Elever från Älvsbyn på besök

2012-02-29

120221 Älvsbytjejer-i-BryssNär det var dags för projektarbetet under tredje året på gymnasiet bestämde sig Stina Andersson och Pernilla Larsson, som båda läser det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot språk vid Älvsbyns gymnasium, för att de ville veta mer om hur det är att arbeta som tolk eller översättare vid EU. För att få en inblick i de olika yrkena bestämde de sig för att ta kontakt med North Sweden och åka till Bryssel för ett studiebesök under vårterminen 2012.

Sagt och gjort, mellan den 20-21 februari kom Stina och Pernilla till Bryssel och besökte både GD Tolkning och GD Översättning. Under besöket vid GD Tolkning fick de träffa Nuria Bonel, chef för den svenska avdelningen, som berättade om hur det är att arbeta som tolk och hur det praktiskt går till att tolka från EU:s 23 officiella språk. Det är många möten som ska tolkas varje år, totalt blir det omkring 11 000 möten som GD Tolkning översätter varje år till en kostnad av 0,26 euro per år och EU-medborgare. För att klara av den mängden möten arbetar 600 tolkar vid GD Tolkning, varav ett tjugotal är svenskar.

Vid GD Översättning mötte tjejerna Helena Börnfors från webböversättningsenheten och Anette Vanier från den vanliga översättningen, vilket innebär översättning av lagtext. Där fick de bland annat lära sig om skillnaderna mellan vanlig översättning och webböversättning, vilka språkregler en översättare måste följa samt hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Skillnaden mellan att översätta webbtexter och vanlig översättning av lagtext är stor, webböversättning handlar mestadels om att skapa en läsvänlig och tilltalande text, medan texterna vid vanlig översättning måste översättas så korrekt som möjligt och utan ändringar för att lagarna inte ska tolkas felaktigt.

Tjejerna, som har som projektarbete att undersöka vilka arbetsmöjligheter det finns om man vill jobba med språk inom EU, var avslutningsvis mycket nöjda med besöken.

-Vi ville lära oss vad man kan arbeta med som språkintresserad och hur det faktiskt är att jobba som tolk eller översättare och det tyckte vi att vi fick, sade de.

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Allmänna nyheter

 • Tack Anthony Scully!

  2018-07-04

  Tony har varit ansvarig för forskning och innovation och efter tre år på North Sweden, ska Tony Scully nu fortsätta sin karriär på Linnéuniversitetet i Kalmar.

 • Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

  2018-07-04

  Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

 • Norra Sverige i Almedalen debatterar för ett starkare EU

  2018-07-04

  Under Almedalen är norra Sverige engagerat i olika aktiviteter för att stärka regionens intressen. Under veckan diskuteras också EU-relevanta frågor. Bland annat arrangerade Region Västerbotten med regionrådet Erik Bergkvist tillika ordförande för Europaforum Norra Sverige ett särskilt EU-mingel den 2 juli öppet för vem som ville att ge sin syn på EU och hur EU bör utvecklas. Erik Bergkvist medverkade även i paneldebatter arrangerade av EU-kommissionen i Sverige på ”Europahuset” i Almedalen såsom en debatt den 3 juli om EU:s budget ”Hur mycket ska Sverige betala? – Och till vad?”

 • Tack till Julia och Andreas!

  2018-07-02

  Nu när sommaren tar vid tackar North Sweden för praktikanterna Julia och Andreas insatser och deras tid på kontoret mellan 22 januari- 22 juni och önskar dem lycka till!

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS