NSPA seminarium under EWRC – förbättrad innovation i gleshetsregioner för hela Europa

2017-10-17

Under Europeiska veckan för regioner och städer höll nätverket Northern Spersely Populated Areas (NSPA) med  North Sweden i spetsen, tillsammans med skotska Highland and Islands, ett seminarium på temat hur vi förbättrar innovation i avlägsna regioner.  Temat var hur avlägsna nordliga regioner kan öka och tillvarata potentialen i innovation för att skapa tillväxt i hela EU.  Chris McDonald , från OECD presenterade NSPA-studien över glesbefolkade regioners innovationspotential som presenterades tidigare i år. Från regionen medverkade Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten, samt Håkan Ylinenpää, professor inom entreprenörskap och innovation vid Luleå Tekniska Universitet. Mikael Janson från North Sweden modererade seminariet.

Partnerskapet för ”Sustainable Innovation in Less Urban Areas in the North”, bestående av EU-kontoren för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, samt Highlands and Islands i Skottland, med North Sweden som Lead Partner och arrangör, bjöd in till seminariet som följde upp förra årets seminarium där OECD lanserade sin Regional Outlook om tillväxt i mindre urbana områden, för att diskutera hur hållbar innovation kan förbättras och nå sin potential i avlägsna regioner och bidra till tillväxt för hela Europa. Titeln för seminariet var ” Boosting smart innovation in remote regions for all of Europe” och bjöd utöver medverkan från OECD och Nordregio också på regionala företrädare som kunde ge intressanta exempel på hur man arbetar för att skapa och tillvarata innovation i norra Sverige, Finland och Skottland.

171018 NSPAseminarEWRC

Inledningsvis välkomnade Mike Neilson, direktör för Scotland House och Erik Lövgren, ordförande för region Västernorrland de runt 110 deltagarna samt talarna till seminariet. De lyfte fram de unika utmaningar och möjligheter som finns i regionerna samt hur Smart specialisering kan vara ett verktyg att ta tillvara på varje regions unika potential.

Smart specialisering – innovationskapande verktyg i avlägsna regioner

Under del ett av seminariet välkomnades talarna upp av moderatorn Mikael Janson för att ge sitt perspektiv på Strategiska aspekter av smart specialisering och innovationsstrategier i avlägsna regioner. Först ut var Chris McDonald, Policyanalytiker för Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) i Paris. Med utgångspunkt i OECD:s studie om NSPA berörde han ämnen som tillväxt i glesbefolkade områden. McDonald belyste styrkorna i närheten till råvaror som skapar en bra grund för arbetsmarknader som gruvdrift, skogsbruk och förnybar energi men förklarade också att dessa regioner kan vara mer känsliga för chocker samt konkurrens från den internationella marknaden.  

Även Jukka Teräs, forskardocent vid Nordiska ministerrådets forskningsinstitut Nordregio, var inne på samma spår och lyfte vikten av att inte se på glesbefolkade regioner som mindre utvecklad, utan snarare som unika områden med utmaningar såväl som stor potential att ta tillvara på. Teräs väckte frågan i slutet av sitt anförande om smarta specialiseringsstrategier även ned på verkligt lokal nivå i de geografiskt stora nordligaste områdena, som komplement till samlade regionala strategier.

Håkan Ylinenpää, professor inom entreprenörskap och innovation vid Luleå Tekniska Universitet, fokuserade även han på de unika möjligheter som kan finnas i det lilla. Han belyste individernas roll i innovationsutvecklingen och menade att vi idag är för fokuserade på institutioner som innovationskapare och att vi glömmer bort regionala entreprenörers som innovationskapare. Ylinenpää betonade att våra norra regioner är fulla av nytänkande innovatörer som behöver få utrymme för att utveckla innovationen framåt.

”Vi kanske inte har stora institutioner i våra regioner utan snarare individer fulla av innovation” sade Håkan Ylinenpää.

Även Donna Chisholm, chef för Innovation på Highlands och Islands Enterprise, med perspektiv från företagens och marknadens horisont lyfte fram vad som kallas ”bottom-up”-perspektiv när hon syftade till innovationsskapande. Chisholm belyste behovet av kapital för dessa mindre innovationsskapare men även den enligt henne viktigaste faktorn, rätt kontaktnät.

I den andra delen av seminariet bjöds de föregående talarna in till en panel om smart specialisering samt EU:s roll i glesbefolkade regioner. Kristiina Jokelainen från finska Lapland och ansvarig för deras arbete med den arktiska smart specialiseringsstrategi som redan hade omnämnts av talarna och som lyfts fram av EU-kommissionen i deras kommunikation om smart specialisering, inledde debatten med att påpeka av att arbeta målmedvetet och långsiktigt för att bygga kluster, Därefter välkomnades publiken att ställa frågor till panelen att diskutera och svara på samt bidra med deras erfarenheter och kunskap inom området. Debatten gav utrymme för att lyfta såväl problem som goda exempel från andra regioner.

171017 NSPA EWRC 2017 panel

Från vänster: Håkan Ylinenpää, Jukka Teräs, Chris McDonald och Donna Chisholm

Mikael Janson lyfte fram några ledord som funnits med i presentationerna; Potentialen för glesbefolkade områden ligger i att bygga på distansöverskridande entreprenörsdriven innovation inom omsättningsbara varor och tjänster och att nyttja den närhet som finns mellan olika aktörer, sektorer och kluster även med långa avstånd för att skapa kritisk massa. Enligt existerande teorier om innovation skulle inte glesbefolkade ekonomier kunna flyga, men i någon mån gör de det i alla fall; ”Kanske kan vi rentav tala om någon form av arktiska humleekonomier!?”, avslutade han.  

Slutligen välkomnades Erik Bergkvist, ordförande för region Västerbotten och Europaforum Norra Sverige upp till talarpodiet för att dela med sig av några avslutande analyser och välkomna alla deltagare till ett mingel för fortsatt diskussion om smart innovation i alla EU:s regioner. Han framhöll betydelsen av att vara innovativ och uppskatta regionala och kulturella skillnader samt se dessa som en styrka i innovationsutveckling för mindre och med avlägsna regioner. Allt börjar med enskilda människor. Därefter lämnade Bergkvist över ordet till Satu Vehreävesa, ordförande för NSPA som tackade talare och deltagare för ett lyckat event.

Läs mer om evenemanget på NSPA:s hemsida

/Lovisa Jonsson

Här hittar ni inbjudan

Här hittar ni programmet

Här hittar ni förra årets seminarium under EWRC

Här hittar ni mer om OECD-studien vid lanseringen av den

Läs OECD-studien om NSPA


Allmänna nyheter

 • EU Arctic Forum ”Knowing, developing and connecting Arctic” med urfolksdialog

  2018-09-20

  Den 17 september gick det första EU Arctic Forum i regi av EU-kommissionen av stapeln i Bryssel. Temat ”förstå, utveckla och förena Arktis” inkluderade även den årliga dialogen med den arktiska ursprungsbefolkningen. Företrädare från regioner och EU, forskning samt näringsliv och nationella Arktiska aktörer var på plats. Diskussioner om bland annat bredbandsförsörjning i Arktis, handelsmöjligheter, hållbara och innovativa utvecklingsmöjligheter byggde på den arktiska samrådsrapport i EU som nätverket för Northern Sparsely Populated Area (NSPA) bidragit till avseende EU:s framtida investeringsstöd till det nordligaste Europa. Från hemregionerna medverkade Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten, och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Med från norra Sverige fanns även Åsa Larsson-Blind företrädande Samerådet.

 • Vi välkomnar höstens praktikanter, Michaela och Stina!

  2018-09-20

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Michaela och Stina kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS