ett seminarium i riksdagen samt ett seminarie om Västerbotten i Arktis på Granddagarna.

 • ”State of Play”: Skarpt läge för kommande budgetförslag i EU

  2018-01-31

  Förberedelserna pågår för fullt för kommande förslag om EU:s budget för 2021 och framåt, som ska presenteras under våren tillsammans med regleringarna för i princip allt i EU, inte minst regionalpolitiken. Diskussionen är livlig och osäkerheterna är stora med många motsättningar och till det Brexit. Det blir neddragningar och frågan är vad som blir kvar av EU:s regionalstöd till norra Sverige. Mikael Janson ger en lägesbild.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS