Norra Sverige i Almedalen debatterar för ett starkare EU

2018-07-04

Under Almedalen är norra Sverige engagerat i olika aktiviteter för att stärka regionens intressen. Under veckan diskuteras också EU-relevanta frågor. Bland annat arrangerade Region Västerbotten med regionrådet Erik Bergkvist tillika ordförande för Europaforum Norra Sverige ett särskilt EU-mingel den 2 juli öppet för vem som ville att ge sin syn på EU och hur EU bör utvecklas. Erik Bergkvist medverkade även i paneldebatter arrangerade av EU-kommissionen i Sverige på ”Europahuset” i Almedalen såsom en debatt den 3 juli om EU:s budget ”Hur mycket ska Sverige betala? – Och till vad?”

Europaforum Norra Sverige och North Sweden har under flera år samverkat i olika sammanhang med EU-kommissionens representation i Sverige, såsom medverkan från deras sida vid seminarier i Almedalen under tidigare år. I år var det EU-kommissionen som bjöd in norra Sverige. Bland frågorna som diskuterades var sammanhållningspolitikens betydelse för Region Västerbotten genom det återflöde av EU-stöd i olika former som det ger.

Erik Bergkvist berättade inledningsvis om åttagruppen som tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en arbetsgrupp som analyserar sammanhållningspolitiken och för en öppen dialog med företrädare från Regeringen från vars håll det finns en annorlunda uppfattning som går emot regionernas inställning till sammanhållningspolitikens mervärde.

Utvecklingsarbetet i regionerna med hjälp av EU:s olika fonder sker på regional nivå och nationell nivå är egentligen aldrig inblandade i detta viktiga utvecklingsarbete ute i landet. Därför bör det stora engagemang och den kunskap som finns ute i regionerna belysas, därtill om värdet av sammanhållningspolitikens fondmedel som Sverige tar emot samt hur pengarna faktiskt gör skillnad.

Sammanhållningspolitiken är en tillväxtspolitik för hela Europa

Mervärden av sammanhållningspolitiken kräver ett samarbete mellan län, regioner och Europa. Om man blickar ut i EU är sammanhållningspolitiken en tillväxtspolitik för hela Europa eftersom kunskapsutbyten och utvecklingsprojekt sker mellan regioner inte bara i Sverige men i andra medlemsländer.

Det som har lyfts alldeles för få gånger i Almedalen detta år, enligt Erik, är den långa period av fred som EU åtnjutit mycket tack vare det europeiska samarbetet. Fred som EU lyckats stabilisera mellan medlemsländerna är själva grunden för att vi ens kan diskutera en gemensam EU-budget. Det gäller därför att tillsammans skapa konkurrenskraft, välfärdsidéer och utveckling med andra regioner.

”I dagsläget är det för mycket fokus på medlemsavgiften, andra frågor vi regioner lyfter fram får inte plats i mediabruset. Om vi accepterar medlemsavgiften finns det oerhört många saker vi skulle kunna genomföra.”

Hans Dahlgren, statsministerns statssekreterare för EU- och utrikesfrågor, budskap var i gengäld att ”lägger man på måste man också ta bort, man kan inte bara fortsätta att lägga på och låta medborgarna stå för de extra skatterna” då han framförde att EU har många nya prioriteringar såsom miljöåtgärder och migrationsåtgärder som Sverige måste vara med att finansiera.

Carola Gunnarsson, SKL, belyste neddragningarna som EU-kommissionen föreslagit inom sammanhållningspolitiken och CAP:en och lyfte frågan ”är det landsbygdens folk som ska klara finansiering av EU eller har vi ett system där hela landet kan dra fördelar av ett EU-medlemskap och vara med i ökad grad i fråga om finansiering?”.

”Låt oss prata lite mindre pengar och lite mer vad vi vill göra”, avrundade Erik med under paneldebatten i Almedalen.

almedalen

Erik Bergkvist, Region Västerbotten tillsammans med Hans Dahlgren, statssekreterare, Carola Gunnarsson, SKL, Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen.

Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där Erik argumenterar för ett starkare Sverige

Se hela paneldebatten på EU-kommissionen i Sverige:s facebook- sida

Läs om Västerbottens EU-seminarium under Almedalen 2016

/Julia Hanson

Allmänna nyheter

 • Tack Anthony Scully!

  2018-07-04

  Tony har varit ansvarig för forskning och innovation och efter tre år på North Sweden, ska Tony Scully nu fortsätta sin karriär på Linnéuniversitetet i Kalmar.

 • Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

  2018-07-04

  Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

 • Norra Sverige i Almedalen debatterar för ett starkare EU

  2018-07-04

  Under Almedalen är norra Sverige engagerat i olika aktiviteter för att stärka regionens intressen. Under veckan diskuteras också EU-relevanta frågor. Bland annat arrangerade Region Västerbotten med regionrådet Erik Bergkvist tillika ordförande för Europaforum Norra Sverige ett särskilt EU-mingel den 2 juli öppet för vem som ville att ge sin syn på EU och hur EU bör utvecklas. Erik Bergkvist medverkade även i paneldebatter arrangerade av EU-kommissionen i Sverige på ”Europahuset” i Almedalen såsom en debatt den 3 juli om EU:s budget ”Hur mycket ska Sverige betala? – Och till vad?”

 • Tack till Julia och Andreas!

  2018-07-02

  Nu när sommaren tar vid tackar North Sweden för praktikanterna Julia och Andreas insatser och deras tid på kontoret mellan 22 januari- 22 juni och önskar dem lycka till!

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS