Socialdemokraterna i Norrbotten på besök hos North Sweden

2017-10-13

Tisdag förmiddag den 26e september var Socialdemokraterna i Norrrbotten på besök hos North Sweden European Office för att utveckla sin kunskap om regionernas roll i EU-politiken. Direktör Mikael Janson höll en presentation om verksamheten och dess viktiga roll i att lyfta fram Norrbottens och Västerbottens intressen på Brysselarenan.

171013 Norrbottens S-grupp

Mikael Janson visade på konkreta exempel där norra Sverige gjort en tydlig skillnad genom exempelvis nätverket Northern Sparsely Populated Area (NSPA) som idag aktivt påverkar beslut gällande norra Europas glesbygd samt genom arbetet för att Norrbotniabanan och den Bottniska korridoren ska få plats på EU:s framtida infrastruktursatsningar.

Anders Öberg, regionråd vid region Norrbotten menar att det är viktigt att resa till Bryssel och North Sweden för att lära mer och på plats få bredare bakgrund till aktuella frågor som debatteras och diskuters i Europa. Han säger att regionerna har en viktig roll i förändringen och utvecklingen av EU- processen och på de områden där regionerna behöver följa frågorna.

”Vi på hemmaplan kan i kontakterna med våra ständiga representanter i Bryssel bidra med att skapa förståelse för vårt perspektiv. Dessa frågor är en stor del av vår vardag och frågor som även diskuteras i kommunerna och region Norrbotten.”  sade Öberg efter besöket.

Träffen på North Sweden, regionens egen representation på plats i Bryssel och de andra besöken under de intensiva dagarna gav besökarna en bra bild av hur arbetet på plats sker, hur Norrbotten deltar och vilka frågor som just nu är de mest aktuella påpekade han fortsättningsvis.

Vi tackar Socialdemokraterna i Norrbotten för ett trevligt besök.

Vill ni läsa mer om besöket kan ni göra det här.

/Lovisa Jonsson

 

Allmänna nyheter

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

 • North Swedens Ägarråd 2018

  2018-06-04

  North Sweden European Office's ägarråd har gått igenom det gångna årets verksamhet och beslutat för det kommande. Verksamhetsberättelsen och direktiv finns nu att ta del av.

 • Norra Europa positionerar sig för EU:s långtidsbudget

  2018-05-23

  EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU kommande programperioden 2021—2027 presenterades den 2 maj och i slutet av maj och början av juni kommer de konkreta regleringarna för de olika budgetområdena såsom utformningen av regionalpolitiken. Nätverken för Europaforum Norra Sverige, EFNS, med de fyra nordligaste svenska regionerna samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för norra Sverige, Finland och Norge har tagit fram var sin första kommentar i form av positioner för vad nu lagda förslag betyder för regionerna i norr inför kommande regleringar och stundande förhandlingar i EU. Utgångspunkten är en positiv syn på EU-kommissionens lagda budgetförslag.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS