Välkomna till North Sweden Sofia och Lovisa

2017-09-05

North Sweden välkomnar våra nya praktikanter Sofia Baumgartner och Lovisa Jonsson till kontoret i Bryssel. De kommer att bistå oss på North Sweden i vårt arbete med bland annat skriva nyheter, rapportera från konferenser, hjälpa till i det dagliga arbetet och allt annat som det innebär att jobba på North Sweden. Praktikperioden sträcker sig från början av september fram till mitten av januari. 

Sofia och Lovisa har delvis samma studiebakgrund då de båda studerar sista året på Politices kandidatprogrammet vid Umeå Universitet där de till våren kommer att skriva sina kandidatuppsatser i statsvetenskap.

Sofia kommer ursprungligen från södra Finland men hon flyttade till Umeå för två år sedan då hon började studera vid Umeå universitet. Innan praktiken på North Sweden var hon på utbytestermin i Tyskland vid University of Konstanz där hon läste kurser i statsvetenskap och tyska. Sofia har varit aktiv i styrelsearbete under sin universitetstid och hoppas att kunskaperna hon fått via det ska vara till hjälp på North Sweden.

– Jag ser fram emot att skriva nyhetsbrev vilket garanterat kommer att lära mig mycket om nya områden som jag inte har kunskap om innan. Jag hoppas få lära mig mera om Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) men önskar också att jag ska kunna bidra med kunskap om Finland eftersom jag anser samarbetet mellan Finland och Sverige som viktigt.  Mitt mål med praktiken är att få värdefulla kunskaper i hur man jobbar i Bryssel med regionala frågor men jag ser också vikten i att lära mig de vardagliga arbetsuppgifterna på kontoret vilket jag hoppas ska vara till fördel i framtiden.

170905 SofiaLovisa 3

Från vänster: Sofia Baumgartner och Lovisa Jonsson

Lovisa har tidigare erfarenhet av arbete i London, praktik vid Sveriges Riksdag samt insyn i styrelsearbete och internationell politik från tid som programansvarig vid Utrikespolitiska föreningen Umeå. Med intresse för EU:s arbete och dess koppling till den regionala politiken menar Lovisa att praktikperioden kommer vara lärorik såväl personligt som yrkesmässigt.

– Det var mitt engagemang för en närbelägen utrikespolitik som fick mig att söka praktik hos North Sweden. Möjligheten att befinna sig i Bryssel där regionalpolitik möter EU är en fantastisk chans till att erhålla praktisk erfarenhet som är en viktig del av min utbildning. Mitt mål med praktiken är att utveckla nya, samt fördjupa befintliga intressen för dessa processer och jag ser verkligen fram emot en händelserik höst på kontoret.

Allmänna nyheter

 • NSPA arrangerade seminarium om framtidens sammanhållningspolitik i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Den 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för programperioden efter år 2020 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden. Mötet ägde rum i Europaparlamentet i Bryssel och arrangerades av NSPA-nätverket genom North Sweden, Mid Sweden, North Norway och North & East Finland. Bland de medverkande fanns för NSPA-regionerna Erik Bergkvist, Region Västerbotten, samt ansvariga företrädare från EU-kommissionen och Europaparlamentet samt även OECD för att berätta om deras studie över NSPA.

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS