Skellefteå kommun besökte Bryssel

2017-06-28

20–21 juni hade North Sweden besök av fyra stycken från skolledningen från Anderstorps gymnasium och Skellefteå kommun i Västerbotten i Bryssel. De två dagarna användes till att skapa större förståelse för EU och dess påverkan på kommunal verksamhet kopplat till utbildningsfrågor samt studiebesök på en av Bryssels gymnasieskolor.

170628skeåbesök

Tisdagen började med ett besök på NATO där de fick lyssna till Johan Sjöberg, Försvarsrådgivare, som berättade om NATO:s verksamhet och de svenska intressena i den allt mer aktuella försvarsalliansen. På det senaste toppmötet i Bryssel med EU:s stats- och regeringschefer diskuterades bland annat fördjupat försvarssamarbete i EU. Dagen fortsatte sedan med ett besök på EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och norra Sveriges möjlighet till finansiering. Dagen avslutades på Sveriges ständiga representation i EU där de både fick information om hur de jobbar för att lyfta och bevaka svenska intressen på EU-nivå men även fick de chansen att träffa utbildningsrådet som berättade om aktuella frågor just nu på EU-agenda.

Morgonpigga träffade gruppen Marita Ulvskog, Europaparlamentariker som berättade om hur det är att arbete som svensk Europaparlamentariker. Marita Ulvskog är vice ordförande i sysselsättningsutskottet och jobbar mest med arbetsmarknadsrelaterade frågor.

Gruppen fortsatt sedan förmiddagen med att lyssna till North Swedens direktör Mikael Janson där han berättade om verksamheten och aktuella EU-frågor som påverkar Norrbotten och Västerbotten, så som Arktiska frågorna där våra regioner är en unik länk mellan EU och Arktis.

Eftermiddagen fick gruppen möjlighet att göra ett studiebesök på en av Bryssels gymnasieskolor. 

Vill du också göra studiebesök i EU?

North Sweden hjälper våra huvudmän i norra Sverige med att planera och genomföra studiebesök i Bryssel. Utifrån gruppens intressen och målsättning hjälper vi till att formulera programmen och hitta de nyckelpersoner som är intressanta att träffa.

Läs mer hur North Sweden kan hjälpa till med studiebesök

För mer information kontakta Martha Bahta

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS