Elever från Älvsbyn på besök

2012-02-29

120221 Älvsbytjejer-i-BryssNär det var dags för projektarbetet under tredje året på gymnasiet bestämde sig Stina Andersson och Pernilla Larsson, som båda läser det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot språk vid Älvsbyns gymnasium, för att de ville veta mer om hur det är att arbeta som tolk eller översättare vid EU. För att få en inblick i de olika yrkena bestämde de sig för att ta kontakt med North Sweden och åka till Bryssel för ett studiebesök under vårterminen 2012.

Sagt och gjort, mellan den 20-21 februari kom Stina och Pernilla till Bryssel och besökte både GD Tolkning och GD Översättning. Under besöket vid GD Tolkning fick de träffa Nuria Bonel, chef för den svenska avdelningen, som berättade om hur det är att arbeta som tolk och hur det praktiskt går till att tolka från EU:s 23 officiella språk. Det är många möten som ska tolkas varje år, totalt blir det omkring 11 000 möten som GD Tolkning översätter varje år till en kostnad av 0,26 euro per år och EU-medborgare. För att klara av den mängden möten arbetar 600 tolkar vid GD Tolkning, varav ett tjugotal är svenskar.

Vid GD Översättning mötte tjejerna Helena Börnfors från webböversättningsenheten och Anette Vanier från den vanliga översättningen, vilket innebär översättning av lagtext. Där fick de bland annat lära sig om skillnaderna mellan vanlig översättning och webböversättning, vilka språkregler en översättare måste följa samt hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Skillnaden mellan att översätta webbtexter och vanlig översättning av lagtext är stor, webböversättning handlar mestadels om att skapa en läsvänlig och tilltalande text, medan texterna vid vanlig översättning måste översättas så korrekt som möjligt och utan ändringar för att lagarna inte ska tolkas felaktigt.

Tjejerna, som har som projektarbete att undersöka vilka arbetsmöjligheter det finns om man vill jobba med språk inom EU, var avslutningsvis mycket nöjda med besöken.

-Vi ville lära oss vad man kan arbeta med som språkintresserad och hur det faktiskt är att jobba som tolk eller översättare och det tyckte vi att vi fick, sade de.

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Allmänna nyheter

 • Arctic Project Awards 2018

  2018-05-16

  För andra gången lanseras The Arctic Project Awards, ett pris som delas ut i syfte att uppmärksamma goda exempel från det Arktiska området samt förespråka Arktiskt gränssamarbete. Vinnaren av årets upplaga kommer att presenteras under European Week of Regions and Cities, EWRC, 2018 i Bryssel.

 • North Sweden och NSPA anordnar öppet seminarium i Europaparlamentet

  2018-05-16

  Den 19 juni kommer North Sweden tillsammans med Northern Sparesly Populated Areas (NSPA) att finnas på plats i Europaparlamentet för att anordna ett öppet seminarium med fokus på norra Europas regioner och dess potentialer samt behov. Seminariet presenteras av den svenska Europaparlamentarikern Aleksander Gabelic samt den finska Europaparlamentarikern Elsi Katainen. Medverkande är bland annat företrädare från regionerna som ingår i NSPA, företrädare från EU-kommissionen samt från OECD.

 • State of play: Budget post-2020

  2018-05-08

  EU-kommissionen har presenterat sitt förslag till budget för EU avseende åren 2021 till 2027. Ett förslag som nu kommer att diskuteras, dissikeras och manglas inom EU.

 • ”State of Play”: Slimmad och vässad regionalpolitik

  2018-05-08

  EU-kommissionens förslag till budget för kommande programperioden 2021-2027 är nu framlagd. Hur budgeten skulle påverka regionalpolitiken, den så kallade sammanhållningspolitiken med sina struktur- och investeringsfonder, rent allmänt och för norra Sverige specifikt är förstås högintressant. Sammanhållningspolitiken innehåller idag viktiga investeringsmedel för regionens utveckling men det finns inga garantier för att regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, per automatik får ett fortsatt särskilt stöd från EU. Mycket är ännu oklart och mer detaljer och konkret innehåll kommer när regleringarna för nästa generations regionalfonder och program presenteras i slutet av maj. Det gäller att vara fortsatt på tå, om än i nuläget ändå försiktigt positiv kring utveckling.

 • North Sweden på European Week of Regions and Cities 2018

  2018-05-08

  North Sweden European Office kommer den 9:e oktober att delta med ett bidrag under European Week of Regions and Cities 2018. Bidraget framförs tillsammans med partnersamarbetet European North Atlantic Arctic Partnership som innefattar en rad regionala aktörer belägna i Norra Europas arktiska regioner. Partnersamarbetet ska framföra bidraget ”Sustainable development of the Arctic region for the benefit of all of Europe”. Bidraget behandlar de arktiska regionernas potentialer samt hur EU bör gå tillväga för att försäkra tillväxt i dessa regioner samt hållbarhet för hela arktiska regionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS