North Sweden i Almedalen – här kan du ta del av informationen i efterhand

2017-09-06

North Sweden medverkade under Almedalen genom att delta i flera olika seminarier tillsammans med flera andra aktörer från Norrbotten och Västerbotten. Frågor i fokus var infrastruktur, Arktis och framtidens regionalpolitik utifrån OECD:s rekommendationer.

Var du inte där? Nu finns samtliga seminarier tillgängliga online.

Arktiskt transport Café med Pat Cox
Den 4 juli anordnade North Sweden European Office i nära samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten “Arctic Transport Café”, ett seminarium för diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen på Northern Axis sträckorna Narvik-Malmbanan-Luleå samt Midway Alignment Umeå-Vaasa.

Läs North Swedens nyhet om eventet och Pat Coxs besök i Almedalen: /transportpolitik/nyheter/pat-cox-i-almedalen.aspx

Är det någon mening med att kalla norra Sverige arktiskt?
North Swedens direktör Mikael Janson medverkade i en diskussion om norra Sverige är Arktiskt eller inte i regi av Umeå Universitet.

I seminariet gav Mikael Janson en resumé över EU:s ökande engagemang för Arktis och det regionala arbetet från svensk, finsk och norsk sida att tillförsäkra att EU utgår från sina nordligaste regioners intressen och perspektiv och hur det idag har en direkt betydelse för EU:s framtida intresse i att bidra till regionernas utveckling.

Arktis på agendan - seminarium i Almedalen (video)

Europaforum Norra Sveriges seminarium i Almedalen om NSPA-studien

Europaforum Norra Sverige, EFNS, anordnade ett seminarium om OECD:s studie över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med OECD och Näringsdepartementet på plats. Mikael Janson, direktör North Sweden, modererade seminariet.

OECD-seminariet i Almedalen (video)

Läs North Swedens nyhet om OECD och Arktis på agendan: /norra-sverige-i-eu/nyheter/north-sweden-almedalen-2017.aspx)

/ Lovisa Jonsson

 

 

Allmänna nyheter

 • 250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS