Skellefteå kommun besökte Bryssel

2017-06-28

20–21 juni hade North Sweden besök av fyra stycken från skolledningen från Anderstorps gymnasium och Skellefteå kommun i Västerbotten i Bryssel. De två dagarna användes till att skapa större förståelse för EU och dess påverkan på kommunal verksamhet kopplat till utbildningsfrågor samt studiebesök på en av Bryssels gymnasieskolor.

170628skeåbesök

Tisdagen började med ett besök på NATO där de fick lyssna till Johan Sjöberg, Försvarsrådgivare, som berättade om NATO:s verksamhet och de svenska intressena i den allt mer aktuella försvarsalliansen. På det senaste toppmötet i Bryssel med EU:s stats- och regeringschefer diskuterades bland annat fördjupat försvarssamarbete i EU. Dagen fortsatte sedan med ett besök på EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och norra Sveriges möjlighet till finansiering. Dagen avslutades på Sveriges ständiga representation i EU där de både fick information om hur de jobbar för att lyfta och bevaka svenska intressen på EU-nivå men även fick de chansen att träffa utbildningsrådet som berättade om aktuella frågor just nu på EU-agenda.

Morgonpigga träffade gruppen Marita Ulvskog, Europaparlamentariker som berättade om hur det är att arbete som svensk Europaparlamentariker. Marita Ulvskog är vice ordförande i sysselsättningsutskottet och jobbar mest med arbetsmarknadsrelaterade frågor.

Gruppen fortsatt sedan förmiddagen med att lyssna till North Swedens direktör Mikael Janson där han berättade om verksamheten och aktuella EU-frågor som påverkar Norrbotten och Västerbotten, så som Arktiska frågorna där våra regioner är en unik länk mellan EU och Arktis.

Eftermiddagen fick gruppen möjlighet att göra ett studiebesök på en av Bryssels gymnasieskolor. 

Vill du också göra studiebesök i EU?

North Sweden hjälper våra huvudmän i norra Sverige med att planera och genomföra studiebesök i Bryssel. Utifrån gruppens intressen och målsättning hjälper vi till att formulera programmen och hitta de nyckelpersoner som är intressanta att träffa.

Läs mer hur North Sweden kan hjälpa till med studiebesök

För mer information kontakta Martha Bahta

Allmänna nyheter

 • 250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS