North Swedens Ägarråd 2018

2018-06-04

Den 28 maj samlades Ägarrådet för North Sweden European Office för att gå igenom det gångna årets verksamhet och besluta om inriktningen för det kommande. Verksamhetsberättelse och direktiv finns nu utlagda att ta del av. Vid Ägarrådet, som samlar huvudmannaorganisationernas ägarföreträdare, diskuterades även norra Sveriges samlade påverkansarbete och att North Sweden från och med 2019 kommer att följa med nuvarande Region Västerbotten med in i sammanläggningen med Landstinget som blir ny projektägare. Thomas Hartman, Region Västerbotten, omvaldes som ordförande för styrelsen.

20180604NSägarråd

Ägarrådets representanter vid årets möte på Scandic Skellefteå: Linda Nilsson, Norrbottens Handelskammare, Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare, Peter Olofsson, Landstinget Västerbotten, Maria Stenberg, Region Norrbotten, Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten, Kajsa Myrberg, Norrbottens Kommuner, Dieter Müller, Umeå Universitet, Katarina Ljunggren, Länsstyrelsen Norrbotten, Viktoria Mattsson, Luleå Tekniska Universitet, Thomas Hartman, ordförande

Omfattande verksamhet 2017 med sikte på 2018

North Swedens ägare fick på Ägarrådet en övergripande redovisning av verksamheten 2017, som varit ännu ett intensivt år med sikte på de under 2018 väntade förslagen om EU:s långtidsbudget för kommande programperioden efter 2020. Det är en omfattande verksamhetsberättelse för den som önskar ta del av North Swedens arbete utifrån de insatsområden med målsättningar som satts upp. Förordet och bilder med texter i verksamhetsberättelsen är tänkt att ge en övergripande sammanfattande bild med nedslag inom något av allt det som North Sweden gjort under året, för den som vill få mer av en överblick över verksamheten och vad som gjorts under 2017.

En milstolpe var förstås lanseringen i Bryssel av den under två år genomförda OECD-studien för de 14 regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med många mycket ledande företrädare från OECD, EU och nationell nivå. En studie som kom i precis rätt tid med helt rätt budskap för påverkan på utformningen av EU:s stöd till norra Sverige och övriga regioner i NSPA. Direktören för North Sweden pekade på hur OECD-studien, det under 2017 också intensiva arbetet med den arktiska samrådsprocessen som NSPA satt sig mitt i samt samverkan runt Botniska Korridoren för att få med Norrbotniabanan, Malmbanan och övriga delar av norra Sveriges huvudstråk på EU:s kartor, plus engagemanget i European Innovation Partnership Smart Cities, var exempel på etablerandet av plattformar från tidigare år som under 2017 samlades till ett kraftfullt paket för norra Sveriges sak i EU. Även med därtill inverkan på nationella politik och stöd från svensk sida för viktiga investeringar i regionen. Det har under inledningen av 2018 verkligen visat sig leverera resultat i de förslag som hunnit komma och aviserats från såväl EU som nationellt.

Antagande av inriktning, projektägarskap och styrelse framåt

Ägarrådet antog även verksamhetsdirektivet för det kommande året som anger inriktningen för arbetet med utgångspunkt i EU:s processer och hur de kopplar till norra Sveriges intressen och behov av aktivt engagemang. Direktivet konkretiseras sedan i en verksamhetsplan som antas av styrelsen med specificerade så kallade insatsområden och målsättningar för dessa att nå med arbetet, som i sin tur följs upp genom verksamhetsberättelsen för påföljande år. Vid Ägarrådet fördes därutöver en allmän diskussion om norra Sveriges samlade påverkansarbete och hur det kopplar till North Sweden samt noterades att kontoret, i och med att Region Västerbotten och Landstinget Västerbotten sammanläggs, också förs med in i den nya organisationen från 2019 i och med att Region Västerbotten via samarbetsavtal med alla huvudmän är formell projektägare för North Sweden.

Thomas Hartman, Region Västerbotten, omvaldes som ordförande för styrelsen och i övrigt består styrelsen av; Anna Lindberg, Region Norrbotten, Örjan Norberg, Landstinget Västerbotten, Andreas Lind, Länsstyrelsen Norrbotten, Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner, Hans-Olov Byquist, Umeå Universitet, Gry Holmgren Hafskjold, Luleå Tekniska Universitet, Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare, Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare, Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten samt Helena Lundgren, Företagarna Västerbotten.

/Mikael Janson

Läs hela Verksamhetsberättelsen för 2017 här

Läs Verksamhetsdirektivet för 2018/2019 här

Allmänna nyheter

 • Morgonmöte med ESF-rådet

  2019-05-22

  Den 14 maj träffade en grupp från ESF-Rådet representanter från norra regionkontoren. Syftet var att diskutera hur socialfonden bäst kan bidra till socialt hållbar utveckling.

 • Inblick i praktikanternas vardag

  2019-05-20

  North Swedens praktikanter Hannes och Clara gjorde ett studiebesök hos kommissionär Cecilia Malmström. Detta var ett av många studiebesök som de har givits möjlighet att göra.

 • Europeiska Investeringsbanken godkänner lån till Europas största batterifabrik med destination Skellefteå

  2019-05-20

  För att skapa ett Europa som kan tillgodose den efterfrågan av batterier som ökar med omställningen till grön energi i exempelvis fordonssektorn, har den Europeiska Investeringsbanken beviljat ett lån på 350 miljoner euro till företaget Northvolt, som ska bygga Europas största batterifabrik i Skellefteå i Västerbotten. Northvolt har som mål att skapa världens mest miljövänliga batteriproduktion.

 • Fira Europadagen den 9 maj!

  2019-05-08

  Europadagen firas den 9 maj till åminnelse av Schumandeklarationen, som ligger till grund för dagens EU. Årets tema handlar om att göra sin röst hörd genom att delta i EU-valet.

 • LKAU besöker Bryssel

  2019-04-24

  Den 15–16 april gjorde Luleå Kommunstyrelses arbetsutskott studiebesök i Bryssel, med en fullspäckad agenda med studiebesök hos olika EU-aktörer.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS