Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen diskuterades

2017-05-31

Den 30 maj medarrangerade North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) i samarbete med EU-kommissionen ett seminarium på temat ”Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen - nya visioner för regional och urban tillväxt”.

18816273_1438586542865590_1063707522_n

Sebastian Magier, Euroregion Baltic, Nicolas Brookes, CPMR, Peter Hedman, Cleaner Growth Västerbotten, och Jan Obrycht, Europaparlamentariker

OECD lyfte fram NSPA som ett exempel för andra

Bland talarna fanns OECD och ledande företrädare från EU samt regionerna med flera för att diskutera hur EU:s stöd kan leverera mervärden för medborgarna, bidra till smarta strategier som knyter ihop städerna och omgivande landsbygd samt bättre samverkan över gränserna mellan regionerna och länderna runt Östersjön.

EU-kommissionen arbetar på ett nytt förslag för perioden 2021–2027 kring sammanhållningspolitiken, vilket är ett nyckelverktyg för regional utveckling. Hur vill vi att den kommande EU-politiken ska se ut i framtiden? På seminariet fick deltagarna chansen att engagera sig och diskutera detta med representanter för Europaparlamentet, EU-kommissionen, regioner och städer. Deltagarna samtalade också om vad som får projekt kring Östersjön att lyckas.

Under seminariet talade flera betydelsefulla nyckelpersoner kring framtiden för EU:s och Östersjöns sammanhållningspolitik. Bland annat så talade Tamara Krawchenko från OECD kring Northern Sparsely Populated Areas med bland annat Norrbotten och Västerbotten som exempel på regionala utvecklingsstudier som OECD lyfter fram i sin presentation om samspel mellan urban- och landsbygdsutveckling och hur stöd för det kan formas i framtiden samt vad som fungerar bra i dagens läge och inte och kunna stå bättre rustade inför vilka utmaningar som kommer i framtiden och hur de olika regionerna skall kunna komma att hantera dem.

18816075_1438587092865535_1579613572_n

Peter Hedman, Cleaner Growth region Västerbotten 

Cleaner Growth i Östersjön i regi av Region Västerbotten

Från region Västerbotten talade Peter Hedman om den Östersjösamverkan inom Cleaner Growth som han leder för Region Västerbotten för att skapa smart utveckling av miljöteknik i regionen, Östersjön och globalt med stöd från EU:s regionala fonder för fler affärsmöjligheter för regionens företag. Han berättade om hur regionen försöker lösa komplikationer och vara en behjälplig aktör med betoning på regional involvering från Östersjökommissionen.

Hedman tryckte på att regionen behöver snabbare och mer flexibla mekanismer för att agera då regionerna och länderna har olika prioriteringar.

3333

En del utav Peter Hedmans presentation om Cleaner Growth (se länk nedan)

Cleaner Growth-programmet, som Region Västervotten samverkar aktivt i, består i korthet av det följande:

– samarbetsplattform med 75 företag som arbetar inom CleanTech

– Kommersialisering i och med bland annat affärsutveckling;

– Internationalisering i och med bland annat internationella partnerskap, stöd till utvecklad export och att skapa attraktiva investeringsmöjligheter

– Samarbete med Vasaregionen.

Ta del av Peter Hedmans hela presentation här (pdf)

Programmet hittar du här.

Det var en eftermiddag fylld med nya idéer, debatter och diskussioner om nya visioner för sammanhållningspolitiken med fokus på regional utveckling i Östersjöregionen och alla deltagare ser mycket fram emot framtidens samarbete.

Vad är iBSG?
iBSG är ett informellt nätverk som representerar c:a 55 regionala kontor och organisationer från Östersjöregionen i Bryssel med North Sweden representerad i styrgruppen. Målet med iBSG är att organisera informationsträffar och events inom EU angående frågor som berör Östersjöregionen. Detta för att samarbeta kring våra gemensamma intressen i Östersjöregionen samt att bidra till EU:s policyutveckling i området.

Läs mer om seminariet om digitaliseringen i Östersjöområdet, som North Sweden medarrangerade genom informal Baltic Sea Group (iBSG) förra året.

/Sanna Schumacher och Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • EU Arctic Forum ”Knowing, developing and connecting Arctic” med urfolksdialog

  2018-09-20

  Den 17 september gick det första EU Arctic Forum i regi av EU-kommissionen av stapeln i Bryssel. Temat ”förstå, utveckla och förena Arktis” inkluderade även den årliga dialogen med den arktiska ursprungsbefolkningen. Företrädare från regioner och EU, forskning samt näringsliv och nationella Arktiska aktörer var på plats. Diskussioner om bland annat bredbandsförsörjning i Arktis, handelsmöjligheter, hållbara och innovativa utvecklingsmöjligheter byggde på den arktiska samrådsrapport i EU som nätverket för Northern Sparsely Populated Area (NSPA) bidragit till avseende EU:s framtida investeringsstöd till det nordligaste Europa. Från hemregionerna medverkade Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten, och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Med från norra Sverige fanns även Åsa Larsson-Blind företrädande Samerådet.

 • Vi välkomnar höstens praktikanter, Michaela och Stina!

  2018-09-20

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Michaela och Stina kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS