LTU Business på besök

2017-10-17

Den 6 oktober var LTU Business vid Luleå Tekniska Universitet, norra Sveriges största affärsutvecklingsföretag, hos North Sweden för att ta del av de senaste på EU:s innovationsagenda. Gruppen på cirka 30 personer, som började morgonen med ett besök på Europaparlamentets besökscenter Parlamentarium, fick på förmiddagen möjlighet att på North Sweden diskutera påverkanspolitik och OECD-studien för de 14 nordligaste regionerna i EU med Mikael Janson, direktör på North Sweden.

På eftermiddagen var det fokus på klusterpolitik och regionalt tillväxtarbete i EU med blicken framåt på EU:s forsknings- och innovationspolitik. EU-kommissionens direktorat för tillväxt var representerad av Carsten Schierenbeck som berättade om det senaste inom klusterpolitik och det regionala tillväxtarbetet som EU arbetar med.

171017ltu business

Carsten Schierenbeck om klusterpolitik och regional tillväxt

Efter det blev det Richard Tuffs från nätverket ERRIN som arbetar med FoI-frågor ur ett regionalt perspektiv som tog över och gav ett svep över EU:s innovationsagenda med startpunkt i den pågående diskussionen om EU:s framtid. Richard Tuffs, som innan varit direktör på ERRIN arbetar nu som Senior Adviser, berättade också om ERRIN och arbetet i ERRIN som North Sweden är medlem i. Från svenska Vinnova var kontorschefen Dan Andrée från Brysselkontoret på plats hos North Sweden för att tala om det svenska perspektivet på EU:s utveckling inom FoI-frågor och framtidens forskningsprogram som diskuteras i EU.Dagen avrundades med en gemensam diskussion med Richard Tuffs och Dan Andrée tillsammans med företrädarna från LTU Business.

Gry Holmgren Hafskjold, VD för LTU Business, poängterade att den OECD-rapport som nu finns och behandlar de utvecklingsbehov som finns i norra Sverige kommer vara ett mycket nyttigt referensmaterial i deras regionala arbete. Besökarna blev också imponerade över vilken skillnad det gör för norra Sverige att ha North Sweden European Office på plats i Bryssel. Gry Holmgren Hafskjold såg det som viktigt för LTU-business att besöka Bryssel:

 "LTU Business har drivit EU-projekt i över 25 år. En stor del av vår verksamhet i dag är direkt eller indirekt finansierad av EU, därför är det av stor vikt för oss att förstå hur EU:s framtida regionala- och forskningsprogram utformas och vad man ser som viktigt inför framtiden. Man kan hävda att det är långt från Luleå till EU:s huvudstad men jag tror att det är precis därför vi måste besöka Bryssel. Syns man inte så finns man inte och då blir det svårt för norra Sverige att påverka hur kommande utlysningar ser ut." 

/Sofia Baumgartner

 

 

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS