Norra Sverige i Almedalen debatterar för ett starkare EU

2018-07-04

Under Almedalen är norra Sverige engagerat i olika aktiviteter för att stärka regionens intressen. Under veckan diskuteras också EU-relevanta frågor. Bland annat arrangerade Region Västerbotten med regionrådet Erik Bergkvist tillika ordförande för Europaforum Norra Sverige ett särskilt EU-mingel den 2 juli öppet för vem som ville att ge sin syn på EU och hur EU bör utvecklas. Erik Bergkvist medverkade även i paneldebatter arrangerade av EU-kommissionen i Sverige på ”Europahuset” i Almedalen såsom en debatt den 3 juli om EU:s budget ”Hur mycket ska Sverige betala? – Och till vad?”

Europaforum Norra Sverige och North Sweden har under flera år samverkat i olika sammanhang med EU-kommissionens representation i Sverige, såsom medverkan från deras sida vid seminarier i Almedalen under tidigare år. I år var det EU-kommissionen som bjöd in norra Sverige. Bland frågorna som diskuterades var sammanhållningspolitikens betydelse för Region Västerbotten genom det återflöde av EU-stöd i olika former som det ger.

Erik Bergkvist berättade inledningsvis om åttagruppen som tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en arbetsgrupp som analyserar sammanhållningspolitiken och för en öppen dialog med företrädare från Regeringen från vars håll det finns en annorlunda uppfattning som går emot regionernas inställning till sammanhållningspolitikens mervärde.

Utvecklingsarbetet i regionerna med hjälp av EU:s olika fonder sker på regional nivå och nationell nivå är egentligen aldrig inblandade i detta viktiga utvecklingsarbete ute i landet. Därför bör det stora engagemang och den kunskap som finns ute i regionerna belysas, därtill om värdet av sammanhållningspolitikens fondmedel som Sverige tar emot samt hur pengarna faktiskt gör skillnad.

Sammanhållningspolitiken är en tillväxtspolitik för hela Europa

Mervärden av sammanhållningspolitiken kräver ett samarbete mellan län, regioner och Europa. Om man blickar ut i EU är sammanhållningspolitiken en tillväxtspolitik för hela Europa eftersom kunskapsutbyten och utvecklingsprojekt sker mellan regioner inte bara i Sverige men i andra medlemsländer.

Det som har lyfts alldeles för få gånger i Almedalen detta år, enligt Erik, är den långa period av fred som EU åtnjutit mycket tack vare det europeiska samarbetet. Fred som EU lyckats stabilisera mellan medlemsländerna är själva grunden för att vi ens kan diskutera en gemensam EU-budget. Det gäller därför att tillsammans skapa konkurrenskraft, välfärdsidéer och utveckling med andra regioner.

”I dagsläget är det för mycket fokus på medlemsavgiften, andra frågor vi regioner lyfter fram får inte plats i mediabruset. Om vi accepterar medlemsavgiften finns det oerhört många saker vi skulle kunna genomföra.”

Hans Dahlgren, statsministerns statssekreterare för EU- och utrikesfrågor, budskap var i gengäld att ”lägger man på måste man också ta bort, man kan inte bara fortsätta att lägga på och låta medborgarna stå för de extra skatterna” då han framförde att EU har många nya prioriteringar såsom miljöåtgärder och migrationsåtgärder som Sverige måste vara med att finansiera.

Carola Gunnarsson, SKL, belyste neddragningarna som EU-kommissionen föreslagit inom sammanhållningspolitiken och CAP:en och lyfte frågan ”är det landsbygdens folk som ska klara finansiering av EU eller har vi ett system där hela landet kan dra fördelar av ett EU-medlemskap och vara med i ökad grad i fråga om finansiering?”.

”Låt oss prata lite mindre pengar och lite mer vad vi vill göra”, avrundade Erik med under paneldebatten i Almedalen.

almedalen

Erik Bergkvist, Region Västerbotten tillsammans med Hans Dahlgren, statssekreterare, Carola Gunnarsson, SKL, Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen.

Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där Erik argumenterar för ett starkare Sverige

Se hela paneldebatten på EU-kommissionen i Sverige:s facebook- sida

Läs om Västerbottens EU-seminarium under Almedalen 2016

/Julia Hanson

Allmänna nyheter

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

 • Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

  2018-10-31

  Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

 • Sverige har EU:s mest hållbara demokrati enligt undersökning

  2018-10-29

  Den tyska stiftelsen Bertelsmann har sammanställt hundratalet indikationer för att mäta demokrati och gott styre i EU- och OECD-länderna. Resultatet för 2018 visar en negativ trend i flera EU-länder. I 16 av 28 EU-länder har det, enligt Bertelsmanns index, skett en försämring när det kommer till demokrati. Stiftelsen säger att växande partipolarisering och tilltagande populistiska krafter är de bakomliggande orsakerna till den negativa trenden.

 • Gymnasieelever från Skellefteå i Bryssel under studiebesöket ”EU på riktigt”

  2018-10-24

  North Sweden fick den 17 oktober besök av elever från Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå genom projektet ”EU på riktigt” som Skellefteå kommun står bakom. North Sweden hade gjort ett program och guidade Axel Bergkvist och Klara-Lovisa Rogersdotter samt deras lärare Daniel Strömberg i Bryssel som fick möjlighet att besöka några internationella aktörer på Bryssel-arenan och öka sin kunskap om EU. De besökte bland annat Europeiska Kommissionen, Svenskt Näringsliv, Europaparlamentet, Sveriges ständiga representation samt European Federation of Journalists (EFJ).

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS