USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

2018-06-04

Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Hotet om en begynnande global handelskonflikt som varit under större delen av våren blev den 1 juni verklighet för EU-länderna när USA införde sina tullar på stål- och aluminiumimport. Efter det uppmärksammade beslutet planerar EU motåtgärder för att kompensera de väntade förluster som USA:s tullar beräknas resultera i. Ett spann av råvaror kommer den 20 juni att beläggas med en tullavgift för import till EU: bland annat ris, bönor, apelsinjuice, Bourbon-whisky, jeans, tunga motorcyklar, med mera, till ett planerat värde av 2,8 miljarder euro för att möta de nya stål- och aluminiumtullarna inom ramen för WTO:s regelverk.

Fortsatt upptrappning?

EU har även beslutat att anmäla USA:s tullar till den internationella handelsorganisationen WTO, eftersom tullarna inte följer de regler som är uppsatta för internationell handel. USA:s tullar har även upprört andra globala aktörer som drabbats, bland annat Kina och Mexico samt Kanada som även dem infört en rad tullar mot amerikanska livsmedelsprodukter för att kompensera för deras drabbade stålexport. Oron är också att kinesiskt statligt subventionerat billigt stål som inte längre finner avsättning i USA istället letar sig till Europa och därför inför även EU skyddstullar mot sådant stål som strider mot WTO:s regler om lika konkurrensvillkor utöver att fortsatt föra dialog med framförallt USA och Japan om gemensamma tag mot Kinas olagliga stöd till sin inhemska stålindustri. 

För USA verkar stål- och aluminiumtullarna därtill bara vara ett första steg då spekuleras om ytterligare importtullar som kan komma att införas, bland annat på bilar som producerats utanför USA vilket skulle slå hårt mot inte minst Tyskland för europeisk del. Samtidigt har USA idag redan högre tullar på tunga fordon gentemot omvärlden.

Tullarnas betydelse för Sverige

Ännu är det oklart i vilken grad Sverige kan komma att drabbas av USA:s nuvarande tullar, och det mesta talar för att det specialstål som utgör större delen av Sveriges stålexport (utöver att det även finns avsättningsmarknader på annat håll) kan komma att få undantag från tullarna. Det kräver dock att amerikanska företag som importerar det stålet begär sådana undantag och det kan vara processer som tar lång tid att få prövat före ett beslut om sådant undantag i varje enskilt fall. Exempelvis SSAB uttalar sig om att det kommer att få en påverkan men att redan idag tillverkas det mesta av deras stål till den amerikanska marknaden redan av deras anläggningar i USA. Hur det slår mellan de olika anläggningarna inom koncernen i Sverige och på andra håll finns inga uppgifter om. Det kan också påverkas av hur väl EU:s skydd fungerar mot att marknaden flödar över av prisdumpat kinesiskt stål egentligen avsett för USA. Skulle dock tullar på motorfordon såsom bilar och lastbilar införas skulle den svenska exportmarknaden drabbas hårdare då Sverige där har en mer omfattande exportmarknad.

Läs mer i vår tidigare artikel om eventuella konsekvenser för svensk stålproduktion: 

Källor: SVT, Dagens Industri, SSAB.

/Andreas Andersson Kurdve

Allmänna nyheter

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

 • North Swedens Ägarråd 2018

  2018-06-04

  North Sweden European Office's ägarråd har gått igenom det gångna årets verksamhet och beslutat för det kommande. Verksamhetsberättelsen och direktiv finns nu att ta del av.

 • Norra Europa positionerar sig för EU:s långtidsbudget

  2018-05-23

  EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU kommande programperioden 2021—2027 presenterades den 2 maj och i slutet av maj och början av juni kommer de konkreta regleringarna för de olika budgetområdena såsom utformningen av regionalpolitiken. Nätverken för Europaforum Norra Sverige, EFNS, med de fyra nordligaste svenska regionerna samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för norra Sverige, Finland och Norge har tagit fram var sin första kommentar i form av positioner för vad nu lagda förslag betyder för regionerna i norr inför kommande regleringar och stundande förhandlingar i EU. Utgångspunkten är en positiv syn på EU-kommissionens lagda budgetförslag.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS