North Swedens Ägarråd 2018

2018-06-04

Den 28 maj samlades Ägarrådet för North Sweden European Office för att gå igenom det gångna årets verksamhet och besluta om inriktningen för det kommande. Verksamhetsberättelse och direktiv finns nu utlagda att ta del av. Vid Ägarrådet, som samlar huvudmannaorganisationernas ägarföreträdare, diskuterades även norra Sveriges samlade påverkansarbete och att North Sweden från och med 2019 kommer att följa med nuvarande Region Västerbotten med in i sammanläggningen med Landstinget som blir ny projektägare. Thomas Hartman, Region Västerbotten, omvaldes som ordförande för styrelsen.

20180604NSägarråd

Ägarrådets representanter vid årets möte på Scandic Skellefteå: Linda Nilsson, Norrbottens Handelskammare, Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare, Peter Olofsson, Landstinget Västerbotten, Maria Stenberg, Region Norrbotten, Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten, Kajsa Myrberg, Norrbottens Kommuner, Dieter Müller, Umeå Universitet, Katarina Ljunggren, Länsstyrelsen Norrbotten, Viktoria Mattsson, Luleå Tekniska Universitet, Thomas Hartman, ordförande

Omfattande verksamhet 2017 med sikte på 2018

North Swedens ägare fick på Ägarrådet en övergripande redovisning av verksamheten 2017, som varit ännu ett intensivt år med sikte på de under 2018 väntade förslagen om EU:s långtidsbudget för kommande programperioden efter 2020. Det är en omfattande verksamhetsberättelse för den som önskar ta del av North Swedens arbete utifrån de insatsområden med målsättningar som satts upp. Förordet och bilder med texter i verksamhetsberättelsen är tänkt att ge en övergripande sammanfattande bild med nedslag inom något av allt det som North Sweden gjort under året, för den som vill få mer av en överblick över verksamheten och vad som gjorts under 2017.

En milstolpe var förstås lanseringen i Bryssel av den under två år genomförda OECD-studien för de 14 regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med många mycket ledande företrädare från OECD, EU och nationell nivå. En studie som kom i precis rätt tid med helt rätt budskap för påverkan på utformningen av EU:s stöd till norra Sverige och övriga regioner i NSPA. Direktören för North Sweden pekade på hur OECD-studien, det under 2017 också intensiva arbetet med den arktiska samrådsprocessen som NSPA satt sig mitt i samt samverkan runt Botniska Korridoren för att få med Norrbotniabanan, Malmbanan och övriga delar av norra Sveriges huvudstråk på EU:s kartor, plus engagemanget i European Innovation Partnership Smart Cities, var exempel på etablerandet av plattformar från tidigare år som under 2017 samlades till ett kraftfullt paket för norra Sveriges sak i EU. Även med därtill inverkan på nationella politik och stöd från svensk sida för viktiga investeringar i regionen. Det har under inledningen av 2018 verkligen visat sig leverera resultat i de förslag som hunnit komma och aviserats från såväl EU som nationellt.

Antagande av inriktning, projektägarskap och styrelse framåt

Ägarrådet antog även verksamhetsdirektivet för det kommande året som anger inriktningen för arbetet med utgångspunkt i EU:s processer och hur de kopplar till norra Sveriges intressen och behov av aktivt engagemang. Direktivet konkretiseras sedan i en verksamhetsplan som antas av styrelsen med specificerade så kallade insatsområden och målsättningar för dessa att nå med arbetet, som i sin tur följs upp genom verksamhetsberättelsen för påföljande år. Vid Ägarrådet fördes därutöver en allmän diskussion om norra Sveriges samlade påverkansarbete och hur det kopplar till North Sweden samt noterades att kontoret, i och med att Region Västerbotten och Landstinget Västerbotten sammanläggs, också förs med in i den nya organisationen från 2019 i och med att Region Västerbotten via samarbetsavtal med alla huvudmän är formell projektägare för North Sweden.

Thomas Hartman, Region Västerbotten, omvaldes som ordförande för styrelsen och i övrigt består styrelsen av; Anna Lindberg, Region Norrbotten, Örjan Norberg, Landstinget Västerbotten, Andreas Lind, Länsstyrelsen Norrbotten, Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner, Hans-Olov Byquist, Umeå Universitet, Gry Holmgren Hafskjold, Luleå Tekniska Universitet, Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare, Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare, Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten samt Helena Lundgren, Företagarna Västerbotten.

/Mikael Janson

Läs hela Verksamhetsberättelsen för 2017 här

Läs Verksamhetsdirektivet för 2018/2019 här

Allmänna nyheter

 • Umeåbaserad förening en av vinnarna av Europeiska medborgarpriset 2018

  2018-10-19

  Europeiska medborgarpriset är ett årligt återkommande pris som delas ut av Europaparlamentet och uppmärksammar projekt samt initiativ som främjar europeiska värden. Årets pris som delades ut den 9 oktober hade 50 vinnare, däribland den Umeåbaserade föreningen FATTA! som drivit frågan om att Sverige ska anta en samtyckeslag till sexuellt umgänge vilket infördes i Sverige den 2 juli 2018.

 • North Sweden med på EU-kommissionens seminarium om specifika geografier

  2018-10-19

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities anordnade EU-kommissionen seminariet EU close to Mountains, Islands and Sparsely Populated Areasdär fokus riktades mot regioner med geografiska karaktärsdrag som präglas av både utmaningar och möjligheter och ESPON-programmet 2020 som har som syfte att främja europeiskt utvecklingssamarbete mellan offentliga myndigheter och politiska aktörer på alla nivåer. På förmiddagen hölls föredrag där Mikael Janson medverkade från North Sweden för Northern Sparsely Populated Areas samverkan mellan glesbefolkade regioner i norr . På eftermiddagen fortsatte diskussionerna med företrädare från olika regionkategorier och forskningsteamet från ESPON kring EU:s stöd för regioner med särskilda karaktärsdrag.

 • Seminarium om hållbart Arktis

  2018-10-10

  Ett viktigt evenemang för North Sweden under European Week of Region and Cities var seminariet Sustainable development of the Arctic for the benefit of all of Europe.

 • Filmvisning av Sameblod

  2018-10-10

  Den 9 oktober under EWRC hölls filmvisningen av Sameblod på Sveriges Representation till EU. Sameblod vann 2017 det prestigefulla LUX-priset.

 • EU:s Researcher’s night motsvarande ForskarFredag i norra Sverige lockar till sig unga

  2018-10-08

  Forskarfredag är en vetenskapsfestival som bjuder in till informella, lärorika och roliga möten mellan allmänheten och forskare varje år den sista fredagen i september månad. ForskarFredag 2018 arrangerades i 300 städer inom Europa, däribland 28 städer i Sverige, bland annat i Piteå, Luleå, Skellefteå samt Umeå. Aktiviteter hölls av forskare och var speciellt riktade mot barn och unga i syfte att inspirera och informera om forskning. Festivalen är European Researcher´s Night som finansieras av Europeiska kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS