Norra Sverige mötte Juncker

2017-12-13

En delegation av Europas ledande regioner med Erik Bergkvist, regionråd i Västerbotten och ordförande i Europaforum Norra Sverige, träffade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att diskutera och överlämnade ett förslag om en moderniserad sammanhållningspolitik med regionerna i centrum för EU. EU-kommissionen uppmanas att för sitt framtida lagstiftningspaket avseende EU:s budget efter 2020, som ska offentliggöras i maj 2018, samt sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, fortsatt ge stöd till regionernas utveckling till gagn för hela Europa.

– Vi nådde fram bra med vårt budskap om att det behövs en sammanhållningspolitik för hela Europa även i framtiden och att den lokala och regionala nivån är avgörande för att lyckas genomföra politiken. Jag tycker också att vi fick bra respons från Juncker om det, sa Erik Bergkvist.

Erik+juncker

Som ledamot i CPMR:s Europastyrelse (nätverket för maritima och perifera regioner i Europa) har Erik Bergkvist, ordförande för Region Västerbotten, vid ett möte i Bryssel 7 december träffat EU:s yttersta ledning, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, tillsammans med en CPMR-delegation bestående av fem  regionala ordföranden från Bretagne, Frankrike, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, Toscana, Italien, samt Azorerna, Portugal samt Västerbotten, Sverige.

President Juncker uppmanade regionerna att försätta påverka EU-politiken:

– EU är alla Europas regioner. Jag är ett fan av sammanhållningspolitiken, som måste bevaras, alltid med hänsyn till regionerna, sa ordförande Juncker.

Regionerna ser med oro på signalerna om att medel till regional utveckling minskar
I och med Brexit och att Storbritannien lämnar EU, samtidigt som EU förväntas hantera utmaningar som migration, säkerhet och försvar, är risken stor att medlen för regional utveckling minskar under nästa budgetperiod. I maj ska förslag till EU:s långtidsbudget för nästa programperiod från 2021 och framåt presenteras och med det hur stor budgetposten till regional utveckling blir. Idag står regionalpolitiken för en tredjedel av EU:s budget. Just nu pågår i EU ett intensivt arbete med förberedelser och förhandlingar där regionerna är intensivt engagerade i debatten och arbetet i EU, inte minst från norra Sverige.

– Vi är redan i uppstartsfasen av nästa programperiod, och det är just nu vi har möjlighet att påverka innehållet. Man kan välja att försöka vara med och forma framtiden eller ställa sig utanför. Gör man det senare har man förverkat sin rätt att tycka att det blev fel efteråt, sa Erik Bergkvist.

Under mötet överlämnade CPMR-företrädarna ett öppet brev med fem nyckelmeddelanden:

1) Sammanhållningspolitiken måste fortsätta att innefatta alla europeiska regioner och medborgare för perioden efter 2020, samtidigt som målen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning uppnås. Den inre marknaden behöver sammanhållningspolitiken för att fungera effektivt, och det främjar samarbete mellan medborgare, regioner och länder.

2) Europeiska socialfonden (ESF) måste fortsätta att vara en integrerad del av sammanhållningspolitiken för att säkerställa att EU:s förnyade fokus på ett socialt Europa kan uppnås. ESF har en viktig territoriell dimension som speglar regionala kompetensområden i hela Europa.

3) Sammanhållningspolitiken behöver en stark budget efter 2020, så att regionerna kan fortsätta att leverera till det europeiska mervärdet i enlighet med det som fastställs i EU-fördragen. För att minska regionala skillnader och ge ekonomisk och social balans i kriser, till att främja europeisk solidaritet och konkurrenskraft, behöver Europa en stark sammanhållningspolitik mer än någonsin.

4) Sammanhållningspolitiken kan inte tillåtas bli ett instrument för att enkom få medlemsstaterna att genomföra strukturreformer kopplat till nationell uppföljning. Om sammanhållningspolitiken ska behålla sin "raison d'être" inom ramen för de gemensamma nationella ekonomiska uppföljningssystemen i EU krävs istället att de även inbegriper fokus på regional utveckling.

5) Sammanhållningspolitikens grundläggande principer, såsom delad förvaltning, partnerskap och gemensam styrning mellan olika nivåer, EU, nationellt och regionalt, måste upprätthållas. Det bygger på förtroende, regional självbestämmande och smarta processer för att definiera EU: s och ländernas gemensamma prioriteringar.

CPMR har publicerat en analys som visar effekten av nedskärningar som föreslås i ett internt dokument från EU-kommissionens, på landsbasis för deras anslag till sammanhållningspolitik, ta del av det här

CPMR-delegationen bestod av:

• Vasco Cordeiro, ordförande för CPMR och ordförande för Azorernas regionala regering

• Dr Erik Bergkvist, Region Västerbottens ordförande

• Loïg Chesnais-Girard, ordförande för Regionkommittén i Bretagne

• Enrico Rossi, ordförande i Toscana Region och vice ordförande i CPMR

• Dr. Christian Frenzel, stats- och kansler i Mecklenburg-Vorpommern

• Eleni Marianou, generalsekreterare för CPMR

 

 

Allmänna nyheter

 • Stort tack till våra praktikanter Sofia och Lovisa!

  2018-01-16

  Det är dags för höstens fantastiska praktikanter att lämna oss. Genom sin praktik har de hjälpt till med det praktiska på kontoret, rapporterat om EU-frågor och nyheter samt tagit hand om våra besökare från regionen. Vi vill tacka Sofia och Lovisa för arbetet de gjort under sina fem månader hos oss och passa på att ställa några frågor om deras tid i Bryssel.

 • Nya samråd publicerade

  2018-01-16

  EU-kommissionen har nu öppnat flertalet samrådsprocesser inom aktuella EU-frågor. Missa inte din chans att påverka EU:s framtida budget efter 2020.

 • Oenighet om EU:s budget

  2018-01-15

  Hur förändras EU:s budget efter Brexit? Ska glappet fyllas av ökad betalning från de resterande 27 medlemsländerna eller ska man skära ned på jordbruks- och regionalstöden.

 • Norra Sverige mötte Juncker

  2017-12-13

  Europas ledande regioner med Erik Bergkvist, regionråd i Västerbotten och ordförande i Europaforum Norra Sverige, träffade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

 • 190 miljoner till Övre Norrland

  2017-12-12

  22 projekt i Övre Norrland kommer få över 190 miljoner kronor i EU-medel. Pengarna beviljades av Strukturfondspartnerskapet till allt ifrån transport till besöksnäring.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS