Norra Sverige mötte Juncker

2017-12-13

En delegation av Europas ledande regioner med Erik Bergkvist, regionråd i Västerbotten och ordförande i Europaforum Norra Sverige, träffade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att diskutera och överlämnade ett förslag om en moderniserad sammanhållningspolitik med regionerna i centrum för EU. EU-kommissionen uppmanas att för sitt framtida lagstiftningspaket avseende EU:s budget efter 2020, som ska offentliggöras i maj 2018, samt sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, fortsatt ge stöd till regionernas utveckling till gagn för hela Europa.

– Vi nådde fram bra med vårt budskap om att det behövs en sammanhållningspolitik för hela Europa även i framtiden och att den lokala och regionala nivån är avgörande för att lyckas genomföra politiken. Jag tycker också att vi fick bra respons från Juncker om det, sa Erik Bergkvist.

Erik+juncker

Som ledamot i CPMR:s Europastyrelse (nätverket för maritima och perifera regioner i Europa) har Erik Bergkvist, ordförande för Region Västerbotten, vid ett möte i Bryssel 7 december träffat EU:s yttersta ledning, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, tillsammans med en CPMR-delegation bestående av fem  regionala ordföranden från Bretagne, Frankrike, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, Toscana, Italien, samt Azorerna, Portugal samt Västerbotten, Sverige.

President Juncker uppmanade regionerna att försätta påverka EU-politiken:

– EU är alla Europas regioner. Jag är ett fan av sammanhållningspolitiken, som måste bevaras, alltid med hänsyn till regionerna, sa ordförande Juncker.

Regionerna ser med oro på signalerna om att medel till regional utveckling minskar
I och med Brexit och att Storbritannien lämnar EU, samtidigt som EU förväntas hantera utmaningar som migration, säkerhet och försvar, är risken stor att medlen för regional utveckling minskar under nästa budgetperiod. I maj ska förslag till EU:s långtidsbudget för nästa programperiod från 2021 och framåt presenteras och med det hur stor budgetposten till regional utveckling blir. Idag står regionalpolitiken för en tredjedel av EU:s budget. Just nu pågår i EU ett intensivt arbete med förberedelser och förhandlingar där regionerna är intensivt engagerade i debatten och arbetet i EU, inte minst från norra Sverige.

– Vi är redan i uppstartsfasen av nästa programperiod, och det är just nu vi har möjlighet att påverka innehållet. Man kan välja att försöka vara med och forma framtiden eller ställa sig utanför. Gör man det senare har man förverkat sin rätt att tycka att det blev fel efteråt, sa Erik Bergkvist.

Under mötet överlämnade CPMR-företrädarna ett öppet brev med fem nyckelmeddelanden:

1) Sammanhållningspolitiken måste fortsätta att innefatta alla europeiska regioner och medborgare för perioden efter 2020, samtidigt som målen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning uppnås. Den inre marknaden behöver sammanhållningspolitiken för att fungera effektivt, och det främjar samarbete mellan medborgare, regioner och länder.

2) Europeiska socialfonden (ESF) måste fortsätta att vara en integrerad del av sammanhållningspolitiken för att säkerställa att EU:s förnyade fokus på ett socialt Europa kan uppnås. ESF har en viktig territoriell dimension som speglar regionala kompetensområden i hela Europa.

3) Sammanhållningspolitiken behöver en stark budget efter 2020, så att regionerna kan fortsätta att leverera till det europeiska mervärdet i enlighet med det som fastställs i EU-fördragen. För att minska regionala skillnader och ge ekonomisk och social balans i kriser, till att främja europeisk solidaritet och konkurrenskraft, behöver Europa en stark sammanhållningspolitik mer än någonsin.

4) Sammanhållningspolitiken kan inte tillåtas bli ett instrument för att enkom få medlemsstaterna att genomföra strukturreformer kopplat till nationell uppföljning. Om sammanhållningspolitiken ska behålla sin "raison d'être" inom ramen för de gemensamma nationella ekonomiska uppföljningssystemen i EU krävs istället att de även inbegriper fokus på regional utveckling.

5) Sammanhållningspolitikens grundläggande principer, såsom delad förvaltning, partnerskap och gemensam styrning mellan olika nivåer, EU, nationellt och regionalt, måste upprätthållas. Det bygger på förtroende, regional självbestämmande och smarta processer för att definiera EU: s och ländernas gemensamma prioriteringar.

CPMR har publicerat en analys som visar effekten av nedskärningar som föreslås i ett internt dokument från EU-kommissionens, på landsbasis för deras anslag till sammanhållningspolitik, ta del av det här

CPMR-delegationen bestod av:

• Vasco Cordeiro, ordförande för CPMR och ordförande för Azorernas regionala regering

• Dr Erik Bergkvist, Region Västerbottens ordförande

• Loïg Chesnais-Girard, ordförande för Regionkommittén i Bretagne

• Enrico Rossi, ordförande i Toscana Region och vice ordförande i CPMR

• Dr. Christian Frenzel, stats- och kansler i Mecklenburg-Vorpommern

• Eleni Marianou, generalsekreterare för CPMR

 

 

Allmänna nyheter

 • Norra Sveriges internetförsörjning framhävs i Eurostats årsbok 2018

  2018-09-25

  EU:s statistikmyndighet Eurostat har publicerat ny statistik för europeiska regioner och städer i 2018 års årsbok. Eurostats uppgifter används ofta som underlag i planeringen av EU:s regionalpolitik och innehåller en rad olika uppgifter om regioners förutsättningar som bland annat rör ekonomi, hälsa och arbetsmarknad. Årsboken 2018 visar bland annat att Övre Norrland är framstående i försörjning av internet och bredband och är en av de regioner i EU som använder internet mest, då majoriteten av regionens befolkning använder internet dagligen tack vare den goda bredbandsförsörjningen.

 • EU Arctic Forum ”Knowing, developing and connecting Arctic” med urfolksdialog

  2018-09-20

  Den 17 september gick det första EU Arctic Forum i regi av EU-kommissionen av stapeln i Bryssel. Temat ”förstå, utveckla och förena Arktis” inkluderade även den årliga dialogen med den arktiska ursprungsbefolkningen. Företrädare från regioner och EU, forskning samt näringsliv och nationella Arktiska aktörer var på plats. Diskussioner om bland annat bredbandsförsörjning i Arktis, handelsmöjligheter, hållbara och innovativa utvecklingsmöjligheter byggde på den arktiska samrådsrapport i EU som nätverket för Northern Sparsely Populated Area (NSPA) bidragit till avseende EU:s framtida investeringsstöd till det nordligaste Europa. Från hemregionerna medverkade Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten, och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Med från norra Sverige fanns även Åsa Larsson-Blind företrädande Samerådet.

 • Vi välkomnar höstens praktikanter, Michaela och Stina!

  2018-09-20

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Michaela och Stina kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS