Övre Norrland har lägst långtidsarbetslöshet i EU

2017-10-02

Hög arbetslöshet är ett problem i många europeiska länder. Under 2016 låg arbetslösheten i EU på 8,6 procent, men de regionala skillnaderna var stora. Lägst var arbetslösheten i Tjeckien på 4.0 procent och som högst i Grekland på 23.6 procent. När man ser till långtidsarbetslösheten var det Övre Norrland som presterade. Sverige låg långt under EU-snittet och Övre Norrland en av två regioner som uppvisade lägst andel långtidsarbetslösa i Sverige.

Sverige är på första plats bland EU:s medlemsstater när det gäller låg långtidsarbetslöshet på endast 19.2 procent tätt följt av andra nordiska länder så som Danmark och Finland. Bäst av alla regioner är Övre Norrland tillsammans med Småland med öarna som har lägst långtidsarbetslöshet i hela Sverige, detta presenterar EU:s statistikbyrå Eurostat i deras regionala årsbok för 2017. Studien visar att endast 0,9 procent av Övre Norrlands befolkning är långtidsarbetslösa, en siffra som står sig stark även i förhållande till resterande Europa. Sämst i undersökningen är en grekisk region som har en långtidsarbetslöshet på 22,5 procent.

Övre Norrland är utmärker sig på fler områden, tillsammans med en fransk region är regionen ensam om att ha högst andel kvinnor i arbete i EU. I Övre Norrland och den franska regionen är andelen arbetande kvinnor högre än andelen arbetande män, något som är ovanligt i jämförelse med resterande regioner.

I Eurostats regionala årsbok för 2017 sammanställs statistik över EU med mål att kvantitativt förklara påverkan av politiska beslut i en speciell region. Regionerna klassificeras efter NUTS principerna som är en definition framtagen av ministerrådet och parlamentet och delar upp regioner utefter folkmängd. Övre Norrland tillhör NUTS 2 regionerna som har en folkmängd mellan 800 000 och 3 000 000 invånare. Studien baseras på data fram till maj 2017 och innefattar statistik för EU-invånare mellan 15-74 år.

Ta del av hela Eurostats rapport här.

/ Lovisa Jonsson

 

Allmänna nyheter

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

 • Välkomna, Niklas & Julia!

  2018-09-12

  Innan sommaren fick North Sweden tillskott i personalstyrkan på kontoret i Bryssel med Niklas Johansson och Julia Hanson. Varmt välkomna!

 • North Sweden välkomnar de nya praktikanterna!

  2018-09-04

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Stina Skoglöf och Gustaf Swartling till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Stina och Gustaf kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS