Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen diskuterades

2017-05-31

Den 30 maj medarrangerade North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) i samarbete med EU-kommissionen ett seminarium på temat ”Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen - nya visioner för regional och urban tillväxt”.

18816273_1438586542865590_1063707522_n

Sebastian Magier, Euroregion Baltic, Nicolas Brookes, CPMR, Peter Hedman, Cleaner Growth Västerbotten, och Jan Obrycht, Europaparlamentariker

OECD lyfte fram NSPA som ett exempel för andra

Bland talarna fanns OECD och ledande företrädare från EU samt regionerna med flera för att diskutera hur EU:s stöd kan leverera mervärden för medborgarna, bidra till smarta strategier som knyter ihop städerna och omgivande landsbygd samt bättre samverkan över gränserna mellan regionerna och länderna runt Östersjön.

EU-kommissionen arbetar på ett nytt förslag för perioden 2021–2027 kring sammanhållningspolitiken, vilket är ett nyckelverktyg för regional utveckling. Hur vill vi att den kommande EU-politiken ska se ut i framtiden? På seminariet fick deltagarna chansen att engagera sig och diskutera detta med representanter för Europaparlamentet, EU-kommissionen, regioner och städer. Deltagarna samtalade också om vad som får projekt kring Östersjön att lyckas.

Under seminariet talade flera betydelsefulla nyckelpersoner kring framtiden för EU:s och Östersjöns sammanhållningspolitik. Bland annat så talade Tamara Krawchenko från OECD kring Northern Sparsely Populated Areas med bland annat Norrbotten och Västerbotten som exempel på regionala utvecklingsstudier som OECD lyfter fram i sin presentation om samspel mellan urban- och landsbygdsutveckling och hur stöd för det kan formas i framtiden samt vad som fungerar bra i dagens läge och inte och kunna stå bättre rustade inför vilka utmaningar som kommer i framtiden och hur de olika regionerna skall kunna komma att hantera dem.

18816075_1438587092865535_1579613572_n

Peter Hedman, Cleaner Growth region Västerbotten 

Cleaner Growth i Östersjön i regi av Region Västerbotten

Från region Västerbotten talade Peter Hedman om den Östersjösamverkan inom Cleaner Growth som han leder för Region Västerbotten för att skapa smart utveckling av miljöteknik i regionen, Östersjön och globalt med stöd från EU:s regionala fonder för fler affärsmöjligheter för regionens företag. Han berättade om hur regionen försöker lösa komplikationer och vara en behjälplig aktör med betoning på regional involvering från Östersjökommissionen.

Hedman tryckte på att regionen behöver snabbare och mer flexibla mekanismer för att agera då regionerna och länderna har olika prioriteringar.

3333

En del utav Peter Hedmans presentation om Cleaner Growth (se länk nedan)

Cleaner Growth-programmet, som Region Västervotten samverkar aktivt i, består i korthet av det följande:

– samarbetsplattform med 75 företag som arbetar inom CleanTech

– Kommersialisering i och med bland annat affärsutveckling;

– Internationalisering i och med bland annat internationella partnerskap, stöd till utvecklad export och att skapa attraktiva investeringsmöjligheter

– Samarbete med Vasaregionen.

Ta del av Peter Hedmans hela presentation här (pdf)

Programmet hittar du här.

Det var en eftermiddag fylld med nya idéer, debatter och diskussioner om nya visioner för sammanhållningspolitiken med fokus på regional utveckling i Östersjöregionen och alla deltagare ser mycket fram emot framtidens samarbete.

Vad är iBSG?
iBSG är ett informellt nätverk som representerar c:a 55 regionala kontor och organisationer från Östersjöregionen i Bryssel med North Sweden representerad i styrgruppen. Målet med iBSG är att organisera informationsträffar och events inom EU angående frågor som berör Östersjöregionen. Detta för att samarbeta kring våra gemensamma intressen i Östersjöregionen samt att bidra till EU:s policyutveckling i området.

Läs mer om seminariet om digitaliseringen i Östersjöområdet, som North Sweden medarrangerade genom informal Baltic Sea Group (iBSG) förra året.

/Sanna Schumacher och Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • 250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS