Elever från Älvsbyn på besök

2012-02-29

120221 Älvsbytjejer-i-BryssNär det var dags för projektarbetet under tredje året på gymnasiet bestämde sig Stina Andersson och Pernilla Larsson, som båda läser det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot språk vid Älvsbyns gymnasium, för att de ville veta mer om hur det är att arbeta som tolk eller översättare vid EU. För att få en inblick i de olika yrkena bestämde de sig för att ta kontakt med North Sweden och åka till Bryssel för ett studiebesök under vårterminen 2012.

Sagt och gjort, mellan den 20-21 februari kom Stina och Pernilla till Bryssel och besökte både GD Tolkning och GD Översättning. Under besöket vid GD Tolkning fick de träffa Nuria Bonel, chef för den svenska avdelningen, som berättade om hur det är att arbeta som tolk och hur det praktiskt går till att tolka från EU:s 23 officiella språk. Det är många möten som ska tolkas varje år, totalt blir det omkring 11 000 möten som GD Tolkning översätter varje år till en kostnad av 0,26 euro per år och EU-medborgare. För att klara av den mängden möten arbetar 600 tolkar vid GD Tolkning, varav ett tjugotal är svenskar.

Vid GD Översättning mötte tjejerna Helena Börnfors från webböversättningsenheten och Anette Vanier från den vanliga översättningen, vilket innebär översättning av lagtext. Där fick de bland annat lära sig om skillnaderna mellan vanlig översättning och webböversättning, vilka språkregler en översättare måste följa samt hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Skillnaden mellan att översätta webbtexter och vanlig översättning av lagtext är stor, webböversättning handlar mestadels om att skapa en läsvänlig och tilltalande text, medan texterna vid vanlig översättning måste översättas så korrekt som möjligt och utan ändringar för att lagarna inte ska tolkas felaktigt.

Tjejerna, som har som projektarbete att undersöka vilka arbetsmöjligheter det finns om man vill jobba med språk inom EU, var avslutningsvis mycket nöjda med besöken.

-Vi ville lära oss vad man kan arbeta med som språkintresserad och hur det faktiskt är att jobba som tolk eller översättare och det tyckte vi att vi fick, sade de.

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Allmänna nyheter

 • Citizens’ App ska få dig att upptäcka EU i din smartphone

  2019-01-18

  Den nya appen Citizens’ App som utvecklats av Europaparlamentet inför EU-valet i maj visar exempel på hur EU formar vår vardag och uppmuntrar dig att engagera dig i EU:s framtid.

 • SKL presenterar sina prioriterade EU frågor för 2019

  2019-01-17

  Under 2019 kommer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att fokusera extra på åtta utvalda EU-frågor utifrån kommuner och regioners intressen. EU-perspektivet ska genomsyra förbundets verksamhet och de prioriterade frågorna kommer att bedrivas med hjälp av enskilda viljeriktningar samt olika aktiviteter under året.

 • Tack till Stina och Michaela!

  2019-01-15

  När ett nytt år tagit vid är det dags att tacka höstens praktikanter, Stina Skoglöf och Michaela Wikdahl, för deras tid hos oss på North Sweden.

 • Toppresultat för Sverige

  2019-01-11

  The Economist genomför varje år en demokratiundersökning över världens länder. Sverige rankas som EU:s mest demokratiska land.

 • EU-stöd till Övre Norrland

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från ESF och ERDF.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS