Välkomna till North Sweden Sofia och Lovisa

2017-09-05

North Sweden välkomnar våra nya praktikanter Sofia Baumgartner och Lovisa Jonsson till kontoret i Bryssel. De kommer att bistå oss på North Sweden i vårt arbete med bland annat skriva nyheter, rapportera från konferenser, hjälpa till i det dagliga arbetet och allt annat som det innebär att jobba på North Sweden. Praktikperioden sträcker sig från början av september fram till mitten av januari. 

Sofia och Lovisa har delvis samma studiebakgrund då de båda studerar sista året på Politices kandidatprogrammet vid Umeå Universitet där de till våren kommer att skriva sina kandidatuppsatser i statsvetenskap.

Sofia kommer ursprungligen från södra Finland men hon flyttade till Umeå för två år sedan då hon började studera vid Umeå universitet. Innan praktiken på North Sweden var hon på utbytestermin i Tyskland vid University of Konstanz där hon läste kurser i statsvetenskap och tyska. Sofia har varit aktiv i styrelsearbete under sin universitetstid och hoppas att kunskaperna hon fått via det ska vara till hjälp på North Sweden.

– Jag ser fram emot att skriva nyhetsbrev vilket garanterat kommer att lära mig mycket om nya områden som jag inte har kunskap om innan. Jag hoppas få lära mig mera om Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) men önskar också att jag ska kunna bidra med kunskap om Finland eftersom jag anser samarbetet mellan Finland och Sverige som viktigt.  Mitt mål med praktiken är att få värdefulla kunskaper i hur man jobbar i Bryssel med regionala frågor men jag ser också vikten i att lära mig de vardagliga arbetsuppgifterna på kontoret vilket jag hoppas ska vara till fördel i framtiden.

170905 SofiaLovisa 3

Från vänster: Sofia Baumgartner och Lovisa Jonsson

Lovisa har tidigare erfarenhet av arbete i London, praktik vid Sveriges Riksdag samt insyn i styrelsearbete och internationell politik från tid som programansvarig vid Utrikespolitiska föreningen Umeå. Med intresse för EU:s arbete och dess koppling till den regionala politiken menar Lovisa att praktikperioden kommer vara lärorik såväl personligt som yrkesmässigt.

– Det var mitt engagemang för en närbelägen utrikespolitik som fick mig att söka praktik hos North Sweden. Möjligheten att befinna sig i Bryssel där regionalpolitik möter EU är en fantastisk chans till att erhålla praktisk erfarenhet som är en viktig del av min utbildning. Mitt mål med praktiken är att utveckla nya, samt fördjupa befintliga intressen för dessa processer och jag ser verkligen fram emot en händelserik höst på kontoret.

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS