Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

2018-07-04

Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

Sverige försvarar sin position som ledande inom innovation, en titel som Sverige innehavt sedan 2011 då de årliga jämförelserna startade. Över tiden har utformningen förändrats men 2018 baserades resultatet på ett index av 27 indikatorer som anses vara viktiga bakomliggande faktorer till innovation. Mätningen fångar prestationer inom förutsättningar, investeringar, innovationsverksamhet och påverkan. Sverige intar listans första plats följt av Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Luxemburg. Sammantaget konstaterar EU-kommissionen en positiv trend där merparten av medlemsländerna förbättrat sina positioner och att Europas innovationsförmåga som helhet stärkts. Internationellt är dock konkurrensen hård då Korea, Japan och Kina, som ingår i studien som jämförelsepunkt, drar ifrån medan Europa tar in på Kanada och USA.

Vad är Sveriges resultat?

Trots Sveriges ledande position i jämförelsen är resultaten inte odelat positiva. En nedbrytning av de ingående indikatorerna visar att Sverige presterar bättre än övriga EU-medlemsländer på nästan samtliga faktorer, men långt under genomsnittet på några avgörande punkter. Det gäller dels faktorer som rör finansiellt support, där Sveriges aktörer har utmärkande dålig tillgång till riskkapital för kommersialisering av innovationer. Vidare är samarbetet mellan offentliga och privata aktörer svagt när det kommer till gemensam finansiering av forskning och utveckling. Även innovationssystemets inverkan på samhället visar på brister då innovationerna i liten utsträckning leder till ökad export av varor och tjänster samt låg förekomst av nystartade företag som tar innovationer till marknaden.

Norra Sveriges placering i EU-kommissionens mätning

Norr- och Västerbotten är starka regioner och bidrar till Sveriges höga prestation enligt den regionala versionen av jämförelsen, Regional Innovation Scoreboard, som presenteras vartannat år, senast 2017. Norra Sverige positionerade sig då som en av Europas mest innovativa regioner och med en positiv trend. Regionerna utmärkte sig bland annat genom många internationella vetenskapliga sampublikationer och forskningsinvesteringar från offentliga aktörer. 

/Niklas Johansson

Läs tidigare nyhet om Övre Norrlands innovationsindex

Läs Regional innovation scoreboard 2017 – Sveriges regioner

Läs mer om EU:s innovationsindex på EU-kommissionens hemsida

Läs Innovation Scoreboard 2018 – Sverige

Allmänna nyheter

 • Tornedalsskolan och Baldergymnasiet vinnare i Euroscola-tävlingen

  2019-02-19

  Till 2019 har både Tornedalsskolan i Haparanda och Baldergymnasiet i Skellefteå vunnit möjligheten att åka till Bryssel som en del av Euroscola-projektet. Euroscola är ett projekt som startades av EU-parlamentet 1990. Varje år välkomnar Euroscola tusentals elever från EU:s medlemsländer, för att för en dag prova på att vara Europaparlamentariker i Strasbourg.

 • Forum Jämställdhet i Luleå

  2019-02-13

  Forum Jämställdhet anordnades av Region Norrbotten och Luleå kommun i Luleå 30-31 januari. Programmet uppmärksammade regionalt och lokalt jämställdhetsarbete.

 • Hur mäts sociala framsteg?

  2019-02-13

  Region Västerbotten och Umeå kommun har bjudits in till en referensgrupp som ska bistå EU-kommissionen i utvecklingen av ett index för sociala framsteg.

 • Välkomna Clara och Hannes!

  2019-01-28

  North Sweden välkomnar vårens nya praktikanter, Hannes Wigerfelt och Clara Lundén till kontoret i Bryssel. Clara och Hannes kommer att hjälpa till i det dagliga administrativa arbetet på kontoret och stötta oss med nyhetsbevakning och att rapportera från konferenser och allt annat som det innebär att jobba på North Sweden. Hannes och Clara stannar hos oss under fem månader fram till juni månad. Hjärtligt välkomna!

 • Citizens’ App ska få dig att upptäcka EU i din smartphone

  2019-01-18

  Den nya appen Citizens’ App som utvecklats av Europaparlamentet inför EU-valet i maj visar exempel på hur EU formar vår vardag och uppmuntrar dig att engagera dig i EU:s framtid.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS