Vad har EU åstadkommit under 2016?

2017-03-21

Vad har EU åstadkommit under 2016? 

Tidigare i år publicerade ”Junckerkommissionen” en vitbok innehållande fem olika scenarion för EU:s framtid som vart och ett ger en inblick i hur unionen kan se ut år 2025 beroende på vilka val som EU gör. Nu kommer ett komplement till vitboken i form av en rapport kring vad EU har åstadkommit under 2016.

EU-kommissionen har publicerat en rapport om vad EU åstadkommit under 2016. I rapporten redogör de för hur EU-kommissionen har arbetat för att genomföra sina prioriteringar under året som gått, vilka åtgärder de vidtagit för att nå mål som exempelvis främjandet av fler jobb, bättre tillväxt och investeringar. Rapporten fungerar som ett komplement till den vitbok som publicerades tidigare i vår. 

Rapportens huvudsakliga innehåll

Rapporten består av 10 olika huvudpunkter som alla visar på områden där EU under året har varit framgångsrikt. Genomgående för rapporten visar på ett mer digitaliserat EU och en ökad sammanhållning för att stärka unionen. Rapporten påvisar även vikten av att EU ska vara en tilltalande plattform i frågan om konkurrenskraft inom handel samt etableringen av ny företagssamhet. Vikten av en friktionsfri inre marknad presenteras då detta är en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk tillväxt.
Ytterligare områden som tas upp i rapporten är att EU behöver stärka sin utrikespolitiska profil i och med det förändrade världspolitiska läget i och med exempelvis annektieringen av Krim och situationen i Mellanöstern.

Läs en sammanfattning om vad rapporten visar här (PDF)
Läs rapporten som helhet här (PDF)

Läs North Swedens nyhet om vitboken om fem olika scenarion för EU:s framtid 

/Sanna Schumacher 

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS