Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

2018-07-04

Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

Sverige försvarar sin position som ledande inom innovation, en titel som Sverige innehavt sedan 2011 då de årliga jämförelserna startade. Över tiden har utformningen förändrats men 2018 baserades resultatet på ett index av 27 indikatorer som anses vara viktiga bakomliggande faktorer till innovation. Mätningen fångar prestationer inom förutsättningar, investeringar, innovationsverksamhet och påverkan. Sverige intar listans första plats följt av Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Luxemburg. Sammantaget konstaterar EU-kommissionen en positiv trend där merparten av medlemsländerna förbättrat sina positioner och att Europas innovationsförmåga som helhet stärkts. Internationellt är dock konkurrensen hård då Korea, Japan och Kina, som ingår i studien som jämförelsepunkt, drar ifrån medan Europa tar in på Kanada och USA.

Vad är Sveriges resultat?

Trots Sveriges ledande position i jämförelsen är resultaten inte odelat positiva. En nedbrytning av de ingående indikatorerna visar att Sverige presterar bättre än övriga EU-medlemsländer på nästan samtliga faktorer, men långt under genomsnittet på några avgörande punkter. Det gäller dels faktorer som rör finansiellt support, där Sveriges aktörer har utmärkande dålig tillgång till riskkapital för kommersialisering av innovationer. Vidare är samarbetet mellan offentliga och privata aktörer svagt när det kommer till gemensam finansiering av forskning och utveckling. Även innovationssystemets inverkan på samhället visar på brister då innovationerna i liten utsträckning leder till ökad export av varor och tjänster samt låg förekomst av nystartade företag som tar innovationer till marknaden.

Norra Sveriges placering i EU-kommissionens mätning

Norr- och Västerbotten är starka regioner och bidrar till Sveriges höga prestation enligt den regionala versionen av jämförelsen, Regional Innovation Scoreboard, som presenteras vartannat år, senast 2017. Norra Sverige positionerade sig då som en av Europas mest innovativa regioner och med en positiv trend. Regionerna utmärkte sig bland annat genom många internationella vetenskapliga sampublikationer och forskningsinvesteringar från offentliga aktörer. 

/Niklas Johansson

Läs tidigare nyhet om Övre Norrlands innovationsindex

Läs Regional innovation scoreboard 2017 – Sveriges regioner

Läs mer om EU:s innovationsindex på EU-kommissionens hemsida

Läs Innovation Scoreboard 2018 – Sverige

Allmänna nyheter

 • Tack Anthony Scully!

  2018-07-04

  Tony har varit ansvarig för forskning och innovation och efter tre år på North Sweden, ska Tony Scully nu fortsätta sin karriär på Linnéuniversitetet i Kalmar.

 • Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

  2018-07-04

  Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

 • Norra Sverige i Almedalen debatterar för ett starkare EU

  2018-07-04

  Under Almedalen är norra Sverige engagerat i olika aktiviteter för att stärka regionens intressen. Under veckan diskuteras också EU-relevanta frågor. Bland annat arrangerade Region Västerbotten med regionrådet Erik Bergkvist tillika ordförande för Europaforum Norra Sverige ett särskilt EU-mingel den 2 juli öppet för vem som ville att ge sin syn på EU och hur EU bör utvecklas. Erik Bergkvist medverkade även i paneldebatter arrangerade av EU-kommissionen i Sverige på ”Europahuset” i Almedalen såsom en debatt den 3 juli om EU:s budget ”Hur mycket ska Sverige betala? – Och till vad?”

 • Tack till Julia och Andreas!

  2018-07-02

  Nu när sommaren tar vid tackar North Sweden för praktikanterna Julia och Andreas insatser och deras tid på kontoret mellan 22 januari- 22 juni och önskar dem lycka till!

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS