Nyheter

Här finner du nyheter från alla våra fokusområden.

Nyheter

 • Rapporter om migration och integration i EU och Övre Norrland

  2017-02-15

  Anna Lundgren har under höstterminen 2016 gjort praktik på North Sweden i Bryssel. Under sin tid här valde Anna ett skriva en rapport om EU:s migration och integrationspolitik där hon visar på flera exempel på samarbetsprojekt inom migration och integration i Norrbotten och Västerbotten.

 • Utlysning om stöd inom Kreativa Europa till nya kreativa aktörer

  2017-02-13

  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) har nu öppnat utlysningen om stöd för europeiska plattformar inom Kreativa Europa. Detta för att främja ökad internationalisering och mobilitet för nya talangfulla konstnärer och kulturella och kreativa aktörer i Europa

 • Regionkommittén tar ställning för en gemensam alkoholstrategi i EU

  2017-02-13

  EU behöver en ny gemensam alkoholstrategi. Det kräver EU:s regionkommitté i en antagen rapport på initiativ av Ewa-May Karlsson (C) från Vindeln i Västerbotten. Det kan öka trycket på EU-kommissionen som hittills vägrat förnya den gamla som gick ut 2012

 • Experter inom e-hälsa samlades i Norrbotten

  2017-02-13

  Den 1–2 februari 2017 stod Norrbotten och Luleå värd för hälsokonferensen Arctic Lights E- health Conference (ALEC) i Luleå för femte gången, i syfte att kunna möta den nya tidens krav på hälso- och sjukvård.

 • Analys av den arktiska affärsutvecklingen visar möjligheter och utmaningar

  2017-02-10

  Vid årsskiftet 2016 presenterade Nordregio, det ledande nordiska och europeiska forskningscentret, rapporten ”Hållbar affärs livsutveckling i nordiska Arktis”. Rapporten hyllar några av Övre Norrlands initiativen inom transport, agrikultur och turism för deras insats i regionutvecklingen ur de ekonomiska, sociala och miljövänliga perspektiven.

 • Vilka organisationer deltar i Horisont2020? Nytt visualiseringsverktyg ger svaret

  2017-02-10

  Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har lanserat ett nytt visualiseringsverktyg, som de har utvecklat i samarbete med masterstudenter från Stockholm. Det ger en möjlighet att få detaljerad information om vilka organisationer och länder som deltar i programmet, hur stor finansiering är och vilka partnerskap mellan aktörerna som finns.

 • EU-kommissionen om NSPA

  2017-02-10

  Den 9 februari träffade representanter för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, EU-kommissionen med Normunds Popens, i spetsen.

 • Välkommen till NSPA:s uppföljningsforum om OECD-rapporten

  2017-02-08

  Den 14 mars, dagen efter den officiella lanseringen av OECD:s rapport om NSPA, bjuder NSPA:s Brysselkontor in till ett uppföljningsforum för regionala företrädare från NSPA-området. Målet med forumet är att fördjupa den gemensamma förståelsen för OECD:s Territorial Review om NSPA och kunna planera det gemensamma arbetet framåt med att implementera studien och dess rekommendationer.

 • Anmäl dig till lanseringen av OECD:s rapport om NSPA

  2017-02-08

  Måndagen den 13 mars klockan 15.00 publicerar organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, officiellt den studie som de har genomfört på de regioner som ingår i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. OECD kommer, tillsammans med NSPA:s nätverk samt ledande företrädare från EU men även berörda länders regeringar med flera, att presentera och diskutera rapporten och dess huvudpunkter.

 • Svara på samrådet norra Sverige i Arktis

  2017-02-07

  Fram till den 27 februari kan de fyra svenska nordligaste regionerna framföra sin syn på vad EU bör satsa på i norra Sverige och hur de olika stödsystemen såsom regionalfonden med flera EU-fonder och program skall utformas för att stödja det. Syftet är att från EU:s sida bättre anpassa och få ut mer av insatserna i de områden som ingår i det europeiska Arktis, till vilket norra Sverige räknas.

Prenumerera på Nyheter via RSS