Norra Sverige mötte Juncker

2017-12-13

En delegation av Europas ledande regioner med Erik Bergkvist, regionråd i Västerbotten och ordförande i Europaforum Norra Sverige, träffade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att diskutera och överlämnade ett förslag om en moderniserad sammanhållningspolitik med regionerna i centrum för EU. EU-kommissionen uppmanas att för sitt framtida lagstiftningspaket avseende EU:s budget efter 2020, som ska offentliggöras i maj 2018, samt sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, fortsatt ge stöd till regionernas utveckling till gagn för hela Europa.

– Vi nådde fram bra med vårt budskap om att det behövs en sammanhållningspolitik för hela Europa även i framtiden och att den lokala och regionala nivån är avgörande för att lyckas genomföra politiken. Jag tycker också att vi fick bra respons från Juncker om det, sa Erik Bergkvist.

Erik+juncker

Som ledamot i CPMR:s Europastyrelse (nätverket för maritima och perifera regioner i Europa) har Erik Bergkvist, ordförande för Region Västerbotten, vid ett möte i Bryssel 7 december träffat EU:s yttersta ledning, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, tillsammans med en CPMR-delegation bestående av fem  regionala ordföranden från Bretagne, Frankrike, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, Toscana, Italien, samt Azorerna, Portugal samt Västerbotten, Sverige.

President Juncker uppmanade regionerna att försätta påverka EU-politiken:

– EU är alla Europas regioner. Jag är ett fan av sammanhållningspolitiken, som måste bevaras, alltid med hänsyn till regionerna, sa ordförande Juncker.

Regionerna ser med oro på signalerna om att medel till regional utveckling minskar
I och med Brexit och att Storbritannien lämnar EU, samtidigt som EU förväntas hantera utmaningar som migration, säkerhet och försvar, är risken stor att medlen för regional utveckling minskar under nästa budgetperiod. I maj ska förslag till EU:s långtidsbudget för nästa programperiod från 2021 och framåt presenteras och med det hur stor budgetposten till regional utveckling blir. Idag står regionalpolitiken för en tredjedel av EU:s budget. Just nu pågår i EU ett intensivt arbete med förberedelser och förhandlingar där regionerna är intensivt engagerade i debatten och arbetet i EU, inte minst från norra Sverige.

– Vi är redan i uppstartsfasen av nästa programperiod, och det är just nu vi har möjlighet att påverka innehållet. Man kan välja att försöka vara med och forma framtiden eller ställa sig utanför. Gör man det senare har man förverkat sin rätt att tycka att det blev fel efteråt, sa Erik Bergkvist.

Under mötet överlämnade CPMR-företrädarna ett öppet brev med fem nyckelmeddelanden:

1) Sammanhållningspolitiken måste fortsätta att innefatta alla europeiska regioner och medborgare för perioden efter 2020, samtidigt som målen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning uppnås. Den inre marknaden behöver sammanhållningspolitiken för att fungera effektivt, och det främjar samarbete mellan medborgare, regioner och länder.

2) Europeiska socialfonden (ESF) måste fortsätta att vara en integrerad del av sammanhållningspolitiken för att säkerställa att EU:s förnyade fokus på ett socialt Europa kan uppnås. ESF har en viktig territoriell dimension som speglar regionala kompetensområden i hela Europa.

3) Sammanhållningspolitiken behöver en stark budget efter 2020, så att regionerna kan fortsätta att leverera till det europeiska mervärdet i enlighet med det som fastställs i EU-fördragen. För att minska regionala skillnader och ge ekonomisk och social balans i kriser, till att främja europeisk solidaritet och konkurrenskraft, behöver Europa en stark sammanhållningspolitik mer än någonsin.

4) Sammanhållningspolitiken kan inte tillåtas bli ett instrument för att enkom få medlemsstaterna att genomföra strukturreformer kopplat till nationell uppföljning. Om sammanhållningspolitiken ska behålla sin "raison d'être" inom ramen för de gemensamma nationella ekonomiska uppföljningssystemen i EU krävs istället att de även inbegriper fokus på regional utveckling.

5) Sammanhållningspolitikens grundläggande principer, såsom delad förvaltning, partnerskap och gemensam styrning mellan olika nivåer, EU, nationellt och regionalt, måste upprätthållas. Det bygger på förtroende, regional självbestämmande och smarta processer för att definiera EU: s och ländernas gemensamma prioriteringar.

CPMR har publicerat en analys som visar effekten av nedskärningar som föreslås i ett internt dokument från EU-kommissionens, på landsbasis för deras anslag till sammanhållningspolitik, ta del av det här

CPMR-delegationen bestod av:

• Vasco Cordeiro, ordförande för CPMR och ordförande för Azorernas regionala regering

• Dr Erik Bergkvist, Region Västerbottens ordförande

• Loïg Chesnais-Girard, ordförande för Regionkommittén i Bretagne

• Enrico Rossi, ordförande i Toscana Region och vice ordförande i CPMR

• Dr. Christian Frenzel, stats- och kansler i Mecklenburg-Vorpommern

• Eleni Marianou, generalsekreterare för CPMR

 

 

Allmänna nyheter

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

 • Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

  2018-10-31

  Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS