Elever från Älvsbyn på besök

2012-02-29

120221 Älvsbytjejer-i-BryssNär det var dags för projektarbetet under tredje året på gymnasiet bestämde sig Stina Andersson och Pernilla Larsson, som båda läser det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot språk vid Älvsbyns gymnasium, för att de ville veta mer om hur det är att arbeta som tolk eller översättare vid EU. För att få en inblick i de olika yrkena bestämde de sig för att ta kontakt med North Sweden och åka till Bryssel för ett studiebesök under vårterminen 2012.

Sagt och gjort, mellan den 20-21 februari kom Stina och Pernilla till Bryssel och besökte både GD Tolkning och GD Översättning. Under besöket vid GD Tolkning fick de träffa Nuria Bonel, chef för den svenska avdelningen, som berättade om hur det är att arbeta som tolk och hur det praktiskt går till att tolka från EU:s 23 officiella språk. Det är många möten som ska tolkas varje år, totalt blir det omkring 11 000 möten som GD Tolkning översätter varje år till en kostnad av 0,26 euro per år och EU-medborgare. För att klara av den mängden möten arbetar 600 tolkar vid GD Tolkning, varav ett tjugotal är svenskar.

Vid GD Översättning mötte tjejerna Helena Börnfors från webböversättningsenheten och Anette Vanier från den vanliga översättningen, vilket innebär översättning av lagtext. Där fick de bland annat lära sig om skillnaderna mellan vanlig översättning och webböversättning, vilka språkregler en översättare måste följa samt hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Skillnaden mellan att översätta webbtexter och vanlig översättning av lagtext är stor, webböversättning handlar mestadels om att skapa en läsvänlig och tilltalande text, medan texterna vid vanlig översättning måste översättas så korrekt som möjligt och utan ändringar för att lagarna inte ska tolkas felaktigt.

Tjejerna, som har som projektarbete att undersöka vilka arbetsmöjligheter det finns om man vill jobba med språk inom EU, var avslutningsvis mycket nöjda med besöken.

-Vi ville lära oss vad man kan arbeta med som språkintresserad och hur det faktiskt är att jobba som tolk eller översättare och det tyckte vi att vi fick, sade de.

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Allmänna nyheter

 • "State of Play": Framtidens regionalpolitik i ett osäkert läge

  2018-02-21

  Den 14 februari presenterade EU-kommissionen ett diskussionsunderlag avseende budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt, ”Post-2020”. Det som nu sägs är att det konkreta budgetförslaget kommer redan den 2 maj och har därmed flyttats fram ytterligare i tiden i syfte att ge mer tid för de helt klart komplicerade förhandlingar som följer. I förra ”State of Play” diskuterades hur debatten nu går övergripande om budgeten. I denna följer en fördjupning kring vad som går att tro om regionalpolitiken, den så kallade sammanhållningspolitiken, med sitt stöd till inte minst norra Sverige.

 • Umeå Universitet på besök

  2018-02-14

  Under förra veckan var en forskargrupp från Umeå Universitet på besök i Bryssel. Syftet var att få insikt i EU:s FOI-politik och dess effekter.

 • Praktikantrapport om nya Sidenvägen

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Swedens kontor i Bryssel hösten 2017 fick praktikanterna skriva rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner valde i samråd med Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden, att skriva sin rapport om handelsrutten ”Northern Axis- Sidenvägen” som sträcker sig mellan Kouvola i Finland och Xi’an i Kina, samt ruttens koppling till Norrbotten och Västerbotten.

 • North Sweden i Stockholm

  2018-02-12

  North Sweden medverkade på två arrangemang i Stockholm, dels ett seminarium i riksdagen samt ett seminarie om Västerbotten i Arktis på Granddagarna.

 • ”State of Play”: Skarpt läge för kommande budgetförslag i EU

  2018-01-31

  Förberedelserna pågår för fullt för kommande förslag om EU:s budget för 2021 och framåt, som ska presenteras under våren tillsammans med regleringarna för i princip allt i EU, inte minst regionalpolitiken. Diskussionen är livlig och osäkerheterna är stora med många motsättningar och till det Brexit. Det blir neddragningar och frågan är vad som blir kvar av EU:s regionalstöd till norra Sverige. Mikael Janson ger en lägesbild.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS