Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

2018-10-31

Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

Europeiska socialfonden (ESF) fungerar genom att investera i Europas mänskliga kapital med dess arbetare, dess ungdomar och alla som söker jobb. Finansiering, genom ESF, på 10 miljarder euro om året förbättrar arbetsutsikterna för miljontals européer, särskilt de som har svårt att få arbete. Europeiska unionen har åtagit sig att skapa fler och bättre jobb och ett socialt inkluderande samhälle. Dessa mål är kärnan i Europa 2020-strategin för att skapa smart, hållbar och inkluderande tillväxt i EU.

ESF är inte en arbetsförmedling och annonserar inte jobb. Fonden finansierar däremot tiotusentals lokala, regionala och nationella sysselsättningsrelaterade projekt i hela Europa. Från små projekt som drivs av grannskapsorganisationer för att hjälpa lokala funktionshindrade att hitta lämpligt arbete till rikstäckande projekt som främjar yrkesutbildning bland hela befolkningen. En av fondens prioriteter är att hjälpa människor från missgynnade grupper att få jobb. Det är en del av att förbättra social integration - ett tecken på den viktiga roll som sysselsättningen spelar för att hjälpa människor att integrera sig bättre i samhället och vardagen.

Piteås äldreomsorg ska ge migranter arbete och stärka kompetensförsörjningen

Employment for Migrants är ett transnationellt projekt där Sverige med Piteå som ledarprojektpartner samarbetar med Belgien och Finland. Äldreomsorgen i Piteå kommun har därtill beviljats drygt 4 miljoner kronor av ESF under perioden oktober 2018 till februari 2021 för sitt projekt att hjälpa migranter till i arbete.

Syftet med projektet är att fler utrikesfödda ska komma in på arbetsmarknaden och stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Projektets mål är att hitta nya metoder som underlättar nyanlända migranters inträde på arbetsmarknaden med hjälp av erkända lärometoder, i kombination med formell vuxenutbildning och arbetsplatsinlärning, samt förbättring av introduktion och mentorskap på arbetsplatsen. Detta kommer att ske både på transnationell och lokal nivå. Projektet kommer att utföras på 2–3 pilotarbetsplatser, däribland ett assistentboende i äldreomsorgen och en grupp som arbetar med hemtjänst där nyanlända migranter kommer att ha extra handledning och stöd.

– Vård och omsorg har ett ständigt rekryteringsbehov för att klara våra nuvarande och framtida utmaningar samtidigt som arbetslösheten är hög bland utrikesfödda. Det är en problematik som vi delar med många andra länder. Jag vill se att vi har gjort skillnad. Att det har blivit enklare för utrikesfödda att börja arbeta hos äldreomsorgen och att vi som arbetsgivare har blivit stärkta i att ta emot medarbetare från andra länder på ett bra sätt, säger Linda Stenström, Piteå kommuns projektledare för Employment for migrants.

Projektet ger inspiration för andra EU-länder i framtiden

En guidebok med de bästa arbetsmetoderna kommer att sammanställas av alla projektpartners för att sedan publiceras på EU-nivå i samband med att projektets avrundas år 2021. De transnationella aktiviteterna mellan projektparterna kommer bland annat att vara workshops, studiebesök och arbetsmöten där metoder kommer att utvecklas och utvärderas. Arbetet med projektet är påbörjat och i december kommer alla parterna att träffas i Belgien.

Här kan du läsa mer om Europeiska socialfonden

Läs mer om projektet Employment for Migrants

/Michaela Wikdahl

Allmänna nyheter

 • Tyck till i samråd om EU:s jämställdhetspolitik

  2019-03-15

  EU-kommissionen har startat ett samråd angående jämställdhetsfrågor. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om jämställdhet. Nu finns det möjlighet att bidra med synpunkter inför EU:s kommande strategiska jämställdhetsarbete med avseende perioden 2020-2025.

 • EU-parlamentet besöker Luleå

  2019-03-12

  En delegation från EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) besökte Luleå 27 feb – 1 mars, för att bl.a. lära sig om Norrbottens bidrag till EU:s ekonomi

 • Samtal om Arktisk politik

  2019-03-11

  North Sweden medverkade vid ett möte med EU och UD, för att diskutera EU:s arktiska politik och hur den skall utvecklas. Det är en del av EU:s ökande engagemang i Arktis.

 • Praktisera på North Sweden

  2019-02-26

  North Sweden European Office söker två praktikanter inför höstterminen 2019. Praktiken ger Dig möjlighet att få en god insyn och förståelse om hur regionala frågor drivs i Bryssel.

 • Vinnare i Euroscola-tävlingen

  2019-02-19

  Tornedalsskolan i Haparanda och Baldergymnasiet i Skellefteå vunnit möjligheten att åka till Bryssel som en del av Euroscola-projektet - som startades av EU-parlamentet 1990.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS