USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

2018-06-04

Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Hotet om en begynnande global handelskonflikt som varit under större delen av våren blev den 1 juni verklighet för EU-länderna när USA införde sina tullar på stål- och aluminiumimport. Efter det uppmärksammade beslutet planerar EU motåtgärder för att kompensera de väntade förluster som USA:s tullar beräknas resultera i. Ett spann av råvaror kommer den 20 juni att beläggas med en tullavgift för import till EU: bland annat ris, bönor, apelsinjuice, Bourbon-whisky, jeans, tunga motorcyklar, med mera, till ett planerat värde av 2,8 miljarder euro för att möta de nya stål- och aluminiumtullarna inom ramen för WTO:s regelverk.

Fortsatt upptrappning?

EU har även beslutat att anmäla USA:s tullar till den internationella handelsorganisationen WTO, eftersom tullarna inte följer de regler som är uppsatta för internationell handel. USA:s tullar har även upprört andra globala aktörer som drabbats, bland annat Kina och Mexico samt Kanada som även dem infört en rad tullar mot amerikanska livsmedelsprodukter för att kompensera för deras drabbade stålexport. Oron är också att kinesiskt statligt subventionerat billigt stål som inte längre finner avsättning i USA istället letar sig till Europa och därför inför även EU skyddstullar mot sådant stål som strider mot WTO:s regler om lika konkurrensvillkor utöver att fortsatt föra dialog med framförallt USA och Japan om gemensamma tag mot Kinas olagliga stöd till sin inhemska stålindustri. 

För USA verkar stål- och aluminiumtullarna därtill bara vara ett första steg då spekuleras om ytterligare importtullar som kan komma att införas, bland annat på bilar som producerats utanför USA vilket skulle slå hårt mot inte minst Tyskland för europeisk del. Samtidigt har USA idag redan högre tullar på tunga fordon gentemot omvärlden.

Tullarnas betydelse för Sverige

Ännu är det oklart i vilken grad Sverige kan komma att drabbas av USA:s nuvarande tullar, och det mesta talar för att det specialstål som utgör större delen av Sveriges stålexport (utöver att det även finns avsättningsmarknader på annat håll) kan komma att få undantag från tullarna. Det kräver dock att amerikanska företag som importerar det stålet begär sådana undantag och det kan vara processer som tar lång tid att få prövat före ett beslut om sådant undantag i varje enskilt fall. Exempelvis SSAB uttalar sig om att det kommer att få en påverkan men att redan idag tillverkas det mesta av deras stål till den amerikanska marknaden redan av deras anläggningar i USA. Hur det slår mellan de olika anläggningarna inom koncernen i Sverige och på andra håll finns inga uppgifter om. Det kan också påverkas av hur väl EU:s skydd fungerar mot att marknaden flödar över av prisdumpat kinesiskt stål egentligen avsett för USA. Skulle dock tullar på motorfordon såsom bilar och lastbilar införas skulle den svenska exportmarknaden drabbas hårdare då Sverige där har en mer omfattande exportmarknad.

Läs mer i vår tidigare artikel om eventuella konsekvenser för svensk stålproduktion: 

Källor: SVT, Dagens Industri, SSAB.

/Andreas Andersson Kurdve

Allmänna nyheter

 • Umeåbaserad förening en av vinnarna av Europeiska medborgarpriset 2018

  2018-10-19

  Europeiska medborgarpriset är ett årligt återkommande pris som delas ut av Europaparlamentet och uppmärksammar projekt samt initiativ som främjar europeiska värden. Årets pris som delades ut den 9 oktober hade 50 vinnare, däribland den Umeåbaserade föreningen FATTA! som drivit frågan om att Sverige ska anta en samtyckeslag till sexuellt umgänge vilket infördes i Sverige den 2 juli 2018.

 • North Sweden med på EU-kommissionens seminarium om specifika geografier

  2018-10-19

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities anordnade EU-kommissionen seminariet EU close to Mountains, Islands and Sparsely Populated Areasdär fokus riktades mot regioner med geografiska karaktärsdrag som präglas av både utmaningar och möjligheter och ESPON-programmet 2020 som har som syfte att främja europeiskt utvecklingssamarbete mellan offentliga myndigheter och politiska aktörer på alla nivåer. På förmiddagen hölls föredrag där Mikael Janson medverkade från North Sweden för Northern Sparsely Populated Areas samverkan mellan glesbefolkade regioner i norr . På eftermiddagen fortsatte diskussionerna med företrädare från olika regionkategorier och forskningsteamet från ESPON kring EU:s stöd för regioner med särskilda karaktärsdrag.

 • Seminarium om hållbart Arktis

  2018-10-10

  Ett viktigt evenemang för North Sweden under European Week of Region and Cities var seminariet Sustainable development of the Arctic for the benefit of all of Europe.

 • Filmvisning av Sameblod

  2018-10-10

  Den 9 oktober under EWRC hölls filmvisningen av Sameblod på Sveriges Representation till EU. Sameblod vann 2017 det prestigefulla LUX-priset.

 • EU:s Researcher’s night motsvarande ForskarFredag i norra Sverige lockar till sig unga

  2018-10-08

  Forskarfredag är en vetenskapsfestival som bjuder in till informella, lärorika och roliga möten mellan allmänheten och forskare varje år den sista fredagen i september månad. ForskarFredag 2018 arrangerades i 300 städer inom Europa, däribland 28 städer i Sverige, bland annat i Piteå, Luleå, Skellefteå samt Umeå. Aktiviteter hölls av forskare och var speciellt riktade mot barn och unga i syfte att inspirera och informera om forskning. Festivalen är European Researcher´s Night som finansieras av Europeiska kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS