Nyheter

Här finner du nyheter från alla våra fokusområden.

Nyheter

 • Morgonmöte med ESF-rådet

  2019-05-22

  Den 14 maj träffade en grupp från ESF-Rådet representanter från norra regionkontoren. Syftet var att diskutera hur socialfonden bäst kan bidra till socialt hållbar utveckling.

 • Billigare samtal mellan EU-länder

  2019-05-22

  Den 13 maj stod det klart att från och med 15 maj i år kommer ett nytt maxpris gälla för internationella samtal och sms inom EU. Det nya priset kommer att vara max 19 cent per minut och 6 cent per sms (+ moms). Det nya priset är en del av den EU omfattande översynen av telekomreglerna, som ska syfta till att förse alla i EU med bästa möjliga uppkoppling och stärka samordningen av elektronisk kommunikation.

 • EU-medborgarna negativa till vaccinationer – nu vill EU vända utvecklingen

  2019-05-22

  EU-kommissionen vill ta itu med de avtagande vaccinationstäckningsgrader som EU sett de senaste åren. En central anledning till detta är enligt EU-kommissionen att EU-medborgarnas förtroende för vaccinationer har minskat. Efter omfattande undersökningar i medlemsländerna lanserade EU-kommissionen nyligen en rapport som belyser unionsmedborgarnas attityder gentemot vaccinationer. Rapporten vittnar bland annat om ökade sjukdomsfall tack vare bristande vaccinering. EU har med anledning av detta infört åtgärder för att öka medborgares vaccinationer.

 • NSPA Forum i Tromsö, Norge

  2019-05-22

  Årets NSPA-forum stod Norge värd för konferensen som gick av stapeln i Tromsö. Bland annat diskuterades hur NSPA ska ta steg framåt i den regionala utvecklingen i Arktis.

 • EU-kommissionen finansierar projekt som ska bidra till implementeringen av 5G i Europa

  2019-05-22

  EU-kommissionen har valt att finansiera 7 stycken storskaliga 5-G försöksprojekt totalt motsvarande 100 miljoner euro. Projekten ska bidra till implementeringen av 5-G i flera vertikala sektorer. Målet är att stärka EU:s kapacitet att skapa socioekonomiska vinster från 5-G teknologier.

 • Svenskt deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram

  2019-05-21

  Vinnova lanserade i april 2019 sin årsbok gällande svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation under 2018, inom ramen för EU-projektet Horisont 2020. Sett till beviljade medel hamnar Sverige i toppen inom många forsknings- och innovationsområden, där exempelvis framtida och ny teknik, miljö- och klimatåtgärder, resurseffektiviseringar och råvaror lyfts fram.

 • Inblick i praktikanternas vardag

  2019-05-20

  North Swedens praktikanter Hannes och Clara gjorde ett studiebesök hos kommissionär Cecilia Malmström. Detta var ett av många studiebesök som de har givits möjlighet att göra.

 • Europeiska Investeringsbanken godkänner lån till Europas största batterifabrik med destination Skellefteå

  2019-05-20

  För att skapa ett Europa som kan tillgodose den efterfrågan av batterier som ökar med omställningen till grön energi i exempelvis fordonssektorn, har den Europeiska Investeringsbanken beviljat ett lån på 350 miljoner euro till företaget Northvolt, som ska bygga Europas största batterifabrik i Skellefteå i Västerbotten. Northvolt har som mål att skapa världens mest miljövänliga batteriproduktion.

 • EU:s stats- och regeringschefers toppmöte i Sibiu om EU:s framtid

  2019-05-20

  Den 9 maj samlades EU:s stats- och regeringschefer vid ett informellt EU-toppmöte i Sibiu i Rumänien. Höjdpunkten för mötet gällde EU:s framtida strategiska planer, vilket proklamerades genom tio åtaganden för att göra EU starkare under perioden 2019-2021. Under framtidsmötet lyftes även den omdebatterade frågan kring tillsättningen av tjänsten till EU:s toppkandidat, det vill säga EU-kommissionens ordförande, som kommer att sätta igång efter EU-valet den 26 maj.

 • EU-kommissionen söker åsikter på färdplan för gemensamma jordbrukspolitiken

  2019-05-20

  EU-kommissionen genomför just nu en utvärdering av delar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Denna gången ska framför allt den gemensamma jordbrukspolitikens socioekonomiska effekter på landsbygdens utveckling utvärderas. Fokus kommer ligga på landsbygdsåtgärder som främjar ekonomisk utveckling, minskar fattigdom och främjar social delaktighet. EU-kommissionen har tagit fram en färdplan på området och bjuder nu in intressenter att ge sina åsikter och synpunkter.

Prenumerera på Nyheter via RSS