Kontakta oss

North Sweden har sitt kontor i Bryssel, våra adresser finner du längst ner på sidan. För allmänna frågor skicka e-post till contact@northsweden.eu eller ring +32 (0)2 282 18 20.

Mikeal JansonMikael Janson

Managing Director
Telefon: +32 (0)2 282 18 22
Mobil: (Belgien): +32 (0)485 14 69 66
Mobil: (Sverige): +46 (0)70 523 57 01
E-post: mikael.janson@northsweden.eu
Sakområden: Regionalpolitik samt gränsöverskridande transregionalt samarbete.


Mikael ansvarar för North Sweden sedan juli 2011. Innan han flyttade till Bryssel 2010 var han biträdande kommunalråd i Göteborg och arbetade med sociala frågor samt skola, stadsutveckling och spårvägsbolaget. Mikael har under lång tid varit verksam på kommunal nivå, som tjänsteman och som förtroendevald, därtill också med EU-relaterade projekt. Han är gymnasieingenjör samt ekonomie magister med inriktning organisation, kommunikation och entreprenörskap. Mikael har därutöver under många år arbetat som konsult och som anställd affärsutvecklare för framförallt ett mindre teknikföretag från dess start till att bli en ledande svensk aktör inom sin bransch.

Inom North Sweden arbetar Mikael, utöver att vara verksamhetsansvarig direktör stationerad i Bryssel, med regional utveckling kopplat till EU 2020-strategin och EU:s sammanhållningspolitik samt EU:s nordliga dimension inklusive makroregional samverkan såsom EU:s Östersjöstrategi.

 

Mona-kontakta oss Mona Mansour

  Senior Adviser in European Affairs
  Telefon: +32 (0)2 282 18 28
  Mobil: +32 (0)475 77 39 63
  Mobil: +46 (0)70 391 83 99
  E-post: mona.mansour@northsweden.eu
  Sakområden: Transportpolitik, Energipolitik, Råvaror inkl skog, samt EU:s inre marknad.

 

Mona Mansour arbetar på North Sweden i Bryssel sedan januari 2009. Innan dess drev hon en egen konsultbyrå inom området offentlig finansiering i Stockholm. Mona har innehaft anställningar som EU-specialist/Senior konsult vid ledande globala konsultfirmor i Sverige. Mona har mycket god kännedom om Europeiska kommissionens regelverk avseende offentlig finansiering samt om EU:s policyarbete. Hon är utbildad statsvetare med inriktning politisk filosofi.

Inom North Sweden arbetar Mona med Connecting Europe Facility inom områdena transport, energi och telekommunikationer, med EU:s inremarknadsfrågor inkl statsstöd och offentlig upphandling, EU:s råvaruinitiativ inklusive skog, effektiv/förnyelsebar energiförsörjning, samt med regional tillväxt genom konkurrenskraftigt företagande. Mona ansvarar därtill för North Swedens arbete med bevakning av Europeiska kommissionens regelverk för offentlig finansiering. 

 

Niklasengelska Niklas Johansson

  Senior Adviser in European Affairs and Communications Manager  
  Mobil: (Sverige): +46 (0)703 57 57 47
  Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 24
  E-post: niklas.johansson@northsweden.eu

 Sakområden: Innovation, forskning, EU:s Horizon  program och strategisk kommunikation.

 

Julia_testJulia Hanson

Adviser in European Affairs and Office Coordinator
Mobil: (Sverige): +46 (0) 70 550 65 63
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 25
E-post: julia.hanson@northsweden.eu  

Sakområden: Attraktiv livsmiljö, miljö, hälsa, kultur, turism och kommunikation.

 

Hannes Photoshoppad ftw Hannes Wigerfelt

 Trainee
 Telefon (Belgien): +32 (0)2 282 18 27
 Mobil (Sverige): +46 (0)76 880 12 49
 E-post: ns2@northsweden.eu

 

 

NS1-V19

 Clara Lundén

 Trainee
 Telefon (Belgien): +32 (0)2 282 18 26
 Mobil (Sverige): +46 (0)73 934 07 86
 E-post: ns1@northsweden.eu 

 

  

Adresser 

Bryssel
North Sweden European Office
26 Avenue Palmerston
B-1000 Bryssel
Belgien
Telefon: +32 (0)2 282 18 20
Fax: +32 (0)2 282 18 21 

Faktureringsadress
Region Västerbotten
North Sweden
Box 65
832 21 Frösön
Sverige
Viktigt! Fakturan ska märkas med den referens beställaren anger.