Övre Norrland har lägst långtidsarbetslöshet i EU

2017-10-02

Hög arbetslöshet är ett problem i många europeiska länder. Under 2016 låg arbetslösheten i EU på 8,6 procent, men de regionala skillnaderna var stora. Lägst var arbetslösheten i Tjeckien på 4.0 procent och som högst i Grekland på 23.6 procent. När man ser till långtidsarbetslösheten var det Övre Norrland som presterade. Sverige låg långt under EU-snittet och Övre Norrland en av två regioner som uppvisade lägst andel långtidsarbetslösa i Sverige.

Sverige är på första plats bland EU:s medlemsstater när det gäller låg långtidsarbetslöshet på endast 19.2 procent tätt följt av andra nordiska länder så som Danmark och Finland. Bäst av alla regioner är Övre Norrland tillsammans med Småland med öarna som har lägst långtidsarbetslöshet i hela Sverige, detta presenterar EU:s statistikbyrå Eurostat i deras regionala årsbok för 2017. Studien visar att endast 0,9 procent av Övre Norrlands befolkning är långtidsarbetslösa, en siffra som står sig stark även i förhållande till resterande Europa. Sämst i undersökningen är en grekisk region som har en långtidsarbetslöshet på 22,5 procent.

Övre Norrland är utmärker sig på fler områden, tillsammans med en fransk region är regionen ensam om att ha högst andel kvinnor i arbete i EU. I Övre Norrland och den franska regionen är andelen arbetande kvinnor högre än andelen arbetande män, något som är ovanligt i jämförelse med resterande regioner.

I Eurostats regionala årsbok för 2017 sammanställs statistik över EU med mål att kvantitativt förklara påverkan av politiska beslut i en speciell region. Regionerna klassificeras efter NUTS principerna som är en definition framtagen av ministerrådet och parlamentet och delar upp regioner utefter folkmängd. Övre Norrland tillhör NUTS 2 regionerna som har en folkmängd mellan 800 000 och 3 000 000 invånare. Studien baseras på data fram till maj 2017 och innefattar statistik för EU-invånare mellan 15-74 år.

Ta del av hela Eurostats rapport här.

/ Lovisa Jonsson

 

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS