LTU Business på besök

2017-10-17

Den 6 oktober var LTU Business vid Luleå Tekniska Universitet, norra Sveriges största affärsutvecklingsföretag, hos North Sweden för att ta del av de senaste på EU:s innovationsagenda. Gruppen på cirka 30 personer, som började morgonen med ett besök på Europaparlamentets besökscenter Parlamentarium, fick på förmiddagen möjlighet att på North Sweden diskutera påverkanspolitik och OECD-studien för de 14 nordligaste regionerna i EU med Mikael Janson, direktör på North Sweden.

På eftermiddagen var det fokus på klusterpolitik och regionalt tillväxtarbete i EU med blicken framåt på EU:s forsknings- och innovationspolitik. EU-kommissionens direktorat för tillväxt var representerad av Carsten Schierenbeck som berättade om det senaste inom klusterpolitik och det regionala tillväxtarbetet som EU arbetar med.

171017ltu business

Carsten Schierenbeck om klusterpolitik och regional tillväxt

Efter det blev det Richard Tuffs från nätverket ERRIN som arbetar med FoI-frågor ur ett regionalt perspektiv som tog över och gav ett svep över EU:s innovationsagenda med startpunkt i den pågående diskussionen om EU:s framtid. Richard Tuffs, som innan varit direktör på ERRIN arbetar nu som Senior Adviser, berättade också om ERRIN och arbetet i ERRIN som North Sweden är medlem i. Från svenska Vinnova var kontorschefen Dan Andrée från Brysselkontoret på plats hos North Sweden för att tala om det svenska perspektivet på EU:s utveckling inom FoI-frågor och framtidens forskningsprogram som diskuteras i EU.Dagen avrundades med en gemensam diskussion med Richard Tuffs och Dan Andrée tillsammans med företrädarna från LTU Business.

Gry Holmgren Hafskjold, VD för LTU Business, poängterade att den OECD-rapport som nu finns och behandlar de utvecklingsbehov som finns i norra Sverige kommer vara ett mycket nyttigt referensmaterial i deras regionala arbete. Besökarna blev också imponerade över vilken skillnad det gör för norra Sverige att ha North Sweden European Office på plats i Bryssel. Gry Holmgren Hafskjold såg det som viktigt för LTU-business att besöka Bryssel:

 "LTU Business har drivit EU-projekt i över 25 år. En stor del av vår verksamhet i dag är direkt eller indirekt finansierad av EU, därför är det av stor vikt för oss att förstå hur EU:s framtida regionala- och forskningsprogram utformas och vad man ser som viktigt inför framtiden. Man kan hävda att det är långt från Luleå till EU:s huvudstad men jag tror att det är precis därför vi måste besöka Bryssel. Syns man inte så finns man inte och då blir det svårt för norra Sverige att påverka hur kommande utlysningar ser ut." 

/Sofia Baumgartner

 

 

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS