Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

2018-07-04

Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

Sverige försvarar sin position som ledande inom innovation, en titel som Sverige innehavt sedan 2011 då de årliga jämförelserna startade. Över tiden har utformningen förändrats men 2018 baserades resultatet på ett index av 27 indikatorer som anses vara viktiga bakomliggande faktorer till innovation. Mätningen fångar prestationer inom förutsättningar, investeringar, innovationsverksamhet och påverkan. Sverige intar listans första plats följt av Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Luxemburg. Sammantaget konstaterar EU-kommissionen en positiv trend där merparten av medlemsländerna förbättrat sina positioner och att Europas innovationsförmåga som helhet stärkts. Internationellt är dock konkurrensen hård då Korea, Japan och Kina, som ingår i studien som jämförelsepunkt, drar ifrån medan Europa tar in på Kanada och USA.

Vad är Sveriges resultat?

Trots Sveriges ledande position i jämförelsen är resultaten inte odelat positiva. En nedbrytning av de ingående indikatorerna visar att Sverige presterar bättre än övriga EU-medlemsländer på nästan samtliga faktorer, men långt under genomsnittet på några avgörande punkter. Det gäller dels faktorer som rör finansiellt support, där Sveriges aktörer har utmärkande dålig tillgång till riskkapital för kommersialisering av innovationer. Vidare är samarbetet mellan offentliga och privata aktörer svagt när det kommer till gemensam finansiering av forskning och utveckling. Även innovationssystemets inverkan på samhället visar på brister då innovationerna i liten utsträckning leder till ökad export av varor och tjänster samt låg förekomst av nystartade företag som tar innovationer till marknaden.

Norra Sveriges placering i EU-kommissionens mätning

Norr- och Västerbotten är starka regioner och bidrar till Sveriges höga prestation enligt den regionala versionen av jämförelsen, Regional Innovation Scoreboard, som presenteras vartannat år, senast 2017. Norra Sverige positionerade sig då som en av Europas mest innovativa regioner och med en positiv trend. Regionerna utmärkte sig bland annat genom många internationella vetenskapliga sampublikationer och forskningsinvesteringar från offentliga aktörer. 

/Niklas Johansson

Läs tidigare nyhet om Övre Norrlands innovationsindex

Läs Regional innovation scoreboard 2017 – Sveriges regioner

Läs mer om EU:s innovationsindex på EU-kommissionens hemsida

Läs Innovation Scoreboard 2018 – Sverige

Allmänna nyheter

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

 • Piteå kommun erhåller 4 miljoner kronor som ledarprojektpartner i EU-migrantprojekt

  2018-10-31

  Piteå kommun har tilldelats drygt fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF) för det transnationella projektet ”Employment for Migrants” som sträcker sig mellan tidsperioden 2018–2021 och syftar till att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. ESF är Europas viktigaste ekonomiska instrument för att stödja arbetstillfällen, hjälpa människor att få bättre jobb och säkra rättvisare jobbmöjligheter för alla EU-medborgare. En av prioriteterna med ESF är att främja social integration genom att hjälpa människor från missgynnade grupper att komma in i arbete.

 • Sverige har EU:s mest hållbara demokrati enligt undersökning

  2018-10-29

  Den tyska stiftelsen Bertelsmann har sammanställt hundratalet indikationer för att mäta demokrati och gott styre i EU- och OECD-länderna. Resultatet för 2018 visar en negativ trend i flera EU-länder. I 16 av 28 EU-länder har det, enligt Bertelsmanns index, skett en försämring när det kommer till demokrati. Stiftelsen säger att växande partipolarisering och tilltagande populistiska krafter är de bakomliggande orsakerna till den negativa trenden.

 • Gymnasieelever från Skellefteå i Bryssel under studiebesöket ”EU på riktigt”

  2018-10-24

  North Sweden fick den 17 oktober besök av elever från Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå genom projektet ”EU på riktigt” som Skellefteå kommun står bakom. North Sweden hade gjort ett program och guidade Axel Bergkvist och Klara-Lovisa Rogersdotter samt deras lärare Daniel Strömberg i Bryssel som fick möjlighet att besöka några internationella aktörer på Bryssel-arenan och öka sin kunskap om EU. De besökte bland annat Europeiska Kommissionen, Svenskt Näringsliv, Europaparlamentet, Sveriges ständiga representation samt European Federation of Journalists (EFJ).

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS