Ny ungdomsstrategi inom EU planeras för 2019

2017-09-18

I maj ordnade EU-kommissionen en konferens med olika workshops där en ny EU strategi för de unga diskuterades. Där deltog många ungdomar, EU representanter från olika organ och andra samhällsaktörer i diskussionerna och man enades om att ungdomsstrategin borde tas i beaktning på flera nivåer och inom olika områden. Nu kan du ta del av rapporten från EU-konferensen.

Den nuvarande ungdomsstrategin upphör 2018 och därför har det varit viktigt att diskutera hur den nya ska se ut som ska gälla från 2019. Unga i EU har haft möjlighet att yttra sig och de vill se mera engagemang från politiker i frågor som gäller bland annat arbetsmarknaden, utbildning samt mänskliga rättigheter. Det var tydligt att unga tyckte att möjligheterna till påverkan i EU borde lyftas fram.

Behov av bättre koppling mellan Erasmus och EU:s ungdomsstrategi

Problem som upptäcktes i konferensen i hur det ser ut idag var bland annat att Erasmus+ och EU Youth Strategy inte var i linje med varandra gällande tidsramar men också prioriteringar. Bristande samordning av de finansiella medlen på de olika nivåerna ansågs också i behov av förbättring och ansågs även nödvändig för att kunna implementera ungdomsstrategin. Metoder för att lösa dessa problem ansågs vara bättre sammankoppling mellan och gemensamma mål för Erasmus+ och ungdomsstrategin, ökad finansiering och tydliggörande av strategin i de relevanta finansieringsprogram och projekt EU erbjuder samt möjligheten att koppla ihop dessa alternativ.

EU:s nya ungdomsstrategi post 2018

Under konferensen kom man fram till att det är viktigt att olika nivåer och olika aktörer ska vara med och engagera sig. Konferensen bygger en bra grund för framtiden och trots att EU inte har beslutsbefogenhet inom området är det bra att EU har en gemensam ungdomsstrategi. Ministerrådet och EU-parlamentet kommer diskutera strategin innan man planerar att publicera den 2018. Den nya ungdomsstrategin kommer att gälla från och med 2019 och framåt.

Intresserad att veta mera? Här kan du läsa hela rapporten från konferensen.

/Sofia Baumgartner

 

Allmänna nyheter

 • EU Arctic Forum ”Knowing, developing and connecting Arctic” med urfolksdialog

  2018-09-20

  Den 17 september gick det första EU Arctic Forum i regi av EU-kommissionen av stapeln i Bryssel. Temat ”förstå, utveckla och förena Arktis” inkluderade även den årliga dialogen med den arktiska ursprungsbefolkningen. Företrädare från regioner och EU, forskning samt näringsliv och nationella Arktiska aktörer var på plats. Diskussioner om bland annat bredbandsförsörjning i Arktis, handelsmöjligheter, hållbara och innovativa utvecklingsmöjligheter byggde på den arktiska samrådsrapport i EU som nätverket för Northern Sparsely Populated Area (NSPA) bidragit till avseende EU:s framtida investeringsstöd till det nordligaste Europa. Från hemregionerna medverkade Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten, och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Med från norra Sverige fanns även Åsa Larsson-Blind företrädande Samerådet.

 • Vi välkomnar höstens praktikanter, Michaela och Stina!

  2018-09-20

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Michaela och Stina kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS