Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen diskuterades

2017-05-31

Den 30 maj medarrangerade North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) i samarbete med EU-kommissionen ett seminarium på temat ”Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen - nya visioner för regional och urban tillväxt”.

18816273_1438586542865590_1063707522_n

Sebastian Magier, Euroregion Baltic, Nicolas Brookes, CPMR, Peter Hedman, Cleaner Growth Västerbotten, och Jan Obrycht, Europaparlamentariker

OECD lyfte fram NSPA som ett exempel för andra

Bland talarna fanns OECD och ledande företrädare från EU samt regionerna med flera för att diskutera hur EU:s stöd kan leverera mervärden för medborgarna, bidra till smarta strategier som knyter ihop städerna och omgivande landsbygd samt bättre samverkan över gränserna mellan regionerna och länderna runt Östersjön.

EU-kommissionen arbetar på ett nytt förslag för perioden 2021–2027 kring sammanhållningspolitiken, vilket är ett nyckelverktyg för regional utveckling. Hur vill vi att den kommande EU-politiken ska se ut i framtiden? På seminariet fick deltagarna chansen att engagera sig och diskutera detta med representanter för Europaparlamentet, EU-kommissionen, regioner och städer. Deltagarna samtalade också om vad som får projekt kring Östersjön att lyckas.

Under seminariet talade flera betydelsefulla nyckelpersoner kring framtiden för EU:s och Östersjöns sammanhållningspolitik. Bland annat så talade Tamara Krawchenko från OECD kring Northern Sparsely Populated Areas med bland annat Norrbotten och Västerbotten som exempel på regionala utvecklingsstudier som OECD lyfter fram i sin presentation om samspel mellan urban- och landsbygdsutveckling och hur stöd för det kan formas i framtiden samt vad som fungerar bra i dagens läge och inte och kunna stå bättre rustade inför vilka utmaningar som kommer i framtiden och hur de olika regionerna skall kunna komma att hantera dem.

18816075_1438587092865535_1579613572_n

Peter Hedman, Cleaner Growth region Västerbotten 

Cleaner Growth i Östersjön i regi av Region Västerbotten

Från region Västerbotten talade Peter Hedman om den Östersjösamverkan inom Cleaner Growth som han leder för Region Västerbotten för att skapa smart utveckling av miljöteknik i regionen, Östersjön och globalt med stöd från EU:s regionala fonder för fler affärsmöjligheter för regionens företag. Han berättade om hur regionen försöker lösa komplikationer och vara en behjälplig aktör med betoning på regional involvering från Östersjökommissionen.

Hedman tryckte på att regionen behöver snabbare och mer flexibla mekanismer för att agera då regionerna och länderna har olika prioriteringar.

3333

En del utav Peter Hedmans presentation om Cleaner Growth (se länk nedan)

Cleaner Growth-programmet, som Region Västervotten samverkar aktivt i, består i korthet av det följande:

– samarbetsplattform med 75 företag som arbetar inom CleanTech

– Kommersialisering i och med bland annat affärsutveckling;

– Internationalisering i och med bland annat internationella partnerskap, stöd till utvecklad export och att skapa attraktiva investeringsmöjligheter

– Samarbete med Vasaregionen.

Ta del av Peter Hedmans hela presentation här (pdf)

Programmet hittar du här.

Det var en eftermiddag fylld med nya idéer, debatter och diskussioner om nya visioner för sammanhållningspolitiken med fokus på regional utveckling i Östersjöregionen och alla deltagare ser mycket fram emot framtidens samarbete.

Vad är iBSG?
iBSG är ett informellt nätverk som representerar c:a 55 regionala kontor och organisationer från Östersjöregionen i Bryssel med North Sweden representerad i styrgruppen. Målet med iBSG är att organisera informationsträffar och events inom EU angående frågor som berör Östersjöregionen. Detta för att samarbeta kring våra gemensamma intressen i Östersjöregionen samt att bidra till EU:s policyutveckling i området.

Läs mer om seminariet om digitaliseringen i Östersjöområdet, som North Sweden medarrangerade genom informal Baltic Sea Group (iBSG) förra året.

/Sanna Schumacher och Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • NSPA arrangerade seminarium om framtidens sammanhållningspolitik i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Den 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för programperioden efter år 2020 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden. Mötet ägde rum i Europaparlamentet i Bryssel och arrangerades av NSPA-nätverket genom North Sweden, Mid Sweden, North Norway och North & East Finland. Bland de medverkande fanns för NSPA-regionerna Erik Bergkvist, Region Västerbotten, samt ansvariga företrädare från EU-kommissionen och Europaparlamentet samt även OECD för att berätta om deras studie över NSPA.

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS