Kontakta oss

North Sweden har sitt kontor i Bryssel, våra adresser finner du längst ner på sidan. För allmänna frågor skicka e-post till contact@northsweden.eu eller ring +32 (0)2 282 18 20.

Mikeal JansonMikael Janson

Managing Director
Telefon: +32 (0)2 282 18 22
Mobil (Belgien): +32 (0)485 14 69 66
Mobil (Sverige): +46 (0)70 523 57 01
E-post: mikael.janson@northsweden.eu
Sakområden: Regionalpolitik samt gränsöverskridande transregionalt samarbete.


Mikael ansvarar för North Sweden sedan juli 2011. Innan han flyttade till Bryssel 2010 var han biträdande kommunalråd i Göteborg och arbetade med sociala frågor samt skola, stadsutveckling och spårvägsbolaget. Mikael har under lång tid varit verksam på kommunal nivå, som tjänsteman och som förtroendevald, därtill också med EU-relaterade projekt. Han är gymnasieingenjör samt ekonomie magister med inriktning organisation, kommunikation och entreprenörskap. Mikael har därutöver under många år arbetat som konsult och som anställd affärsutvecklare för framförallt ett mindre teknikföretag från dess start till att bli en ledande svensk aktör inom sin bransch.

Inom North Sweden arbetar Mikael, utöver att vara verksamhetsansvarig direktör stationerad i Bryssel, med regional utveckling kopplat till EU 2020-strategin och EU:s sammanhållningspolitik samt EU:s nordliga dimension inklusive makroregional samverkan såsom EU:s Östersjöstrategi. 

Mona Mansour2Mona Mansour

Senior Adviser in European Affairs
Telefon: +32 (0)2 282 18 28
Mobil: +32 (0)475 77 39 63
Mobil: +46 (0)70 391 83 99
E-post: mona.mansour@northsweden.eu
Sakområden: Transportpolitik, Energipolitik, Råvaror inkl skog, samt EU:s inre marknad.


Mona Mansour arbetar på North Sweden i Bryssel sedan januari 2009. Innan dess drev hon en egen konsultbyrå inom området offentlig finansiering i Stockholm. Mona har innehaft anställningar som EU-specialist/Senior konsult vid ledande globala konsultfirmor i Sverige. Mona har mycket god kännedom om Europeiska kommissionens regelverk avseende offentlig finansiering samt om EU:s policyarbete. Hon är utbildad statsvetare med inriktning politisk filosofi.

Inom North Sweden arbetar Mona med Connecting Europe Facility inom områdena transport, energi och telekommunikationer, med EU:s inremarknadsfrågor inkl statsstöd och offentlig upphandling, EU:s råvaruinitiativ inklusive skog, effektiv/förnyelsebar energiförsörjning, samt med regional tillväxt genom konkurrenskraftigt företagande. Mona ansvarar därtill för North Swedens arbete med bevakning av Europeiska kommissionens regelverk för offentlig finansiering. 

 

IMG_1331  Anthony Scully  

  Senior Adviser in European Affairs 
  Telefon: +32 (0)2 282 18 24
  Mobil:+46 70 282 16 57 
  E-post:anthony.scully@northsweden.eu
  Sakområden: Forskning och innovation

 

Anthony arbetar på North Sweden sedan sommaren 2015 och har tidigare arbetat som international research coordinator på Umeå Universitets Grants Office. Dessförinnan arbetade han på EU Project Office och Centre for Distance-Spanning Healthcare på Luleå tekniska universitet. Anthony kommer ursprungligen från Irland men har det senaste 17 åren bott och arbetat i norra Skandinavien.

Inom North Sweden arbetar Anthony främst med frågor som berör forskning och innovation. Vidare kommer han även att arbeta med Horisont 2020, Smart Specialisering och samordna EIP inom Smart Cities. 

Lars Wikman_UmU_Bild_webLars Wikman (vikarie)

Senior Adviser in European Affairs
Mobil (Sverige): +46 (0)70 555 51 17 
E-post: lars.wikman@northsweden.eu
Sakområde: Forskning och innovation


Lars Wikman går in som vikarie för Anthony Scully och kommer främst att jobba med forskning och innovationsfrågor  kopplat till Horisont 2020 och FP9.


120119-martha_kontaktbildMartha Bahta

Communicator and Policy Adviser 
Telefon: +32 (0)2 282 18 25
Mobil (Belgien): +32 (0)499 73 48 18
Mobil (Sverige): +46 (0)70 616 57 73
E-post: martha.bahta@northsweden.eu
Sakområde: Internt och utåtriktat kommunikationsstöd samt attraktiv livsmiljö


Martha har jobbat på North Sweden sedan 2012 och tidigare har hon arbetat på Europa Direkt Norrbotten och praktiserat på EU-kommissionen i Sverige. Hon har även läst politisk magister vid Umeå universitet med inriktning statsvetenskap.

Inom North Sweden arbetar Martha inom det som berör kommunikationsfrågor och kommunikationssamordning samt hållbar, kreativ och kulturell tillväxt.

 

170905 Lovisa 3

 Lovisa Jonsson

  Trainee

  Telefon: +32 (0)2 282 18 26
  Mobil (Belgien): +32 (0)483 551 970
  E-post: ns1@northsweden.eu

 

 

 

Trainee
Telefon: +32 (0)2 282 18 27
Mobil (Belgien): +32 (0) 483 55 19 62
Mobil (Sverige): +46 (0)707 211 909
E-post: ns2@northsweden.eu

170905 Sofia Sofia Baumgartner

  Trainee

  Telefon: +32 (0)2 282 18 27
  Mobil (Belgien): +32 (0)488 602 378  
  E-post: ns2@northsweden.eu

 

 

Adresser 

Bryssel
North Sweden European Office
26 Avenue Palmerston
B-1000 Bryssel
Belgien
Telefon: +32 (0)2 282 18 20
Fax: +32 (0)2 282 18 21 

Faktureringsadress
Region Västerbotten
North Sweden
Box 65
832 21 Frösön
Sverige
Viktigt! Fakturan ska märkas med den referens beställaren anger.