Ny ungdomsstrategi inom EU planeras för 2019

2017-09-18

I maj ordnade EU-kommissionen en konferens med olika workshops där en ny EU strategi för de unga diskuterades. Där deltog många ungdomar, EU representanter från olika organ och andra samhällsaktörer i diskussionerna och man enades om att ungdomsstrategin borde tas i beaktning på flera nivåer och inom olika områden. Nu kan du ta del av rapporten från EU-konferensen.

Den nuvarande ungdomsstrategin upphör 2018 och därför har det varit viktigt att diskutera hur den nya ska se ut som ska gälla från 2019. Unga i EU har haft möjlighet att yttra sig och de vill se mera engagemang från politiker i frågor som gäller bland annat arbetsmarknaden, utbildning samt mänskliga rättigheter. Det var tydligt att unga tyckte att möjligheterna till påverkan i EU borde lyftas fram.

Behov av bättre koppling mellan Erasmus och EU:s ungdomsstrategi

Problem som upptäcktes i konferensen i hur det ser ut idag var bland annat att Erasmus+ och EU Youth Strategy inte var i linje med varandra gällande tidsramar men också prioriteringar. Bristande samordning av de finansiella medlen på de olika nivåerna ansågs också i behov av förbättring och ansågs även nödvändig för att kunna implementera ungdomsstrategin. Metoder för att lösa dessa problem ansågs vara bättre sammankoppling mellan och gemensamma mål för Erasmus+ och ungdomsstrategin, ökad finansiering och tydliggörande av strategin i de relevanta finansieringsprogram och projekt EU erbjuder samt möjligheten att koppla ihop dessa alternativ.

EU:s nya ungdomsstrategi post 2018

Under konferensen kom man fram till att det är viktigt att olika nivåer och olika aktörer ska vara med och engagera sig. Konferensen bygger en bra grund för framtiden och trots att EU inte har beslutsbefogenhet inom området är det bra att EU har en gemensam ungdomsstrategi. Ministerrådet och EU-parlamentet kommer diskutera strategin innan man planerar att publicera den 2018. Den nya ungdomsstrategin kommer att gälla från och med 2019 och framåt.

Intresserad att veta mera? Här kan du läsa hela rapporten från konferensen.

/Sofia Baumgartner

 

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS