Övre Norrland har lägst långtidsarbetslöshet i EU

2017-10-02

Hög arbetslöshet är ett problem i många europeiska länder. Under 2016 låg arbetslösheten i EU på 8,6 procent, men de regionala skillnaderna var stora. Lägst var arbetslösheten i Tjeckien på 4.0 procent och som högst i Grekland på 23.6 procent. När man ser till långtidsarbetslösheten var det Övre Norrland som presterade. Sverige låg långt under EU-snittet och Övre Norrland en av två regioner som uppvisade lägst andel långtidsarbetslösa i Sverige.

Sverige är på första plats bland EU:s medlemsstater när det gäller låg långtidsarbetslöshet på endast 19.2 procent tätt följt av andra nordiska länder så som Danmark och Finland. Bäst av alla regioner är Övre Norrland tillsammans med Småland med öarna som har lägst långtidsarbetslöshet i hela Sverige, detta presenterar EU:s statistikbyrå Eurostat i deras regionala årsbok för 2017. Studien visar att endast 0,9 procent av Övre Norrlands befolkning är långtidsarbetslösa, en siffra som står sig stark även i förhållande till resterande Europa. Sämst i undersökningen är en grekisk region som har en långtidsarbetslöshet på 22,5 procent.

Övre Norrland är utmärker sig på fler områden, tillsammans med en fransk region är regionen ensam om att ha högst andel kvinnor i arbete i EU. I Övre Norrland och den franska regionen är andelen arbetande kvinnor högre än andelen arbetande män, något som är ovanligt i jämförelse med resterande regioner.

I Eurostats regionala årsbok för 2017 sammanställs statistik över EU med mål att kvantitativt förklara påverkan av politiska beslut i en speciell region. Regionerna klassificeras efter NUTS principerna som är en definition framtagen av ministerrådet och parlamentet och delar upp regioner utefter folkmängd. Övre Norrland tillhör NUTS 2 regionerna som har en folkmängd mellan 800 000 och 3 000 000 invånare. Studien baseras på data fram till maj 2017 och innefattar statistik för EU-invånare mellan 15-74 år.

Ta del av hela Eurostats rapport här.

/ Lovisa Jonsson

 

Allmänna nyheter

 • 250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS