Norra Sverige i Almedalen debatterar för ett starkare EU

2018-07-04

Under Almedalen är norra Sverige engagerat i olika aktiviteter för att stärka regionens intressen. Under veckan diskuteras också EU-relevanta frågor. Bland annat arrangerade Region Västerbotten med regionrådet Erik Bergkvist tillika ordförande för Europaforum Norra Sverige ett särskilt EU-mingel den 2 juli öppet för vem som ville att ge sin syn på EU och hur EU bör utvecklas. Erik Bergkvist medverkade även i paneldebatter arrangerade av EU-kommissionen i Sverige på ”Europahuset” i Almedalen såsom en debatt den 3 juli om EU:s budget ”Hur mycket ska Sverige betala? – Och till vad?”

Europaforum Norra Sverige och North Sweden har under flera år samverkat i olika sammanhang med EU-kommissionens representation i Sverige, såsom medverkan från deras sida vid seminarier i Almedalen under tidigare år. I år var det EU-kommissionen som bjöd in norra Sverige. Bland frågorna som diskuterades var sammanhållningspolitikens betydelse för Region Västerbotten genom det återflöde av EU-stöd i olika former som det ger.

Erik Bergkvist berättade inledningsvis om åttagruppen som tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en arbetsgrupp som analyserar sammanhållningspolitiken och för en öppen dialog med företrädare från Regeringen från vars håll det finns en annorlunda uppfattning som går emot regionernas inställning till sammanhållningspolitikens mervärde.

Utvecklingsarbetet i regionerna med hjälp av EU:s olika fonder sker på regional nivå och nationell nivå är egentligen aldrig inblandade i detta viktiga utvecklingsarbete ute i landet. Därför bör det stora engagemang och den kunskap som finns ute i regionerna belysas, därtill om värdet av sammanhållningspolitikens fondmedel som Sverige tar emot samt hur pengarna faktiskt gör skillnad.

Sammanhållningspolitiken är en tillväxtspolitik för hela Europa

Mervärden av sammanhållningspolitiken kräver ett samarbete mellan län, regioner och Europa. Om man blickar ut i EU är sammanhållningspolitiken en tillväxtspolitik för hela Europa eftersom kunskapsutbyten och utvecklingsprojekt sker mellan regioner inte bara i Sverige men i andra medlemsländer.

Det som har lyfts alldeles för få gånger i Almedalen detta år, enligt Erik, är den långa period av fred som EU åtnjutit mycket tack vare det europeiska samarbetet. Fred som EU lyckats stabilisera mellan medlemsländerna är själva grunden för att vi ens kan diskutera en gemensam EU-budget. Det gäller därför att tillsammans skapa konkurrenskraft, välfärdsidéer och utveckling med andra regioner.

”I dagsläget är det för mycket fokus på medlemsavgiften, andra frågor vi regioner lyfter fram får inte plats i mediabruset. Om vi accepterar medlemsavgiften finns det oerhört många saker vi skulle kunna genomföra.”

Hans Dahlgren, statsministerns statssekreterare för EU- och utrikesfrågor, budskap var i gengäld att ”lägger man på måste man också ta bort, man kan inte bara fortsätta att lägga på och låta medborgarna stå för de extra skatterna” då han framförde att EU har många nya prioriteringar såsom miljöåtgärder och migrationsåtgärder som Sverige måste vara med att finansiera.

Carola Gunnarsson, SKL, belyste neddragningarna som EU-kommissionen föreslagit inom sammanhållningspolitiken och CAP:en och lyfte frågan ”är det landsbygdens folk som ska klara finansiering av EU eller har vi ett system där hela landet kan dra fördelar av ett EU-medlemskap och vara med i ökad grad i fråga om finansiering?”.

”Låt oss prata lite mindre pengar och lite mer vad vi vill göra”, avrundade Erik med under paneldebatten i Almedalen.

almedalen

Erik Bergkvist, Region Västerbotten tillsammans med Hans Dahlgren, statssekreterare, Carola Gunnarsson, SKL, Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen.

Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där Erik argumenterar för ett starkare Sverige

Se hela paneldebatten på EU-kommissionen i Sverige:s facebook- sida

Läs om Västerbottens EU-seminarium under Almedalen 2016

/Julia Hanson

Allmänna nyheter

 • EU Arctic Forum ”Knowing, developing and connecting Arctic” med urfolksdialog

  2018-09-20

  Den 17 september gick det första EU Arctic Forum i regi av EU-kommissionen av stapeln i Bryssel. Temat ”förstå, utveckla och förena Arktis” inkluderade även den årliga dialogen med den arktiska ursprungsbefolkningen. Företrädare från regioner och EU, forskning samt näringsliv och nationella Arktiska aktörer var på plats. Diskussioner om bland annat bredbandsförsörjning i Arktis, handelsmöjligheter, hållbara och innovativa utvecklingsmöjligheter byggde på den arktiska samrådsrapport i EU som nätverket för Northern Sparsely Populated Area (NSPA) bidragit till avseende EU:s framtida investeringsstöd till det nordligaste Europa. Från hemregionerna medverkade Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten, och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Med från norra Sverige fanns även Åsa Larsson-Blind företrädande Samerådet.

 • Vi välkomnar höstens praktikanter, Michaela och Stina!

  2018-09-20

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Michaela och Stina kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS