Socialdemokraterna i Norrbotten på besök hos North Sweden

2017-10-13

Tisdag förmiddag den 26e september var Socialdemokraterna i Norrrbotten på besök hos North Sweden European Office för att utveckla sin kunskap om regionernas roll i EU-politiken. Direktör Mikael Janson höll en presentation om verksamheten och dess viktiga roll i att lyfta fram Norrbottens och Västerbottens intressen på Brysselarenan.

171013 Norrbottens S-grupp

Mikael Janson visade på konkreta exempel där norra Sverige gjort en tydlig skillnad genom exempelvis nätverket Northern Sparsely Populated Area (NSPA) som idag aktivt påverkar beslut gällande norra Europas glesbygd samt genom arbetet för att Norrbotniabanan och den Bottniska korridoren ska få plats på EU:s framtida infrastruktursatsningar.

Anders Öberg, regionråd vid region Norrbotten menar att det är viktigt att resa till Bryssel och North Sweden för att lära mer och på plats få bredare bakgrund till aktuella frågor som debatteras och diskuters i Europa. Han säger att regionerna har en viktig roll i förändringen och utvecklingen av EU- processen och på de områden där regionerna behöver följa frågorna.

”Vi på hemmaplan kan i kontakterna med våra ständiga representanter i Bryssel bidra med att skapa förståelse för vårt perspektiv. Dessa frågor är en stor del av vår vardag och frågor som även diskuteras i kommunerna och region Norrbotten.”  sade Öberg efter besöket.

Träffen på North Sweden, regionens egen representation på plats i Bryssel och de andra besöken under de intensiva dagarna gav besökarna en bra bild av hur arbetet på plats sker, hur Norrbotten deltar och vilka frågor som just nu är de mest aktuella påpekade han fortsättningsvis.

Vi tackar Socialdemokraterna i Norrbotten för ett trevligt besök.

Vill ni läsa mer om besöket kan ni göra det här.

/Lovisa Jonsson

 

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS