Ny ungdomsstrategi inom EU planeras för 2019

2017-09-18

I maj ordnade EU-kommissionen en konferens med olika workshops där en ny EU strategi för de unga diskuterades. Där deltog många ungdomar, EU representanter från olika organ och andra samhällsaktörer i diskussionerna och man enades om att ungdomsstrategin borde tas i beaktning på flera nivåer och inom olika områden. Nu kan du ta del av rapporten från EU-konferensen.

Den nuvarande ungdomsstrategin upphör 2018 och därför har det varit viktigt att diskutera hur den nya ska se ut som ska gälla från 2019. Unga i EU har haft möjlighet att yttra sig och de vill se mera engagemang från politiker i frågor som gäller bland annat arbetsmarknaden, utbildning samt mänskliga rättigheter. Det var tydligt att unga tyckte att möjligheterna till påverkan i EU borde lyftas fram.

Behov av bättre koppling mellan Erasmus och EU:s ungdomsstrategi

Problem som upptäcktes i konferensen i hur det ser ut idag var bland annat att Erasmus+ och EU Youth Strategy inte var i linje med varandra gällande tidsramar men också prioriteringar. Bristande samordning av de finansiella medlen på de olika nivåerna ansågs också i behov av förbättring och ansågs även nödvändig för att kunna implementera ungdomsstrategin. Metoder för att lösa dessa problem ansågs vara bättre sammankoppling mellan och gemensamma mål för Erasmus+ och ungdomsstrategin, ökad finansiering och tydliggörande av strategin i de relevanta finansieringsprogram och projekt EU erbjuder samt möjligheten att koppla ihop dessa alternativ.

EU:s nya ungdomsstrategi post 2018

Under konferensen kom man fram till att det är viktigt att olika nivåer och olika aktörer ska vara med och engagera sig. Konferensen bygger en bra grund för framtiden och trots att EU inte har beslutsbefogenhet inom området är det bra att EU har en gemensam ungdomsstrategi. Ministerrådet och EU-parlamentet kommer diskutera strategin innan man planerar att publicera den 2018. Den nya ungdomsstrategin kommer att gälla från och med 2019 och framåt.

Intresserad att veta mera? Här kan du läsa hela rapporten från konferensen.

/Sofia Baumgartner

 

Allmänna nyheter

 • 250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS