Hur vi arbetar

Bevakar intressen och program

North Sweden arbetar med både intressebevakning och programbevakning.

Fokusområden

North Sweden har sex områden som verksamheten fokuserar på och bedriver både intresse- och programbevakning inom. Till detta kommer allmän bevakning och projekt som är av allmänt intresse för regionen i EU. Läs mer om våra områden nedan.

Dialoggrupper

För att tydliggöra och stärka sambanden mellan det regionala utvecklingsarbete som sker i regionen och de insatser som North Sweden gör på EU-arenan finns för varje fokusområde en dialoggrupp. Dessa grupper består av de tjänstemän eller andra lämpliga företrädare för ägarna som arbetar med eller ansvarar för det aktuella ämnesområdet. Besök de respektive fokusområdena för mer information om dialoggrupperna.

Nätverk

En grundläggande förutsättning för North Swedens verksamhet är god kunskap om EU och den egna regionen. Dessutom krävs ett brett kontaktnät såväl i Bryssel som på hemmaplan. Genom att delta i olika nätverk och arrangemang på europeisk nivå arbetar North Sweden ständigt för att sätta Norrbotten och Västerbotten på den europeiska kartan samt stärka det regionala samarbetet.

Ett viktigt verktyg för North Sweden är ett gott samarbete med andra regionkontor i Bryssel. Syftet med detta är bland annat informationsutbyte och naturligtvis för att utveckla gränsöverskridande samarbete i regionen.

Det finns flera hundra regionkontor i Bryssel och många nätverk. North Sweden är framförallt aktiva i följande nätverk:

Verksamhetsplanering

North Swedens verksamhet drivs i projektform i femårsperioder. Det nuvarande projektet påbörjades i början av 2014. Varje år sammanträder North Swedens ägare i ett ägarråd, där man utformar direktiv och fokusområden för nästkommande år, därefter utarbetas en verksamhetsplan som fastställs av styrelsen. Läs våra verksamhetsdokument.