Vad har EU åstadkommit under 2016?

2017-03-21

Vad har EU åstadkommit under 2016? 

Tidigare i år publicerade ”Junckerkommissionen” en vitbok innehållande fem olika scenarion för EU:s framtid som vart och ett ger en inblick i hur unionen kan se ut år 2025 beroende på vilka val som EU gör. Nu kommer ett komplement till vitboken i form av en rapport kring vad EU har åstadkommit under 2016.

EU-kommissionen har publicerat en rapport om vad EU åstadkommit under 2016. I rapporten redogör de för hur EU-kommissionen har arbetat för att genomföra sina prioriteringar under året som gått, vilka åtgärder de vidtagit för att nå mål som exempelvis främjandet av fler jobb, bättre tillväxt och investeringar. Rapporten fungerar som ett komplement till den vitbok som publicerades tidigare i vår. 

Rapportens huvudsakliga innehåll

Rapporten består av 10 olika huvudpunkter som alla visar på områden där EU under året har varit framgångsrikt. Genomgående för rapporten visar på ett mer digitaliserat EU och en ökad sammanhållning för att stärka unionen. Rapporten påvisar även vikten av att EU ska vara en tilltalande plattform i frågan om konkurrenskraft inom handel samt etableringen av ny företagssamhet. Vikten av en friktionsfri inre marknad presenteras då detta är en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk tillväxt.
Ytterligare områden som tas upp i rapporten är att EU behöver stärka sin utrikespolitiska profil i och med det förändrade världspolitiska läget i och med exempelvis annektieringen av Krim och situationen i Mellanöstern.

Läs en sammanfattning om vad rapporten visar här (PDF)
Läs rapporten som helhet här (PDF)

Läs North Swedens nyhet om vitboken om fem olika scenarion för EU:s framtid 

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • 250 miljoner i EU-stöd till Norr- och Västerbotten från EU:s strukturfonder

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Sedan 2015 har partnerskapet delat ut över 1,5 miljarder kronor för att bidra till regional utveckling i Övre Norrland.

 • EU och den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

  2018-12-03

  Under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november uppmärksammas problemet med könsbaserat våld världen över. Från den 25 november till den 10 december pågår kampanjer på olika platser i världen i syfte att motverka våld. 2018 års tema är Orange the World: #HearMeToo, vilket bland andra EU-parlamentet i Bryssel och Piteå Science Park uppmärksammade genom att lysa upp sina byggnaderna i färgen orange.

 • Europaparlamentet lanserar dubbla initiativ inför EU-valet 2019

  2018-12-03

  Inför EU-valet 2019 har Europaparlamentet lanserat hemsidan ”Det här gör EU för mig” som syftar till att illustrera i vilken utsträckning som EU gör skillnad för din region, ditt yrke eller din fritidssysselsättning. Därtill har också kampanjen ”Den här gången röstar jag” lanserats med målet att främja det demokratiska engagemanget inför EU-valet.

 • Umeå 2:a i iCapital

  2018-11-07

  Aten är Europas Innovationshuvudstad 2018. Umeå och de övriga fyra finalstäderna Århus, Leuven, Hamburg och Toulouse delar på andraplatsen.

 • Besök av Europa Direkt

  2018-11-06

  Den 30 oktober och 5 november hade North Sweden besök av lärare och elever via Europa Direkt. Besöken inleddes med en presentation av kontorets verksamhet Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS