Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

2018-10-31

Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

Europeiska socialfonden (ESF) fungerar genom att investera i Europas mänskliga kapital med dess arbetare, dess ungdomar och alla som söker jobb. Finansiering, genom ESF, på 10 miljarder euro om året förbättrar arbetsutsikterna för miljontals européer, särskilt de som har svårt att få arbete. Europeiska unionen har åtagit sig att skapa fler och bättre jobb och ett socialt inkluderande samhälle. Dessa mål är kärnan i Europa 2020-strategin för att skapa smart, hållbar och inkluderande tillväxt i EU.

ESF är inte en arbetsförmedling och annonserar inte jobb. Fonden finansierar däremot tiotusentals lokala, regionala och nationella sysselsättningsrelaterade projekt i hela Europa. Från små projekt som drivs av grannskapsorganisationer för att hjälpa lokala funktionshindrade att hitta lämpligt arbete till rikstäckande projekt som främjar yrkesutbildning bland hela befolkningen. En av fondens prioriteter är att hjälpa människor från missgynnade grupper att få jobb. Det är en del av att förbättra social integration - ett tecken på den viktiga roll som sysselsättningen spelar för att hjälpa människor att integrera sig bättre i samhället och vardagen.

Piteås äldreomsorg ska ge migranter arbete och stärka kompetensförsörjningen

Employment for Migrants är ett transnationellt projekt där Sverige med Piteå som ledarprojektpartner samarbetar med Belgien och Finland. Äldreomsorgen i Piteå kommun har därtill beviljats drygt 4 miljoner kronor av ESF under perioden oktober 2018 till februari 2021 för sitt projekt att hjälpa migranter till i arbete.

Syftet med projektet är att fler utrikesfödda ska komma in på arbetsmarknaden och stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Projektets mål är att hitta nya metoder som underlättar nyanlända migranters inträde på arbetsmarknaden med hjälp av erkända lärometoder, i kombination med formell vuxenutbildning och arbetsplatsinlärning, samt förbättring av introduktion och mentorskap på arbetsplatsen. Detta kommer att ske både på transnationell och lokal nivå. Projektet kommer att utföras på 2–3 pilotarbetsplatser, däribland ett assistentboende i äldreomsorgen och en grupp som arbetar med hemtjänst där nyanlända migranter kommer att ha extra handledning och stöd.

– Vård och omsorg har ett ständigt rekryteringsbehov för att klara våra nuvarande och framtida utmaningar samtidigt som arbetslösheten är hög bland utrikesfödda. Det är en problematik som vi delar med många andra länder. Jag vill se att vi har gjort skillnad. Att det har blivit enklare för utrikesfödda att börja arbeta hos äldreomsorgen och att vi som arbetsgivare har blivit stärkta i att ta emot medarbetare från andra länder på ett bra sätt, säger Linda Stenström, Piteå kommuns projektledare för Employment for migrants.

Projektet ger inspiration för andra EU-länder i framtiden

En guidebok med de bästa arbetsmetoderna kommer att sammanställas av alla projektpartners för att sedan publiceras på EU-nivå i samband med att projektets avrundas år 2021. De transnationella aktiviteterna mellan projektparterna kommer bland annat att vara workshops, studiebesök och arbetsmöten där metoder kommer att utvecklas och utvärderas. Arbetet med projektet är påbörjat och i december kommer alla parterna att träffas i Belgien.

Här kan du läsa mer om Europeiska socialfonden

Läs mer om projektet Employment for Migrants

/Michaela Wikdahl

Allmänna nyheter

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

 • Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

  2018-10-31

  Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

 • Sverige har EU:s mest hållbara demokrati enligt undersökning

  2018-10-29

  Den tyska stiftelsen Bertelsmann har sammanställt hundratalet indikationer för att mäta demokrati och gott styre i EU- och OECD-länderna. Resultatet för 2018 visar en negativ trend i flera EU-länder. I 16 av 28 EU-länder har det, enligt Bertelsmanns index, skett en försämring när det kommer till demokrati. Stiftelsen säger att växande partipolarisering och tilltagande populistiska krafter är de bakomliggande orsakerna till den negativa trenden.

 • Gymnasieelever från Skellefteå i Bryssel under studiebesöket ”EU på riktigt”

  2018-10-24

  North Sweden fick den 17 oktober besök av elever från Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå genom projektet ”EU på riktigt” som Skellefteå kommun står bakom. North Sweden hade gjort ett program och guidade Axel Bergkvist och Klara-Lovisa Rogersdotter samt deras lärare Daniel Strömberg i Bryssel som fick möjlighet att besöka några internationella aktörer på Bryssel-arenan och öka sin kunskap om EU. De besökte bland annat Europeiska Kommissionen, Svenskt Näringsliv, Europaparlamentet, Sveriges ständiga representation samt European Federation of Journalists (EFJ).

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS