Rapport: Mitt i EU:s arktiska fokus

2015-02-03

Hur ska Norra Sverige möta de arktiska frågorna? Varför bör Övre Norrland anamma Arktispolitiken? Erica Rönnqvist, praktikant under hösten hos North Sweden, har tagit fram rapporten ”Norrbotten och Västerbotten – mitt i EU:s arktiska fokus”

Rapporten sammanfattar de diskussioner som förs inom EU och globalt kring det arktiska området utifrån det växande intresset och den uppmärksamhet som nu också riktas mot Europas Arktiska områden, till vilka Övre Norrland hör. Rapporten ger en inblick i vad som sker i den politiska utvecklingen på området samt vad det innebär för Norrbotten och Västerbotten att vara EU:s förlängda arm i den arktiska regionen. 

Syftet med rapporten är att visa hur viktigt det är för aktörerna i Övre Norrland att delta i processen samt att ge ett underlag för en diskussion om vad som bör fokuseras på. Utgångspunkten är North Swedens perspektiv på den arktiska diskussionen inom EU och dess betydelse för våra regioner, som sammanställts i denna rapport. 

Läs rapporten ”Norrbotten och Västerbotten – mitt i EU:s arktiska fokus”  i sin helhet

//Kejvan Bexenius

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS