Välkomna Clara och Hannes!

2019-01-28

North Sweden välkomnar vårens nya praktikanter, Hannes Wigerfelt och Clara Lundén till kontoret i Bryssel. Clara och Hannes kommer att hjälpa till i det dagliga administrativa arbetet på kontoret och stötta oss med nyhetsbevakning och att rapportera från konferenser och allt annat som det innebär att jobba på North Sweden. Hannes och Clara stannar hos oss under fem månader fram till juni månad. Hjärtligt välkomna!

IMG_4425

Vårens nya praktikanter, Hannes och Clara

Clara Lundén kommer ursprungligen från Grisslehamn i Stockholms län. Hon läser Europaprogrammet på Göteborgs Universitet, och har valt att göra praktik som en del av sina studier.

- När jag påbörjade min utbildning hade jag redan ett stort intresse för internationell politik, men under tiden har jag mer och mer börjat fokusera på EU och jag har länge velat komma till Bryssel för att få ta del av Sveriges arbete här. Därför är jag väldigt glad över möjligheten att praktisera på North Sweden European Office.

- Jag hoppas på att praktiken ska ge mig ökad förståelse om EU-samarbetet och ”Brysselbubblan” i allmänhet, men även specifikt om norra Sveriges relationer och arbete med internationella parter. Jag hoppas på att erfarenheterna under praktiken kommer att hjälpa mig i framtida studier och arbete. Utöver detta hoppas jag på att under våren lära känna Bryssel som stad, samt får möjlighet att besöka andra platser i Belgien.

 

Hannes Wigerfelt kommer ursprungligen från Helsingborg och har nyligen slutfört en kandidatuppsats inom statsvetenskap vid Lunds Universitet. Under studierna har Hannes valt att inrikta sig på EU-frågor och europeisk integration och efter genomförd praktik på North Sweden tar han sin kandidatexamen.

- Jag har alltid haft ett stort intresse för frågor rörande EU-samarbete vilket mynnade ut i ämnesvalet för min kandidatuppsats där jag undersökte europeisk integration och försvarssamarbete utifrån olika policystrategier och fördrag. Därför föll det sig naturligt att jag sökte praktik på North Sweden för att få en bredare förståelse av Sveriges koppling till Europeiska Unionen och dess regionsamarbeten och policyprocesser.

- Att nu få utveckla mina kunskaper om Norr- och Västerbotten som region samt att ges möjlighet att få medverka i deras engagemang på den europeiska arenan är något jag ser mycket fram emot. Att spendera kommande termin i Bryssel kommer att bli mycket lärorik och fantastiskt spännande!

Allmänna nyheter

 • Luleå kommunstyrelses arbetsutskott på studiebesök i Bryssel

  2019-04-24

  Den 15–16 april gjorde Luleå Kommunstyrelses arbetsutskott studiebesök i Bryssel. Gruppen hade en fullspäckad agenda med studiebesök hos olika EU-relaterade institutioner och organisationer. Luleåföreträdarna besökte inledningsvis North Sweden-kontoret som stod för programmet som präglades av möten med relevanta aktörer i syfte att lyfta Luleås styrkeområden och finna inspiration till finansieringsmöjligheter och relevanta EU-nätverk. Dagarna avrundandes med rundabordssamtal med olika viktiga EU-aktörer.

 • OECD-studie: Hur kan Sverige inkludera samerna i den regionala utvecklingen?

  2019-04-09

  Den 27 mars publicerade OECD en omfattande studie om Sveriges samiska befolkning kopplat till möjligheter för samiska näringar i regional utveckling. Studien som är en del av OECD:s bredare projekt undersöker hur ursprungsbefolkningar i Australien, Kanada, Norge och Sverige inkluderas i ländernas regionala utveckling. Syftet är att belysa utmaningar som ursprungsbefolkningsgrupper står inför samt uppmana berörda länder att vara mer inkluderande i nationella och regionala utvecklingsstrategier. I Sveriges fall menar OECD att ett tydligare politiskt ramverk behövs där resurser bör åsidosättas till samiska organisationer. Detta i syfte att utveckla samiska näringar som bidrar till ökad livskvalitet i hela regionen och främja samisk forskning då viktig data om samerna är bristfällig i dag.

 • Är nationalstaten på väg tillbaka? Om populism med Svenska Nätverken för Europaforskning

  2019-04-09

  Varje år släpper Svenska Nätverken för Europaforskning en bok innehållandes olika forskares syn på aktuella europeiska ämnen. Den 4 april vid Svenska representationen till EU presenterades årets bok ”EU och nationalstatens återkomst”. Seminariet som gästades av bokens författare, politiker Göran Färm och EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, präglades av diskussioner kring bakomliggande anledningar till en växande nationalism, migration, skatterätt och den europeiska valutaunionen.

 • Europaforum Norra Sverige

  2019-04-04

  Vid det 25:e Europaforum Norra Sverige, möttes regionalpolitiker och tjänstemän med flera från Sveriges nordligaste län. Regionalpolitikens roll i EU-samarbetet stod i fokus.

 • Västerbotten besökte Bryssel

  2019-03-27

  Den 18-21 mars besökte Region Västerbottens enhet för externa relationer och strategisk platsutveckling Bryssel. Agendan innehöll ett flertal studiebesök.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS