North Swedens verksamhet beslutad

2017-09-20

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2016 och verksamhetsdirektivet 2017/2018 för North Sweden tillgängligt efter att huvudmännen för North Sweden European Office den 6 september samlades i Skellefteå för det årliga Ägarrådet. Direktören för North Sweden, Mikael Janson, gjorde en genomgång av verksamheten och de plattformar och huvudspår North Sweden arbetar utifrån för att bidra till norra Sveriges intressen i EU. Ägarrådet fastställde därefter sammanställningen över det gångna årets verksamhet samt beslutade om inriktningen för det kommande året.

North Sweden European Office är en samverkan mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Västerbottens Läns Landsting samt Norrbottens Kommuner för den regionala politiken samt även akademien genom Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet och därtill det regionala näringslivet i form av Handelskamrarna respektive Företagarna i Norrbotten och Västerbotten. Därutöver ger också Länsstyrelsen Västerbotten ett bidrag till verksamheten. Företrädare från ägarna samlades den 6 september i Skellefteå för att ta del av verksamhetsberättelse och besluta om verksamhetsdirektiv samt utse styrelse för verksamheten, med återval av ordföranden Thomas Hartman, Region Västerbotten.

170920 NS ägarrådet 2

North Swedens ägarföreträdare samlade för det årliga Ägarrådet för North Sweden

Genomgång av verksamheten

Direktören, Mikael Janson, gjorde en genomgång av verksamheten under 2016 som verksamhetsberättelsen omfattar med en uppdatering av även lite huvudpunkter för arbetet under våren 2017. Med det som utgångspunkt fattade Ägarrådet också beslut om den fortsatta inriktningen för det kommande verksamhetsåret 2017/2018, som konkretiseras genom den verksamhetsplan med de insatsområden med målsättningar som styrelsen beslutar om. North Sweden arbetar med många frågor och aktiviteter i samspel med hemmaplan och på EU-arenan, som framgår av verksamhetsberättelsen och i sin tur bildar underlag för det fortsatta arbetet framåt.

Presentationen vid Ägarrådet fokuserade på de ”huvudspår” och de plattformar North Sweden arbetar utifrån för de olika insatsområdena och påverkansområdena. De sammanfattas i förordet av verksamhetsberättelsen och belyses med inlagda bilder med bildtexter som ger ett svep över verksamheten för den som önskar få en överblick av det omfattande materialet, med möjlighet att fördjupa sig inom de olika insatsområden med sina målsättningar, aktiviteter och bedömda resultat. Verksamhetsdirektivet i sin tur ger en övergripande bild av pågående processer för North Sweden att arbeta med för regionens utveckling i samspel med EU och med vilken inriktning och fokus från huvudmännens sida, att för verksamheten och medarbetarna utgå ifrån för det konkreta arbetet framåt.

Mycket aktiviteter med några huvudfokus

Bland de punkter som lyftes fram var att 2016 var ett år då många av de olika processer North Sweden arbetat med och i många fall initierat föll på plats och gav stöd till varandra i arbetet med att inför nästa programperiod i EU medverka till att norra Sverige åter kan få inte minst del av utökade regionalfondsmedel från EU med bibehållna framförhandlade undantag för statsstöd till exempel regionens flygplatser, att EU:s intresse för att bidra till utbyggnad av infrastruktur som knyter regionen till hela Europas infrastrukturnät ytterligare stärks och att EU:s stöd till forskning och innovation passar regionens aktörer och behov.

Några av de huvudspår och plattformar som North Sweden initierat och under 2016 och framåt fokuserat på, bland mycket annat, är:

 1. Den under 2015 och 2016 genomförda OECD-studien över norra Sverige, Finland och Norge för att kunna visa på utmaningar och möjligheter för våra nordliga glesbefolkade regioner.
 2. Medverkan i EU:s Arktiska policyarbete för att styra in mot regional utveckling i det nordligast Sverige och Finlands som en grundsten i det från EU:s sida.
 3. Samverkan med övriga svenska regionkontor i Bryssel för att kunna kraftsamla för att från svensk nationell sida ge stöd för EU:s fortsatta stöd till våra regioner.
 4. Dialog med EU:s ansvariga för transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet från Helsingfors och Stockholm, för att ta med även anslutningen norrut in i EU:s processer.
 5. Etablerandet av partnerskap inom European Innovation Partnership Smart Cities för att bredda EU:s urbana agenda till att även om fatta mindre städer i större regioner.
 6. Stärkande av hemmaplans medverkan kring skoglig biomassa och norra Sveriges intressen i de lagstiftningsprocesser som pågår i EU kring bioekonomi, med stor betydelse för regionen.     

/Mikael Janson

 

Läs mer i verksamhetsberättelsen för 2016 här (pdf)

Läs verksamhetsdirektivet för 2017/2018 här (pdf)

 

 

Allmänna nyheter

 • Norra Sveriges internetförsörjning framhävs i Eurostats årsbok 2018

  2018-09-25

  EU:s statistikmyndighet Eurostat har publicerat ny statistik för europeiska regioner och städer i 2018 års årsbok. Eurostats uppgifter används ofta som underlag i planeringen av EU:s regionalpolitik och innehåller en rad olika uppgifter om regioners förutsättningar som bland annat rör ekonomi, hälsa och arbetsmarknad. Årsboken 2018 visar bland annat att Övre Norrland är framstående i försörjning av internet och bredband och är en av de regioner i EU som använder internet mest, då majoriteten av regionens befolkning använder internet dagligen tack vare den goda bredbandsförsörjningen.

 • EU Arctic Forum ”Knowing, developing and connecting Arctic” med urfolksdialog

  2018-09-20

  Den 17 september gick det första EU Arctic Forum i regi av EU-kommissionen av stapeln i Bryssel. Temat ”förstå, utveckla och förena Arktis” inkluderade även den årliga dialogen med den arktiska ursprungsbefolkningen. Företrädare från regioner och EU, forskning samt näringsliv och nationella Arktiska aktörer var på plats. Diskussioner om bland annat bredbandsförsörjning i Arktis, handelsmöjligheter, hållbara och innovativa utvecklingsmöjligheter byggde på den arktiska samrådsrapport i EU som nätverket för Northern Sparsely Populated Area (NSPA) bidragit till avseende EU:s framtida investeringsstöd till det nordligaste Europa. Från hemregionerna medverkade Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten, och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Med från norra Sverige fanns även Åsa Larsson-Blind företrädande Samerådet.

 • Vi välkomnar höstens praktikanter, Michaela och Stina!

  2018-09-20

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Michaela och Stina kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS