PUAB på besök i Bryssel

2011-11-22

111121 Pajala Utveckling ABUnder två dagar har Pajala Utveckling AB rest runt i Bryssel med omnejd för att ta del av nya idéer och erfarenheter kring gränsöverskridande samarbete.

Besöket har, bland annat, inneburit ett möte på Generaldirektoratet för regionalpolitik, där Ann-Kerstin Myléus informerade om EU-kommissionens förslag till ny sammanhållningspolitik och vad det kan innebära för gränsöverskridande samarbete efter 2013. Delegationen besökte också enheten för råvaror på Generaldirektoratet för näringsliv och företagande, där de förde ett samtal och diskussion om gruvnäringens utveckling i Pajalaområdet och dess betydelse för EU. Generaldirektoratet för näringsliv och företagande presenterade även sina tankar om råvaruinitiativet och innovationspartnerskapen. Besökarna mötte även North Sweden, där VD:n för Pajala Utveckling AB, Bengt Niska, presenterade de utmaningar och möjligheter som Pajala står inför de kommande åren.

Förutom möten i Bryssel hann Pajala Utveckling AB även med en resa till gruvregionen Maastricht, där de fick byta erfarenheter och se hur regionen arbetar kring regional utveckling och ett attraktivt företagsklimat. 

/Hanna Högberg och Joel Larsson

Allmänna nyheter

 • Tack Anthony Scully!

  2018-07-04

  Tony har varit ansvarig för forskning och innovation och efter tre år på North Sweden, ska Tony Scully nu fortsätta sin karriär på Linnéuniversitetet i Kalmar.

 • Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

  2018-07-04

  Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

 • Norra Sverige i Almedalen debatterar för ett starkare EU

  2018-07-04

  Under Almedalen är norra Sverige engagerat i olika aktiviteter för att stärka regionens intressen. Under veckan diskuteras också EU-relevanta frågor. Bland annat arrangerade Region Västerbotten med regionrådet Erik Bergkvist tillika ordförande för Europaforum Norra Sverige ett särskilt EU-mingel den 2 juli öppet för vem som ville att ge sin syn på EU och hur EU bör utvecklas. Erik Bergkvist medverkade även i paneldebatter arrangerade av EU-kommissionen i Sverige på ”Europahuset” i Almedalen såsom en debatt den 3 juli om EU:s budget ”Hur mycket ska Sverige betala? – Och till vad?”

 • Tack till Julia och Andreas!

  2018-07-02

  Nu när sommaren tar vid tackar North Sweden för praktikanterna Julia och Andreas insatser och deras tid på kontoret mellan 22 januari- 22 juni och önskar dem lycka till!

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS