Sök Erasmus+ bidrag för projekt inom social delaktighet

2017-03-27

EU-kommissionen har annonserat att det nu finns möjlighet att söka bidrag för nya projekt inom Erasmus+ ramen.  Projekten ska syfta till att främja aktivt medborgarskap, tolerans och motverka diskriminering. Sista ansökningsdag är den 22 maj.

Erasmus+

Projekten ska sikta på att sprida och utveckla nya pedagogiska arbetssätt, innovativa lärarmetoder och IT-verktyg, som främjar ömsesidig respekt, inkluderande utbildning och det kritiska tänkandet. Deltagare ska inrikta sig mot att främja utbildning för elever med sämre förutsättningar samt att stödja nyanlända migranter i deras integration i utbildningen. Stor vikt läggs på att öka kunskaper om grundläggande värderingar bland elever.

Vem kan söka?
Offentliga och privata organisationer inom utbildning och ungdomsfrågor är välkomna att söka medel. Minst fyra olika länder ska ingå i ett projekt.

Ansökan görs hos EU-kommissionen i Bryssel via Erasmus+ hemsida fram till den 22 maj. Mer information hittar du här.

Informationsdag i Bryssel och via livestream
Den 25 april anordnas en informationsdag i Bryssel, som ger en möjlighet att få mer detaljerade information, ställa sina frågor eller hitta partner. Mötet kommer att kunna följas live på webben och presentationerna ska finnas tillgängliga efter mötet.

Läs mer om Erasmus+ utlysning på EU-kommissionens hemsida här.

/Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS