Toppresultat för Sverige

2019-01-11

Den brittiska tidningen The Economists forskningsenhet genomför varje år en undersökning där världens länder bedöms efter hur demokratiska de är. 2018 års resultat visar att demokratin både globalt och i Europa är stabil, med enbart några förändringar sedan förra årets sammanställning. Sverige tillhör gruppen EU-länder som rankas som de mest funktionella demokratierna.

The Economists index bygger på 60 kriterier fördelade under fem huvudkategorier: Valprocess och pluralism, Medborgerliga rättigheter, Regeringens funktionalitet, Politiskt deltagande och Politisk kultur. Med hjälp av kriterierna betygsätts länderna och delas sedan in i kategorier utifrån graden av demokrati. Till funktionella demokratier räknas de länder som fått 8 till 10 poäng. 6 till 8 poäng generar indelning demokratier med anmärkning. Hybridregimer räknas de länder som fått 4 till 6 poäng och till auktoritära regimer de som fått mindre än 4 poäng.

10 europeiska länder, däribland Sverige, tillhör den grupp EU-länder som får högsta betyg och klassas som funktionella demokratier. Undersökningen av The Economist visar på samma resultat som en tysk undersökning från Bertelsmanns. Läs mer om den i vår tidigare nyhet här.

I den globala och europeiska rankningen slås Sveriges 9,39 poäng av Norge och Island som fick 9,87 respektive 9,58 poäng. Det betyder däremot att Sverige, enligt undersökningen, är det mest demokratiska landet i EU eftersom Island och Norge inte är medlemmar i unionen.

Förbättringar och försämringar i Europa

Armenien är det land där demokratins stärkts allra mest, men även i Estland, Lettland och Litauen har poängen stigit sedan den förra undersökningen. I Turkiet skedde den största försvagningen av demokratin, följt av Georgien och Italien.

Även i Ryssland noterades en försvagning av demokratin, där nu Vitryssland räknas som mer demokratiskt. För de flesta Europeiska länder, liksom för Sverige, har det inte skett någon förändring i poängen sedan 2017.

Se grafik över resultaten i Europa här

Hela undersökningen hittar du här 

/Michaela Wikdahl

Allmänna nyheter

 • Citizens’ App ska få dig att upptäcka EU i din smartphone

  2019-01-18

  Den nya appen Citizens’ App som utvecklats av Europaparlamentet inför EU-valet i maj visar exempel på hur EU formar vår vardag och uppmuntrar dig att engagera dig i EU:s framtid.

 • SKL presenterar sina prioriterade EU frågor för 2019

  2019-01-17

  Under 2019 kommer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att fokusera extra på åtta utvalda EU-frågor utifrån kommuner och regioners intressen. EU-perspektivet ska genomsyra förbundets verksamhet och de prioriterade frågorna kommer att bedrivas med hjälp av enskilda viljeriktningar samt olika aktiviteter under året.

 • Tack till Stina och Michaela!

  2019-01-15

  När ett nytt år tagit vid är det dags att tacka höstens praktikanter, Stina Skoglöf och Michaela Wikdahl, för deras tid hos oss på North Sweden.

 • Toppresultat för Sverige

  2019-01-11

  The Economist genomför varje år en demokratiundersökning över världens länder. Sverige rankas som EU:s mest demokratiska land.

 • EU-stöd till Övre Norrland

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från ESF och ERDF.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS