Vad har EU åstadkommit under 2016?

2017-03-21

Vad har EU åstadkommit under 2016? 

Tidigare i år publicerade ”Junckerkommissionen” en vitbok innehållande fem olika scenarion för EU:s framtid som vart och ett ger en inblick i hur unionen kan se ut år 2025 beroende på vilka val som EU gör. Nu kommer ett komplement till vitboken i form av en rapport kring vad EU har åstadkommit under 2016.

EU-kommissionen har publicerat en rapport om vad EU åstadkommit under 2016. I rapporten redogör de för hur EU-kommissionen har arbetat för att genomföra sina prioriteringar under året som gått, vilka åtgärder de vidtagit för att nå mål som exempelvis främjandet av fler jobb, bättre tillväxt och investeringar. Rapporten fungerar som ett komplement till den vitbok som publicerades tidigare i vår. 

Rapportens huvudsakliga innehåll

Rapporten består av 10 olika huvudpunkter som alla visar på områden där EU under året har varit framgångsrikt. Genomgående för rapporten visar på ett mer digitaliserat EU och en ökad sammanhållning för att stärka unionen. Rapporten påvisar även vikten av att EU ska vara en tilltalande plattform i frågan om konkurrenskraft inom handel samt etableringen av ny företagssamhet. Vikten av en friktionsfri inre marknad presenteras då detta är en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk tillväxt.
Ytterligare områden som tas upp i rapporten är att EU behöver stärka sin utrikespolitiska profil i och med det förändrade världspolitiska läget i och med exempelvis annektieringen av Krim och situationen i Mellanöstern.

Läs en sammanfattning om vad rapporten visar här (PDF)
Läs rapporten som helhet här (PDF)

Läs North Swedens nyhet om vitboken om fem olika scenarion för EU:s framtid 

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

  2018-06-14

  Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

 • North Swedens Ägarråd 2018

  2018-06-04

  North Sweden European Office's ägarråd har gått igenom det gångna årets verksamhet och beslutat för det kommande. Verksamhetsberättelsen och direktiv finns nu att ta del av.

 • Norra Europa positionerar sig för EU:s långtidsbudget

  2018-05-23

  EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU kommande programperioden 2021—2027 presenterades den 2 maj och i slutet av maj och början av juni kommer de konkreta regleringarna för de olika budgetområdena såsom utformningen av regionalpolitiken. Nätverken för Europaforum Norra Sverige, EFNS, med de fyra nordligaste svenska regionerna samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för norra Sverige, Finland och Norge har tagit fram var sin första kommentar i form av positioner för vad nu lagda förslag betyder för regionerna i norr inför kommande regleringar och stundande förhandlingar i EU. Utgångspunkten är en positiv syn på EU-kommissionens lagda budgetförslag.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS