Ny EU-rapport visar på minskad social rörlighet i Sverige

2017-04-26

Sverige tillhör en mindre grupp länder i EU där unga fått svårare att komma upp sig i samhället än sina föräldrar.

Eurofound, en EU-institution som beskriver arbets- och levnadsvillkoren i unionen, har i en ny rapport mätt så kallad social rörlighet i medlemsländerna. Det är ett mått på hur lätt det är att ta sig fram i samhället sett till ens ekonomiska och sociala bakgrund.

Rapporten har delat in invånarna i tre generationer, en med födda innan och under andra världskriget, en efter kriget och en med födda mellan 1965-1975. I de flesta EU-länder ökade den sociala rörligheten hos generationen efter andra världskriget jämfört med den innan – vilken socialgrupp deras föräldrar tillhörde spelade mindre roll än tidigare för att få ett bättre jobb och högre levnadsstandard.

Social rörlighet

Grafik över social rörlighet i Sverige

I Sverige och fyra andra länder har rörligheten för den sista generationen, den med personer födda 1965-1975, minskat. Rapporten påkar på att Sverige blev ett socialt rörligt land på 70- och 80-talen men den sociala rörligheten har minskat efter dess. Medan Sverige hade den största förbättringen mellan för- och efterkrigsgenerationerna hade landet den näst högsta försämringen till den efterkommande generationen född mellan 1965 och 1975.

Sverige är även ett av få länder där den sociala mobiliteten blivit sämre för såväl kvinnor som män.

Social rörlighet
Vad det är som Eurofound mäter är relativ social rörlighet som uppskattar sannolikheten att en individ från en social gruppering eller klass hamnar i en annan social position oberoende av strukturella förändringar i samhället, huruvida ens sociala ursprung påverkar ens chanser att hamna i en annan yrkeskategori än sina föräldrar. 

Social rörlighet ökar om ens ursprung i samhället blir en mindre viktig faktor för att lyckas bättre än sina föräldrar eller undvika att får det sämre.

Läs Eurofounds rapport i sin helhet här (PDF)

/Sanna Schumacher

 

 

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS