Toppmötet resulterade i EU:s sociala pelare

2017-11-27

Sveriges statsminister Stefan Löfven stod tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker värd för ett toppmöte i Göteborg den 17 november 2017. Under mötet diskuterade stats- eller regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt.

På det informella toppmötet antogs en social pelare som består av 20 riktlinjer för alla EU-länder vilka syftar till att förbättra arbetsvillkoren och stärka EU-medborgarnas sociala rättigheter. Den socialapelaren skrevs under av EU:s president Jean-Claude Juncker, Europaparlamentets talman Antonio Tajani samt av ministerrådets ordförandeland i form av Juri Ratas, Estlands president. Samtidigt poängterade Sveriges statsminister, Stefan Löfven att villkoren på arbetsmarknaden ska styras nationellt – inte från Bryssel.

171127 sociala pelaren

Det var en symbolisk ceremoni – de tjugo principerna innebär inte en utvidgning av unionens befogenheter eller uppgifter i enlighet med EU-fördraget.  I klartext innebär det att EU inte heller i framtiden ska lägga sig i social lagstiftning, som bestäms på nationell nivå. I ett första steg ska de 20 målen tas in i den europeiska årliga terminen där EU-kommissionen utvärderar och ger rekommendationer till medlemsländernas ekonomiska politik. Det är en väg framåt som Löfven välkomnar. Att riktlinjerna skulle innebära ökad centralstyrning från Bryssel som vissa menar avfärdade statsministern bestämt.

Pelaren är uppdelad i tre områden, del ett berör lika möjlighet och tillgång till arbetsmarknaden, del två rättvisa arbetsvillkor och del tre social trygghet och social integration. Under dessa tre delkategorier finns 20 punkter som konkretiserar vilka mål den sociala pelaren ska bidra till att förbättra. Målet med pelaren är att alla EU:s medlemsländer involveras i arbetet för de rättigheter man samlat inom ramen för den sociala pelaren. EU-kommissionen har bland annat lagt förslag för att öka jämställdheten genom att bland annat garantera varje förälder minst fyra månaders föräldraledighet till dess att barnet fyllt 12 år.

I Sverige råder det delade meningar

De svenska arbetsmarknadsparterna står delade i frågan där de fackliga förbunden LO, TCO och Saco tillsammans med arbetsgivarorganisationen SKL står bakom förslaget medan Svenskt Näringsliv står på andra sidan och avvisar förslaget. Sveriges riksdag står också delad i frågan om den sociala pelaren och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot pelarens skapande och menar att innehållet framkallar incitament att driva fram lagstiftning som idag inte är EU-gemensam. En majoritet av riksdagen är dock för skapandet av den sociala pelaren och den svenska regeringen står starkt bakom förslaget och menar att Sverige borde driva på utvecklingen med att möta de sociala utmaningar som finns på arbetsmarknaden så att även EU:s fattigaste länder involveras i arbetet med pelarens 20 principer. Såhär kommenterade statsminister Stefan Löfven toppmötets utfall:

”Diskussionerna här idag har visat ett tydligt engagemang för att sätta vårt folks intresse högst upp på EU:s agenda. Det finns en vilja att skapa ett mer inkluderande, rättvist och socialt Europa. Om vi går från ord till handling, vilket är vårt ansvar, kan vi ytterligare stärka den redan expanderande europeiska ekonomin. Frågan som återstår i slutet av detta toppmöte är: vad händer nu?”

Nu är det upp till EU-länderna att leverera

Vad dessa principer innebär i praktiken avgör dock EU-länderna på egen hand. Den sociala pelaren innehåller inga nya tvingande EU-lagar och innebär därför att medlemsstaterna kan välja om och på vilket sätt de vill följa de tjugo principerna.

En ny så kallad ”social resultattavla” ska också publiceras över EU-ländernas utveckling i sociala frågor.

EU:s president Jean-Claude Juncker var positiv till att man i slutet av dagen undertecknade de 20 principerna å EU:s vägnar men även han var tydlig med att det är nu arbetet startar på riktigt och kommenterade det hela såhär:

“Jag har deltagit i sådana här möten under 35 år. En del saker som vi har pratat om i dag var nytt, men många saker var upprepningar av vad jag har hört förut. Det är inget fel med det, men nu måste vi leverera”

Läs mer om den sociala pelaren här.

Filmer från toppmötet går att se i efterhand på socialsummit17.se och mycket mer. 

Läs den sammanfattande rapport från toppmötet 

/Lovisa Jonsson

 

Allmänna nyheter

 • Europeiska regionkommittén organiserar fototävling med integration som tema

  2018-03-19

  Fototävlingen "Min sociala stad" med temat integration är organiserad av PES-gruppen i Europeiska regionalkommittén (CoR). Denna fototävling är till för både amatörer och professionella fotografer som vill fånga sociala projekt eller sociala relationer i sina städer eller orter. Initiativet till tävlingen är hämtat från viljan att återupprätta medborgarnas förtroende för det europeiska projektet genom att belysa sociala ojämlikheter som både urbana städer och landsbygden konfronteras av. Sådana ojämlikheter kan bland annat vara tillgång till vård, utbildning, boende eller anställning samt integration av missgynnade människor i samhället.

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS