Elever från Älvsbyn på besök

2012-02-29

120221 Älvsbytjejer-i-BryssNär det var dags för projektarbetet under tredje året på gymnasiet bestämde sig Stina Andersson och Pernilla Larsson, som båda läser det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot språk vid Älvsbyns gymnasium, för att de ville veta mer om hur det är att arbeta som tolk eller översättare vid EU. För att få en inblick i de olika yrkena bestämde de sig för att ta kontakt med North Sweden och åka till Bryssel för ett studiebesök under vårterminen 2012.

Sagt och gjort, mellan den 20-21 februari kom Stina och Pernilla till Bryssel och besökte både GD Tolkning och GD Översättning. Under besöket vid GD Tolkning fick de träffa Nuria Bonel, chef för den svenska avdelningen, som berättade om hur det är att arbeta som tolk och hur det praktiskt går till att tolka från EU:s 23 officiella språk. Det är många möten som ska tolkas varje år, totalt blir det omkring 11 000 möten som GD Tolkning översätter varje år till en kostnad av 0,26 euro per år och EU-medborgare. För att klara av den mängden möten arbetar 600 tolkar vid GD Tolkning, varav ett tjugotal är svenskar.

Vid GD Översättning mötte tjejerna Helena Börnfors från webböversättningsenheten och Anette Vanier från den vanliga översättningen, vilket innebär översättning av lagtext. Där fick de bland annat lära sig om skillnaderna mellan vanlig översättning och webböversättning, vilka språkregler en översättare måste följa samt hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Skillnaden mellan att översätta webbtexter och vanlig översättning av lagtext är stor, webböversättning handlar mestadels om att skapa en läsvänlig och tilltalande text, medan texterna vid vanlig översättning måste översättas så korrekt som möjligt och utan ändringar för att lagarna inte ska tolkas felaktigt.

Tjejerna, som har som projektarbete att undersöka vilka arbetsmöjligheter det finns om man vill jobba med språk inom EU, var avslutningsvis mycket nöjda med besöken.

-Vi ville lära oss vad man kan arbeta med som språkintresserad och hur det faktiskt är att jobba som tolk eller översättare och det tyckte vi att vi fick, sade de.

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Allmänna nyheter

 • Seminarium om hållbart Arktis

  2018-10-10

  Ett viktigt evenemang för North Sweden under European Week of Region and Cities var seminariet Sustainable development of the Arctic for the benefit of all of Europe.

 • Filmvisning av Sameblod

  2018-10-10

  Den 9 oktober under EWRC hölls filmvisningen av Sameblod på Sveriges Representation till EU. Sameblod vann 2017 det prestigefulla LUX-priset.

 • EU:s Researcher’s night motsvarande ForskarFredag i norra Sverige lockar till sig unga

  2018-10-08

  Forskarfredag är en vetenskapsfestival som bjuder in till informella, lärorika och roliga möten mellan allmänheten och forskare varje år den sista fredagen i september månad. ForskarFredag 2018 arrangerades i 300 städer inom Europa, däribland 28 städer i Sverige, bland annat i Piteå, Luleå, Skellefteå samt Umeå. Aktiviteter hölls av forskare och var speciellt riktade mot barn och unga i syfte att inspirera och informera om forskning. Festivalen är European Researcher´s Night som finansieras av Europeiska kommissionen.

 • Praktisera på North Sweden!

  2018-10-05

  North Sweden European Office, Västerbottens och Norrbottens representationskontor i Bryssel, söker två praktikanter inför vårterminen 2019. Praktiken ger Dig möjlighet att få en god insyn och förståelse om hur regionala frågor drivs i Bryssel.

 • Norra Sveriges internetförsörjning framhävs i Eurostats årsbok 2018

  2018-09-25

  EU:s statistikmyndighet Eurostat har publicerat ny statistik för europeiska regioner och städer i 2018 års årsbok. Eurostats uppgifter används ofta som underlag i planeringen av EU:s regionalpolitik och innehåller en rad olika uppgifter om regioners förutsättningar som bland annat rör ekonomi, hälsa och arbetsmarknad. Årsboken 2018 visar bland annat att Övre Norrland är framstående i försörjning av internet och bredband och är en av de regioner i EU som använder internet mest, då majoriteten av regionens befolkning använder internet dagligen tack vare den goda bredbandsförsörjningen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS