North Swedens verksamhet beslutad

2017-09-20

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2016 och verksamhetsdirektivet 2017/2018 för North Sweden tillgängligt efter att huvudmännen för North Sweden European Office den 6 september samlades i Skellefteå för det årliga Ägarrådet. Direktören för North Sweden, Mikael Janson, gjorde en genomgång av verksamheten och de plattformar och huvudspår North Sweden arbetar utifrån för att bidra till norra Sveriges intressen i EU. Ägarrådet fastställde därefter sammanställningen över det gångna årets verksamhet samt beslutade om inriktningen för det kommande året.

North Sweden European Office är en samverkan mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Västerbottens Läns Landsting samt Norrbottens Kommuner för den regionala politiken samt även akademien genom Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet och därtill det regionala näringslivet i form av Handelskamrarna respektive Företagarna i Norrbotten och Västerbotten. Därutöver ger också Länsstyrelsen Västerbotten ett bidrag till verksamheten. Företrädare från ägarna samlades den 6 september i Skellefteå för att ta del av verksamhetsberättelse och besluta om verksamhetsdirektiv samt utse styrelse för verksamheten, med återval av ordföranden Thomas Hartman, Region Västerbotten.

170920 NS ägarrådet 2

North Swedens ägarföreträdare samlade för det årliga Ägarrådet för North Sweden

Genomgång av verksamheten

Direktören, Mikael Janson, gjorde en genomgång av verksamheten under 2016 som verksamhetsberättelsen omfattar med en uppdatering av även lite huvudpunkter för arbetet under våren 2017. Med det som utgångspunkt fattade Ägarrådet också beslut om den fortsatta inriktningen för det kommande verksamhetsåret 2017/2018, som konkretiseras genom den verksamhetsplan med de insatsområden med målsättningar som styrelsen beslutar om. North Sweden arbetar med många frågor och aktiviteter i samspel med hemmaplan och på EU-arenan, som framgår av verksamhetsberättelsen och i sin tur bildar underlag för det fortsatta arbetet framåt.

Presentationen vid Ägarrådet fokuserade på de ”huvudspår” och de plattformar North Sweden arbetar utifrån för de olika insatsområdena och påverkansområdena. De sammanfattas i förordet av verksamhetsberättelsen och belyses med inlagda bilder med bildtexter som ger ett svep över verksamheten för den som önskar få en överblick av det omfattande materialet, med möjlighet att fördjupa sig inom de olika insatsområden med sina målsättningar, aktiviteter och bedömda resultat. Verksamhetsdirektivet i sin tur ger en övergripande bild av pågående processer för North Sweden att arbeta med för regionens utveckling i samspel med EU och med vilken inriktning och fokus från huvudmännens sida, att för verksamheten och medarbetarna utgå ifrån för det konkreta arbetet framåt.

Mycket aktiviteter med några huvudfokus

Bland de punkter som lyftes fram var att 2016 var ett år då många av de olika processer North Sweden arbetat med och i många fall initierat föll på plats och gav stöd till varandra i arbetet med att inför nästa programperiod i EU medverka till att norra Sverige åter kan få inte minst del av utökade regionalfondsmedel från EU med bibehållna framförhandlade undantag för statsstöd till exempel regionens flygplatser, att EU:s intresse för att bidra till utbyggnad av infrastruktur som knyter regionen till hela Europas infrastrukturnät ytterligare stärks och att EU:s stöd till forskning och innovation passar regionens aktörer och behov.

Några av de huvudspår och plattformar som North Sweden initierat och under 2016 och framåt fokuserat på, bland mycket annat, är:

 1. Den under 2015 och 2016 genomförda OECD-studien över norra Sverige, Finland och Norge för att kunna visa på utmaningar och möjligheter för våra nordliga glesbefolkade regioner.
 2. Medverkan i EU:s Arktiska policyarbete för att styra in mot regional utveckling i det nordligast Sverige och Finlands som en grundsten i det från EU:s sida.
 3. Samverkan med övriga svenska regionkontor i Bryssel för att kunna kraftsamla för att från svensk nationell sida ge stöd för EU:s fortsatta stöd till våra regioner.
 4. Dialog med EU:s ansvariga för transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet från Helsingfors och Stockholm, för att ta med även anslutningen norrut in i EU:s processer.
 5. Etablerandet av partnerskap inom European Innovation Partnership Smart Cities för att bredda EU:s urbana agenda till att även om fatta mindre städer i större regioner.
 6. Stärkande av hemmaplans medverkan kring skoglig biomassa och norra Sveriges intressen i de lagstiftningsprocesser som pågår i EU kring bioekonomi, med stor betydelse för regionen.     

/Mikael Janson

 

Läs mer i verksamhetsberättelsen för 2016 här (pdf)

Läs verksamhetsdirektivet för 2017/2018 här (pdf)

 

 

Allmänna nyheter

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

 • Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

  2018-10-31

  Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS