Seminarium om samarbete mellan arktiska finansieringsprogram på EWRC

2017-10-17

Under European Week of Regions and Cities (EWRC) i Bryssel mellan den 9–12 oktober var Västerbotten inbjudna för att tala om Arktisk finansieringsprogram. EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, DG REGIO arrangerade ett seminarium den 11 oktober med fokus på samarbete mellan de olika finansieringsprogrammen inom det arktiska området. Titel på seminariet var ”Delivering results through a collaboration between Arctic EU programmes”. Jenny Bergkvist, som arbetar med frågorna på Länsstyrelsen i Västerbotten var inbjudan som talare.

Det arktiska området har under de senaste åren fått större uppmärksamhet från beslutsfattare och investerare. Eftersom de arktiska frågorna berör ett stort antal lokala, regionala och internationella aktörer och utvecklingen sker i snabb takt, har behovet för en mer koordinerad regional utveckling ökat. De europeiska territoriella samarbetsprogrammen som verkar i det arktiska området har beslutat för att ingå ett närmare samarbete för att lägga grund för gemensamma prioriteringar i Europeiska Arktis. 

Som talare på eventet där det Arktiska området och dess finansieringsprogram stod på agendan var Ole Damsgaard från Northern Periphery and Arctic Programme Secretariat (NPA), Päivi Ekdahl som arbetar för Regional council of Lapland samt Jenny Bergkvist från Managing Authority Interreg Botnia-Atlantica Länsstyrelsen i Västerbotten. Tillsammans berättade de om det arktiska området samt om de finansieringsprogram som finns på området. 

171017_ewrc_arctic

Europeisk Arktisk - stor potential som inte får gå förlora

Vid flertalet tillfällen betonades att de arktiska områden har utmaningar men också stor potential som inte får gå förlorad. Päivi Ekdahl berättade om arktiska regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som Norrbotten och Västerbotten ingår i, och vilka liknade förutsättningar vi har och nämnde bland annat att regionerna har liknande natur samt politiska- och sociala institutioner men också en liten befolkning på stor areal. Det arktiska området har som största problem en låg befolkningsdensitet, åldrande befolkning, liten ekonomisk mångfald och minskande landsbygdssamhällen. Dock finns det potential i området som inte bör åsidosättas, tillgången till naturresurser samt mångsidigt näringsliv var några positiva faktorer som lyftes fram under seminariet.

Stort behov av ökat samarbete av EU:s finansieringsprogrammen inom Arktis

Fokus på seminariet låg på kommunikation mellan de olika finansieringsprogrammen för Arktis som finns inom EU så som NORD, Kolarctic, Botnia-Atlantica, NPA + Karelina ENI och Baltic Sea.  Flera organisationer är involverade i diskussionerna om ökat samarbete mellan programmen där Västerbotten och Norrbotten tillhör flera av ovannämnda program. Ett ökat samarbete mellan programmen menade arrangörerna skulle öka möjligheten för Arktiska frågor att bli mer prioriterade i kommande programbudget. Trots att de olika finansieringsprogrammen idag delvis har olika prioriteringar finns också en hel del likheter mellan dem. En ökad samordning skulle kunna vara till stor fördel för såväl genomslagskraft som att begränsa konkurrensen mellan de Arktiska programmen och till fullo lyckas utnyttja EU:s möjlighet till finansiering. Ökad samordning kan komma att leda till mer effektiv användning av de ekonomiska medlen samt en bättre spridning av projekten.

– Programmens samarbete kan möjliggöra bättre synergier mellan de olika aktiviteter (projekt) som bedrivs inom Arktis, till exempel genom att projekt som verkar inom olika program men som arbetar med liknande frågor får kännedom om varandra och möjlighet till samarbete och vidareutveckling av sina respektive insatser." sa Jenny Bergkvist om varför det ökade samarbetet mellan de olika programmen är viktig för den Arktiska utvecklingen.

Vad ska man prioritera i EU:s arktiska program och vilka är framtidsvisionerna?

Framtidsvisioner lyftes också fram på seminariet, speciellt post-2020 nämndes. Viktigt var att bland annat utnyttja erfarenheter från samarbete samt säkerställa fördelar till regionerna i området. Deltagarna på seminariet hade möjlighet att svara på frågor som ställdes under seminariet via EWRC appen. En av frågorna rörde området gällande vad deltagarna tyckte man borde prioriterade i ett framtida Arktissamarbete. Svaren skilde sig och skapade debatt mellan de olika aktörerna i salen då transport och infrastruktur fick en ganska låg andel av rösterna vilket främst de regionala aktörerna ifrågasatte skarpt. Andra aktörer menade att digitalisering och smart specialisering är än mer nödvändigt för att locka folk till de Arktiska regionerna.

– Inom det Arktiska samarbetet finns utrymme för fler än en prioritering och det är upp till politikerna i våra regioner att bedöma vilka prioriteringar som hamnar högst och vilka program som ska arbeta med vilka utvecklingsområden. Som representant för ett av programmen skulle jag tycka att det vore intressant att närmare definiera ”Key industries - Arctic smart specialization” vilket var ett av alternativen på frågan. Kanske det blir något som skrivs in i våra framtida program, sade Jenny Bergkvist om vad hon skulle ha svarat på frågan.

/Lovisa Jonsson & Sofia Baumgartner

Allmänna nyheter

 • Norra Sveriges internetförsörjning framhävs i Eurostats årsbok 2018

  2018-09-25

  EU:s statistikmyndighet Eurostat har publicerat ny statistik för europeiska regioner och städer i 2018 års årsbok. Eurostats uppgifter används ofta som underlag i planeringen av EU:s regionalpolitik och innehåller en rad olika uppgifter om regioners förutsättningar som bland annat rör ekonomi, hälsa och arbetsmarknad. Årsboken 2018 visar bland annat att Övre Norrland är framstående i försörjning av internet och bredband och är en av de regioner i EU som använder internet mest, då majoriteten av regionens befolkning använder internet dagligen tack vare den goda bredbandsförsörjningen.

 • EU Arctic Forum ”Knowing, developing and connecting Arctic” med urfolksdialog

  2018-09-20

  Den 17 september gick det första EU Arctic Forum i regi av EU-kommissionen av stapeln i Bryssel. Temat ”förstå, utveckla och förena Arktis” inkluderade även den årliga dialogen med den arktiska ursprungsbefolkningen. Företrädare från regioner och EU, forskning samt näringsliv och nationella Arktiska aktörer var på plats. Diskussioner om bland annat bredbandsförsörjning i Arktis, handelsmöjligheter, hållbara och innovativa utvecklingsmöjligheter byggde på den arktiska samrådsrapport i EU som nätverket för Northern Sparsely Populated Area (NSPA) bidragit till avseende EU:s framtida investeringsstöd till det nordligaste Europa. Från hemregionerna medverkade Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten, och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Med från norra Sverige fanns även Åsa Larsson-Blind företrädande Samerådet.

 • Vi välkomnar höstens praktikanter, Michaela och Stina!

  2018-09-20

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Michaela och Stina kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS