Vad har EU åstadkommit under 2016?

2017-03-21

Vad har EU åstadkommit under 2016? 

Tidigare i år publicerade ”Junckerkommissionen” en vitbok innehållande fem olika scenarion för EU:s framtid som vart och ett ger en inblick i hur unionen kan se ut år 2025 beroende på vilka val som EU gör. Nu kommer ett komplement till vitboken i form av en rapport kring vad EU har åstadkommit under 2016.

EU-kommissionen har publicerat en rapport om vad EU åstadkommit under 2016. I rapporten redogör de för hur EU-kommissionen har arbetat för att genomföra sina prioriteringar under året som gått, vilka åtgärder de vidtagit för att nå mål som exempelvis främjandet av fler jobb, bättre tillväxt och investeringar. Rapporten fungerar som ett komplement till den vitbok som publicerades tidigare i vår. 

Rapportens huvudsakliga innehåll

Rapporten består av 10 olika huvudpunkter som alla visar på områden där EU under året har varit framgångsrikt. Genomgående för rapporten visar på ett mer digitaliserat EU och en ökad sammanhållning för att stärka unionen. Rapporten påvisar även vikten av att EU ska vara en tilltalande plattform i frågan om konkurrenskraft inom handel samt etableringen av ny företagssamhet. Vikten av en friktionsfri inre marknad presenteras då detta är en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk tillväxt.
Ytterligare områden som tas upp i rapporten är att EU behöver stärka sin utrikespolitiska profil i och med det förändrade världspolitiska läget i och med exempelvis annektieringen av Krim och situationen i Mellanöstern.

Läs en sammanfattning om vad rapporten visar här (PDF)
Läs rapporten som helhet här (PDF)

Läs North Swedens nyhet om vitboken om fem olika scenarion för EU:s framtid 

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • Umeå kan bli EU:s innovationshuvudstad

  2018-09-12

  Umeå är en av finalisterna till EU:s utmärkelse ”Capital of Innovation” och kan komma att tilldelas prissumman på 1 miljon Euro. Priset uppmärksammar städer som bidrar till ett innovativt klimat och effektivt använder innovationer i statsförvaltningen.

 • EU-kommissionens och Junckers ”State of the union”- tal 2018

  2018-09-12

  Den 12 september talade Europakommissionens president Jean-Claude Juncker vid sitt fjärde ”State of the union-tal” om vad som är Kommissionens främsta ansvar och prioriteringar innan EU-valet som infaller i maj 2019. Juncker framhöll bland annat att EU bör lägga sig i stort i stora frågor och smått i små frågor. Ett exempel, tillika en udda med omdebatterad fråga, är EU-bestämmelsen om sommar- och vintertid som han anser är en typisk liten fråga som medlemsstater själva ska besluta om.

 • EU satsar 150 miljoner euro på frukt & grönsaker i skolan

  2018-09-12

  Frukt, mellanmål, grönsaker och mjölkprodukter ska ges till skolor inom EU. Det främsta syftet är att förbättra barns hälsa men man vill även satsa på att barnen utbildas inom näringslära. Totalt sett berörs 30 miljoner barn i EU under läsåret 2018/19.

 • Välkomna, Niklas & Julia!

  2018-09-12

  Innan sommaren fick North Sweden tillskott i personalstyrkan på kontoret i Bryssel med Niklas Johansson och Julia Hanson. Varmt välkomna!

 • North Sweden välkomnar de nya praktikanterna!

  2018-09-04

  Vi välkomnar de nya praktikanterna, Stina Skoglöf och Gustaf Swartling till North Swedens kontor i Bryssel. De kommer att bistå North Swedens dagliga arbete med exempelvis omvärldsbevakning, nyhetsrapportering och att ta hand om besöksgrupper från hemregionen. Stina och Gustaf kommer att praktisera under höstterminen, mellan tidsperioden september till slutet av januari 2019. Vi på North Sweden är glada att ha dem hos oss!

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS