Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

2018-07-04

Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

Sverige försvarar sin position som ledande inom innovation, en titel som Sverige innehavt sedan 2011 då de årliga jämförelserna startade. Över tiden har utformningen förändrats men 2018 baserades resultatet på ett index av 27 indikatorer som anses vara viktiga bakomliggande faktorer till innovation. Mätningen fångar prestationer inom förutsättningar, investeringar, innovationsverksamhet och påverkan. Sverige intar listans första plats följt av Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Luxemburg. Sammantaget konstaterar EU-kommissionen en positiv trend där merparten av medlemsländerna förbättrat sina positioner och att Europas innovationsförmåga som helhet stärkts. Internationellt är dock konkurrensen hård då Korea, Japan och Kina, som ingår i studien som jämförelsepunkt, drar ifrån medan Europa tar in på Kanada och USA.

Vad är Sveriges resultat?

Trots Sveriges ledande position i jämförelsen är resultaten inte odelat positiva. En nedbrytning av de ingående indikatorerna visar att Sverige presterar bättre än övriga EU-medlemsländer på nästan samtliga faktorer, men långt under genomsnittet på några avgörande punkter. Det gäller dels faktorer som rör finansiellt support, där Sveriges aktörer har utmärkande dålig tillgång till riskkapital för kommersialisering av innovationer. Vidare är samarbetet mellan offentliga och privata aktörer svagt när det kommer till gemensam finansiering av forskning och utveckling. Även innovationssystemets inverkan på samhället visar på brister då innovationerna i liten utsträckning leder till ökad export av varor och tjänster samt låg förekomst av nystartade företag som tar innovationer till marknaden.

Norra Sveriges placering i EU-kommissionens mätning

Norr- och Västerbotten är starka regioner och bidrar till Sveriges höga prestation enligt den regionala versionen av jämförelsen, Regional Innovation Scoreboard, som presenteras vartannat år, senast 2017. Norra Sverige positionerade sig då som en av Europas mest innovativa regioner och med en positiv trend. Regionerna utmärkte sig bland annat genom många internationella vetenskapliga sampublikationer och forskningsinvesteringar från offentliga aktörer. 

/Niklas Johansson

Läs tidigare nyhet om Övre Norrlands innovationsindex

Läs Regional innovation scoreboard 2017 – Sveriges regioner

Läs mer om EU:s innovationsindex på EU-kommissionens hemsida

Läs Innovation Scoreboard 2018 – Sverige

Allmänna nyheter

 • EU Arctic Forum ”Knowing, developing and connecting Arctic” med urfolksdialog

  2018-09-20

  Den 17 september gick det första EU Arctic Forum i regi av EU-kommissionen av stapeln i Bryssel. Temat ”förstå, utveckla och förena Arktis” inkluderade även den årliga dialogen med den arktiska ursprungsbefolkningen. Företrädare från regioner och EU, forskning samt näringsliv och nationella Arktiska aktörer var på plats. Diskussioner om bland annat bredbandsförsörjning i Arktis, handelsmöjligheter, hållbara och innovativa utvecklingsmöjligheter byggde på den arktiska samrådsrapport i EU som nätverket för Northern Sparsely Populated Area (NSPA) bidragit till avseende EU:s framtida investeringsstöd till det nordligaste Europa. Från hemregionerna medverkade Erik Bergqvist, ordförande Region Västerbotten, och Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Med från norra Sverige fanns även Åsa Larsson-Blind företrädande Samerådet.

 • Vi välkomnar höstens praktikanter, Michaela och Stina!

  2018-09-20

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Michaela och Stina kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS