Sök Erasmus+ bidrag för projekt inom social delaktighet

2017-03-27

EU-kommissionen har annonserat att det nu finns möjlighet att söka bidrag för nya projekt inom Erasmus+ ramen.  Projekten ska syfta till att främja aktivt medborgarskap, tolerans och motverka diskriminering. Sista ansökningsdag är den 22 maj.

Erasmus+

Projekten ska sikta på att sprida och utveckla nya pedagogiska arbetssätt, innovativa lärarmetoder och IT-verktyg, som främjar ömsesidig respekt, inkluderande utbildning och det kritiska tänkandet. Deltagare ska inrikta sig mot att främja utbildning för elever med sämre förutsättningar samt att stödja nyanlända migranter i deras integration i utbildningen. Stor vikt läggs på att öka kunskaper om grundläggande värderingar bland elever.

Vem kan söka?
Offentliga och privata organisationer inom utbildning och ungdomsfrågor är välkomna att söka medel. Minst fyra olika länder ska ingå i ett projekt.

Ansökan görs hos EU-kommissionen i Bryssel via Erasmus+ hemsida fram till den 22 maj. Mer information hittar du här.

Informationsdag i Bryssel och via livestream
Den 25 april anordnas en informationsdag i Bryssel, som ger en möjlighet att få mer detaljerade information, ställa sina frågor eller hitta partner. Mötet kommer att kunna följas live på webben och presentationerna ska finnas tillgängliga efter mötet.

Läs mer om Erasmus+ utlysning på EU-kommissionens hemsida här.

/Maria Sandberg

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS